Χρήση του Keynote Remote στο iPhone, στο iPad ή στο iPod touch

Μπορείτε να ελέγξετε την παρουσίασή σας στο Keynote από μια συσκευή iOS χρησιμοποιώντας το Keynote Remote.

Έλεγχος απαιτήσεων

Το Keynote Remote περιλαμβάνεται στο Keynote για iOS. Για να χρησιμοποιήσετε το Keynote Remote για να ελέγξετε την παρουσίασή σας, χρειάζεστε τα εξής:

 • Μια συσκευή iOS με Keynote για iOS 2.1 ή νεότερη έκδοση
 • Έναν Mac με Keynote για Mac 6.1 ή νεότερη έκδοση
 • Μια απομακρυσμένη συσκευή που έχει συνδεθεί με τον Mac ή μια άλλη συσκευή iOS.

Σύνδεση του Keynote Remote με Mac

Μπορείτε να αναπαραγάγετε την παρουσίασή σας στον Mac και να την ελέγξετε εξ αποστάσεως με τη συσκευή iOS.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Mac αλλά και η συσκευή iOS έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία Wi-Fi.
 2. Ανοίξτε το Keynote στον Mac.
 3. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Keynote > Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή «Remote» και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Ενεργοποίηση».
 4. Στη συσκευή iOS, ανοίξτε την εφαρμογή Keynote και κατόπιν πατήστε το κουμπί Keynote Remote στη γραμμή εργαλείων. Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί Keynote Remote, πατήστε «Παρουσιάσεις» ή το κουμπί «Πίσω» και κατόπιν πατήστε το κουμπί Keynote Remote.
 5. Αν συνδέεστε σε αυτό το Keynote Remote για πρώτη φορά, πατήστε «Συνέχεια» και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη συσκευής». Αν δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε σε αυτό το Keynote Remote, πατήστε «Συσκευές» και κατόπιν «Προσθήκη συσκευής».
 6. Στον Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση» δίπλα από το όνομα της συσκευής iOS.
 7. Βεβαιωθείτε ότι το τετραψήφιο συνθηματικό που εμφανίζεται ταιριάζει τόσο στον Mac όσο και στη συσκευή iOS και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση».

Αφού συνδέσετε τη συσκευή iOS, μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Keynote Remote.

Σύνδεση του Keynote Remote σε άλλη συσκευή iOS

Μπορείτε να αναπαραγάγετε την παρουσίασή σας σε μια συσκευή iOS και να την ελέγξετε εξ αποστάσεως από μια άλλη.

 1. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές iOS έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία Wi-Fi.
 2. Ανοίξτε την παρουσίαση Keynote στη συσκευή παρουσίασης.
 3. Πατήστε το κουμπί Εργαλείων στη γραμμή εργαλείων, πατήστε «Απομακρυσμένος έλεγχος» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση».
 4. Ανοίξτε την εφαρμογή Keynote στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως απομακρυσμένη.
 5. Πατήστε το κουμπί Keynote Remote στη γραμμή εργαλείων. Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί Keynote Remote, πατήστε «Παρουσιάσεις» ή το κουμπί «Πίσω» και κατόπιν πατήστε το κουμπί Keynote Remote.
 6. Αν συνδέεστε σε αυτό το Keynote Remote για πρώτη φορά, πατήστε «Συνέχεια» και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη συσκευής». Αν δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε σε αυτό το Keynote Remote, πατήστε «Συσκευές» και κατόπιν «Προσθήκη συσκευής».
 7. Στη συσκευή παρουσίασης, πατήστε «Σύνδεση» δίπλα στην απομακρυσμένη συσκευή.
 8. Βεβαιωθείτε ότι το τετραψήφιο συνθηματικό που εμφανίζεται ταιριάζει στις συσκευές iOS και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση».

Αφού συνδέσετε τις συσκευές iOS, μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Keynote Remote.

Χρήση του Keynote Remote

Αφού συνδέσετε το Keynote Remote στον Mac ή στη συσκευή iOS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε την παρουσίασή σας.

 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στον Mac και στη συσκευή iOS.* 
 2. Ανοίξτε την παρουσίαση Keynote στον Mac ή στη συσκευή iOS. 
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Keynote στη συσκευή Keynote Remote και κατόπιν πατήστε το Keynote Remote. Αν δεν εμφανίζεται το Keynote Remote, πατήστε «Παρουσιάσεις» ή το κουμπί «Πίσω» και κατόπιν πατήστε το Keynote Remote
 4. Πατήστε «Αναπαραγωγή» και κατόπιν επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε:
  • Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη διάταξη, πατήστε το κουμπί Διάταξης και κατόπιν επιλέξτε μια ρύθμιση. 
  • Για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο σλάιντ, σαρώστε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
  • Για να επισημάνετε ή να δείξετε τμήματα ενός σλάιντ κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης, πατήστε το κουμπί Επισήμανσης και κατόπιν επιλέξτε μια ρύθμιση. Για να κλείσετε την Επισήμανση, πατήστε το .
  • Για να τερματίσετε την παρουσίαση, πατήστε το  ή σαρώστε προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.

Μάθετε περισσότερα

 • Προτού αναπαραγάγετε την παρουσίαση, ίσως να είναι καλή ιδέα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» στον Mac και στη συσκευή iOS.
 • Χρησιμοποιήστε το Keynote Remote για να ελέγξετε την αναπαραγωγή στο Keynote Live.
 • Χρησιμοποιήστε το Keynote με το Apple Watch
 • Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το AirPlay για να αναπαραγάγετε την παρουσίασή σας από το Keynote σε ένα Apple TV. 

* Αν οι συσκευές δεν μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένες, συνδέστε και τις δύο συσκευές στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi στον Mac και τη συσκευή iOS. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, συνδέστε τις μέσω Bluetooth. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή iOS, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε «Bluetooth» και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στον Mac, ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ενεργοποίηση Bluetooth».

Ημερομηνία δημοσίευσης: