Χρήση του Keynote με το Apple Watch

Μπορείτε να χειριστείτε την παρουσίαση Keynote σας με το Apple Watch σας.

Έναρξη

Δείτε τι θα χρειαστείτε:

 • Το Apple Watch και το iPhone που έχετε ζευγοποιήσει.
 • Το Keynote για iOS 2.5.3 ή νεότερη έκδοση στο iPhone. Ανοίξτε το Keynote για iOS 2.5.3 ή νεότερη έκδοση στο iPhone τουλάχιστον μία φορά προτού χρησιμοποιήσετε το Keynote στο Apple Watch.
 • Το Keynote στο Apple Watch. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Keynote. Για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, πατήστε «Ρολόι μου», πατήστε «Keynote» και κατόπιν πατήστε «Εμφάνιση εφαρμογής στο Apple Watch».

Το Keynote λειτουργεί καλύτερα με τις εξής ρυθμίσεις στο Apple Watch:

 1. Στο Apple Watch, πατήστε «Ρυθμίσεις» στην οθόνη Αφετηρίας.
 2. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν «Αφύπνιση οθόνης».
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και έπειτα πατήστε «Keynote».
 4. Πατήστε «Προσαρμογή» και κατόπιν «Μετά από πάτημα του Crown».

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτές τις ρυθμίσεις από το iPhone:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Γενικά», μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν πατήστε «Αφύπνιση οθόνης».
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και έπειτα πατήστε «Keynote».
 4. Πατήστε «Προσαρμογή» και κατόπιν «Μετά από πάτημα του Crown».


Χειρισμός μιας παρουσίασης Keynote από το Apple Watch

Με το Apple Watch μπορείτε να χειριστείτε μια παρουσίαση στο iPhone αν:

 • Το iPhone είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική οθόνη με χρήση ενός προσαρμογέα ή μέσω του AirPlay.
 • Δεν έχουν ζευγοποιηθεί άλλες συσκευές παρουσίασης, όπως το Mac ή το iPad, με το Keynote για iOS στο iPhone.
 • Μια παρουσίαση είναι ανοιχτή ή αναπαράγεται ήδη στο Keynote για iOS στο iPhone.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Apple Watch, για να χειριστείτε παρουσιάσεις σε άλλη συσκευή, όπως το Mac, αν: 

 • Το Keynote για iOS είναι ανοιχτό στην οθόνη «Keynote Remote».
 • Μια συσκευή παρουσίασης, όπως το Mac ή το iPad, έχει ζευγοποιηθεί με το Keynote για iOS στο iPhone, το iPhone δεν είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική οθόνη με τη χρήση προσαρμογέα ή μέσω του AirPlay και δεν είναι ανοιχτή ούτε αναπαράγεται μια παρουσίαση στο Keynote για iOS στο iPhone.

Μάθετε πώς να ζευγοποιήσετε μια συσκευή παρουσίασης με το Keynote για iOS στο iPhone.

Αναπαραγωγή παρουσίασης ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια ή στην επόμενη ανάπτυξη

Αν η παρουσίαση Keynote είναι έτοιμη, ανοίξτε την εφαρμογή Keynote στο Apple Watch:

 • Αν χρειάζεται να ξεκινήσετε την παρουσίαση, θα δείτε το κουμπί «Αναπαραγωγή» κουμπί «Αναπαραγωγή». Πατήστε το Αναπαραγωγή για να ξεκινήσετε την παρουσίαση.
 • Αν η παρουσίαση αναπαράγεται, θα δείτε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο». Πατήστε το Επόμενο για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια ή στην επόμενη ανάπτυξη.

Επιστροφή ή έξοδος από την παρουσίαση

Πιέστε σταθερά την οθόνη, για να δείτε τις εξής επιλογές:

 • Πατήστε το κουμπί «Πίσω» κουμπί «Πίσω», για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια ή να επαναφέρετε τις αναπτύξεις στην τρέχουσα διαφάνεια.
 • Πατήστε το κουμπί «Έξοδος» κουμπί «Έξοδος», για να τερματίσετε την παρουσίαση.

Αν επιλέξετε το Πίσω, θα βλέπετε τις επιλογές   και Επόμενο στο Apple Watch μέχρι να τερματίσετε το Keynote ή μέχρι το Apple Watch να μεταβεί σε κατάσταση ύπνου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: