Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του macOS

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την τρέχουσα ή προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac σε συμβατούς υπολογιστές Mac.

Για να διατηρείται η ασφάλεια, η σταθερότητα και η συμβατότητα του υπολογιστή σας, η Apple συνιστά να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS που είναι συμβατή με το Mac σας. Οι ενημερώσεις και οι αναβαθμίσεις του macOS περιλαμβάνουν επίσης τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενσωματωμένες εφαρμογές, όπως το Safari.

Χρήση της Ενημέρωσης λογισμικού

Η Ενημέρωση λογισμικού είναι ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος για να λαμβάνετε ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του macOS και μπορεί να χρησιμοποιεί λιγότερο χώρο αποθήκευσης για τη λήψη και την εγκατάστασή τους.

Η Ενημέρωση λογισμικού εμφανίζει μόνο λογισμικό που είναι συμβατό με το Mac σας. Αν η Ενημέρωση λογισμικού αναφέρει ότι το Mac σας είναι ενημερωμένο, τότε δεν διατίθεται προς το παρόν νέο λογισμικό για το μοντέλο Mac σας.

Πώς να ενημερώσετε το macOS χρησιμοποιώντας την Ενημέρωση λογισμικού

Χρήση της Ανάκτησης macOS

Αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε το macOS ή το Mac δεν ολοκληρώνει την εκκίνηση επειδή δεν διαθέτει λειτουργικό σύστημα που λειτουργεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο σύστημα Ανάκτησης για να επανεγκαταστήσετε το macOS.

Πώς να επανεγκαταστήσετε το macOS από την Ανάκτηση macOS

Χρήση του App Store

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του macOS από το App Store, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη λήψη από ένα Mac που είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη έκδοση του macOS. Αν το Mac δεν είναι συμβατό, το App Store απενεργοποιεί το κουμπί «Λήψη», σας ενημερώνει ότι το macOS δεν είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη συσκευή ή αναφέρει ότι η έκδοση του macOS που ζητήθηκε δεν είναι διαθέσιμη.

  1. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να βρείτε το macOS στο App Store. Αν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι δεν λειτουργήσουν κατά το αναμενόμενο, δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας το Safari, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές».

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη» στο App Store για να ξεκινήσει η λήψη. Μπορεί να ανοίξει η Ενημέρωση λογισμικού και να σας ζητηθεί να κάνετε λήψη από εκεί.

  3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη στον φάκελο «Εφαρμογές», το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ανοίξει αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη. Εναλλακτικά, κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης χωρίς να κάνετε εγκατάσταση και αφήστε το στον φάκελο «Εφαρμογές» για μελλοντική χρήση.

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για παλαιότερες εκδόσεις

Αυτές οι παλαιότερες εκδόσεις του macOS είναι διαθέσιμες ως είδωλα δίσκων των οποίων μπορείτε να κάνετε λήψη με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης από το είδωλο δίσκου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα Mac που είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη έκδοση του macOS.

  1. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να κατεβάσετε ένα αρχείο ειδώλου δίσκου (.dmg) του macOS. Αν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι δεν λειτουργήσουν κατά το αναμενόμενο, δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας το Safari, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές».

  2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .dmg για να το ανοίξετε και να δείτε το αρχείο .pkg που περιλαμβάνεται σε αυτό.

  3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .pkg και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του macOS στον φάκελο «Εφαρμογές».

  4. Ανοίξτε τον φάκελο «Εφαρμογές» και κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του macOS, με το όνομα «Εγκατάσταση [Όνομα έκδοσης]». Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη.

Χρήση εκκινήσιμου προγράμματος εγκατάστασης

Ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να είναι χρήσιμο, αν θέλετε να εγκαθιστάτε το macOS σε πολλούς υπολογιστές χωρίς να πρέπει να πραγματοποιείτε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης κάθε φορά ή αν δεν μπορείτε να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας την Ανάκτηση macOS ή άλλους τρόπους.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός προγράμματος εγκατάστασης που είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ενός εκκινήσιμου προγράμματος εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε το App Store ή χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για λήψη από ένα συμβατό Mac. Το Mac πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί το macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση, την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS Sierra ή την πιο πρόσφατη έκδοση του OS X El Capitan.

Πώς να δημιουργήσετε ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης για το macOS

Αν χρειάζεστε βοήθεια

Αν παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ενημέρωση ή την εγκατάσταση του macOS

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης για λήψη ή εγκατάσταση

Αν το Mac δεν ολοκληρώσει την εκκίνηση

Ημερομηνία δημοσίευσης: