Χρήση του Keynote με το Apple Watch

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Apple Watch, για να χειρίζεστε τις παρουσιάσεις Keynote.

Παρουσίαση που εμφανίζεται στο iPhone

Ξεκινήστε

Δείτε τι θα χρειαστείτε:

 • Το Apple Watch και το iPhone που έχετε ζευγοποιήσει.
 • Το Keynote για iOS 2.5.3 ή νεότερη έκδοση στο iPhone. Ανοίξτε το Keynote για iOS 2.5.3 ή νεότερη έκδοση στο iPhone τουλάχιστον μία φορά προτού χρησιμοποιήσετε το Keynote στο Apple Watch.
 • Το Keynote στο Apple Watch. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Keynote. Για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone και, στη συνέχεια, πατήστε Ρολόι μου > Keynote > Εμφάνιση στο Apple Watch.

Το Keynote λειτουργεί καλύτερα με τις εξής ρυθμίσεις:

 1. Στο Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στην οθόνη Αφετηρίας.
 2. Πατήστε Γενικά > Αφύπνιση οθόνης.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Αφύπνιση σε σήκωμα καρπού".
 4. Στην περιοχή "Συνέχιση για" επιλέξτε "Προηγούμενη δραστηριότητα".

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις από το iPhone:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και πατήστε την καρτέλα "Ρολόι μου".
 2. Πατήστε Γενικά > Αφύπνιση οθόνης.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Αφύπνιση σε σήκωμα καρπού". 
 4. Κάτω από την επιλογή "Στο σήκωμα καρπού" επιλέξτε "Συνέχιση τελευταίας δραστηριότητας".

Χειρισμός μιας παρουσίασης Keynote από το Apple Watch

Με το Apple Watch μπορείτε να χειριστείτε μια παρουσίαση στο iPhone αν:

 • Το iPhone είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική οθόνη με χρήση ενός προσαρμογέα ή μέσω του AirPlay.
 • Δεν έχουν ζευγοποιηθεί άλλες συσκευές παρουσίασης, όπως ο Mac ή το iPad, με το Keynote για iOS στο iPhone.
 • Μια παρουσίαση είναι ανοιχτή ή αναπαράγεται ήδη στο Keynote για iOS στο iPhone.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Apple Watch, για να χειριστείτε παρουσιάσεις σε άλλη συσκευή, όπως τον Mac, αν: 

 • Το Keynote για iOS είναι ανοιχτό στην οθόνη "Keynote Remote".
 • Μια συσκευή παρουσίασης, όπως ο Mac ή το iPad, έχει ζευγοποιηθεί με το Keynote για iOS στο iPhone, το iPhone δεν είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική οθόνη με τη χρήση προσαρμογέα ή μέσω του AirPlay και δεν είναι ανοιχτή ούτε αναπαράγεται μια παρουσίαση στο Keynote για iOS στο iPhone.

Μάθετε πώς να ζευγοποιήσετε μια συσκευή παρουσίασης με το Keynote για iOS στο iPhone.

Αναπαραγωγή παρουσίασης ή μετάβαση στο επόμενο σλάιντ ή στην επόμενη ανάπτυξη

Αν η παρουσίαση Keynote είναι έτοιμη, ανοίξτε την εφαρμογή Keynote στο Apple Watch:

 • Αν χρειάζεται να ξεκινήσετε την παρουσίασή, θα δείτε το κουμπί "Αναπαραγωγή" κουμπί . Πατήστε το Αναπαραγωγή για να ξεκινήσετε την παρουσίαση.
 • Αν η παρουσίαση αναπαράγεται, θα δείτε το κουμπί "Επόμενο" κουμπί . Πατήστε το Επόμενο για να μεταβείτε στο επόμενο σλάιντ ή στην επόμενη ανάπτυξη.

Επιστροφή ή έξοδος από την παρουσίαση

Πιέστε σταθερά την οθόνη, για να δείτε τις εξής επιλογές:

 • Πατήστε το κουμπί "Πίσω" κουμπί , για να μεταβείτε στο προηγούμενο σλάιντ ή να επαναφέρετε τις αναπτύξεις στο τρέχον σλάιντ.
 • Πατήστε το κουμπί "Έξοδος" κουμπί , για να τερματίσετε την παρουσίαση.

Αν επιλέξετε το Πίσω, θα βλέπετε τις επιλογές   και Επόμενο στο Apple Watch μέχρι να τερματίσετε το Keynote ή μέχρι το Apple Watch να μεταβεί σε κατάσταση ύπνου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: