Χρήση του AirPlay για μετάδοση βίντεο μέσω ροής ή κατοπτρισμό της οθόνης της συσκευής σας

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να μεταδώσετε μέσω ροής ή να μοιραστείτε περιεχόμενο από τις συσκευές σας Apple στο Apple TV ή σε Smart TV συμβατή με AirPlay 2. Μεταδώστε βίντεο μέσω ροής. Κάντε κοινή χρήση των φωτογραφιών σας. Ή αντικατοπτρίστε ακριβώς ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας.


Κινούμενο γραφικό σε iOS που δείχνει το εργαλείο επιλογής AirPlay, την επιλογή του στοιχείου «Γραφείο» και τέλος μια κάρτα ειδοποίησης που επιβεβαιώνει την αναπαραγωγή «AirPlay στο Γραφείο».

Μετάδοση βίντεο μέσω ροής από iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2.
 2. Βρείτε το βίντεο που θέλετε να μεταδώσετε μέσω ροής.
 3. Πατήστε το . Σε ορισμένες εφαρμογές τρίτων, ίσως χρειάζεται να πατήσετε ένα άλλο εικονίδιο πρώτα.* Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, πατήστε  και κατόπιν πατήστε .
 4. Επιλέξτε το Apple TV ή μια Smart TV συμβατή με AirPlay 2. Χρειάζεστε βοήθεια;

Για να διακόψετε τη μετάδοση μέσω ροής, πατήστε το  στην εφαρμογή από την οποία πραγματοποιείτε μετάδοση και κατόπιν πατήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας στη λίστα.

*Ορισμένες εφαρμογές βίντεο ενδέχεται να μην υποστηρίζουν AirPlay. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay με μια εφαρμογή βίντεο, μεταβείτε στο App Store για το tvOS για να ελέγξετε αν αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Apple TV.

Αν πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση βίντεο μέσω ροής σε μια συσκευή AirPlay

Η συσκευή σας ενδέχεται να μεταδίδει αυτόματα βίντεο μέσω ροής στο Apple TV ή σε μια Smart TV συμβατή με AirPlay 2 που χρησιμοποιείτε συχνά. Αν ανοίξετε μια εφαρμογή βίντεο και δείτε την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία, τότε έχει ήδη επιλεγεί μια συσκευή AirPlay.

Για να χρησιμοποιήσετε το AirPlay με μια διαφορετική συσκευή, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε μια άλλη συσκευή ή πατήστε «iPhone» για να διακόψετε τη μετάδοση ροής μέσω AirPlay.

Μετάδοση βίντεο μέσω ροής από το Mac σας

 1. Συνδέστε το Mac στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2. 
 2. Στο Mac, ανοίξτε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο από τα οποία θέλετε να μεταδώσετε βίντεο μέσω ροής.
 3. Στα χειριστήρια αναπαραγωγής βίντεο, κάντε κλικ στο .
 4. Επιλέξτε το Apple TV ή τη Smart TV. Χρειάζεστε βοήθεια;

Για να διακόψετε τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής, κάντε κλικ στο  στα χειριστήρια αναπαραγωγής βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Απενεργοποίηση AirPlay».

Κινούμενο γραφικό σε iOS που δείχνει το Κέντρο ελέγχου, κατόπιν την επιλογή της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης και την εμφάνιση της κάρτας, την επιλογή του στοιχείου «Γραφείο» και την εμφάνιση μιας προτροπής για εισαγωγή ενός συνθηματικού AirPlay.

Κατοπτρισμός iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε τον κατοπτρισμό οθόνης, για να προβάλετε ολόκληρη την οθόνη του iPhone, του iPad ή του iPod touch στο Apple TV ή σε Smart TV συμβατή με AirPlay 2.

 1. Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2.
 2. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου:
  • Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο ή σε iPad με iPadOS ή νεότερη έκδοση: Σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  • Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο ή σε iOS 11 ή παλαιότερη έκδοση: Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης. 
 3. Πατήστε « Κατοπτρισμός οθόνης».
 4. Επιλέξτε το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2 από τη λίστα. Χρειάζεστε βοήθεια;
 5. Αν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα συνθηματικό για το AirPlay, εισαγάγετε το συνθηματικό στη συσκευή iOS ή iPadOS.

Η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί τον προσανατολισμό οθόνης και την αναλογία διαστάσεων της συσκευής iOS ή iPadOS. Για να γεμίσετε την οθόνη της τηλεόρασης με την κατοπτρισμένη οθόνη της συσκευής, αλλάξτε την αναλογία διαστάσεων ή τις ρυθμίσεις ζουμ της τηλεόρασής σας.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό της συσκευής σας iOS ή iPadOS, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε «Κατοπτρισμός οθόνης» και, στη συνέχεια, πατήστε «Διακοπή κατοπτρισμού». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί «Μενού» στο Apple TV Remote.

Κατοπτρισμός ή επέκταση της οθόνης του Mac

Με το Apple TV ή μια Smart TV συμβατή με AirPlay 2, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό ολόκληρης της οθόνης του Mac στην τηλεόραση ή να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως ξεχωριστή οθόνη.

Στιγμιότυπο οθόνης από macOS που δείχνει την επιλογή του μενού AirPlay και ένα σύμβολο επιλογής δίπλα στη ρύθμιση «Κατοπτρισμός ενσωματωμένης οθόνης Retina».

 1. Συνδέστε το Mac στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2. 
 2. Στο Mac, κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν δεν βλέπετε το , μεταβείτε στο μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > Οθόνες και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση επιλογών κατοπτρισμού στη γραμμή μενού όταν διατίθενται».
 3. Επιλέξτε το Apple TV ή μια Smart TV συμβατή με AirPlay 2. Χρειάζεστε βοήθεια;
 4. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα συνθηματικό για το AirPlay, εισαγάγετε το συνθηματικό στο Mac.

Αλλαγή ρυθμίσεων ή διακοπή κατοπτρισμού

Για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφείου εργασίας που κατοπτρίζεται στην τηλεόραση, κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Κατοπτρισμός ενσωματωμένης οθόνης» ώστε το μέγεθος να αντιστοιχεί στο μέγεθος του γραφείου εργασίας σας ή «Κατοπτρισμός Apple TV» ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος της τηλεόρασής σας.

Το AirPlay σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή οθόνη για το Mac. Απλώς κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Χρήση ως ξεχωριστής οθόνης».

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό ή τη χρήση της τηλεόρασης ως ξεχωριστής οθόνης, κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Απενεργοποίηση AirPlay». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί «Μενού» στο Apple TV Remote.

Μάθετε περισσότερα για τον κατοπτρισμό ή την επέκταση της οθόνης του Mac.

Κάντε περισσότερα με το AirPlay

Ημερομηνία δημοσίευσης: