Αναπαραγωγή βίντεο μέσω AirPlay και κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε Apple TV

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να δείτε οτιδήποτε υπάρχει στη συσκευή σας απευθείας στο Apple TV. Μεταδώστε βίντεο μέσω ροής. Κάντε κοινή χρήση των φωτογραφιών σας. Ή αντικατοπτρίστε ακριβώς ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας. Όλα είναι δυνατά με το AirPlay.

Αναπαραγωγή βίντεο μέσω AirPlay από iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το AirPlay.
 2. Πατήστε . Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Φωτογραφίες, πατήστε το και, κατόπιν, πατήστε «AirPlay».
 3. Επιλέξτε το Apple TV σας. Αν δεν βλέπετε το Apple TV σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV. Χρειάζεστε βοήθεια;

Για να διακόψετε τη μετάδοση μέσω ροής, πατήστε  στην εφαρμογή από την οποία πραγματοποιείτε μετάδοση και, στη συνέχεια, πατήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας στη λίστα.

Αναπαραγωγή βίντεο μέσω AirPlay από Mac

 1. Στον Mac, ανοίξτε την εφαρμογή από την οποία θέλετε να μεταδώσετε βίντεο μέσω ροής.
 2. Στα χειριστήρια αναπαραγωγής βίντεο, κάντε κλικ στο .
 3. Επιλέξτε το Apple TV σας. Αν δεν βλέπετε το Apple TV σας, βεβαιωθείτε ότι ο Mac είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV. Χρειάζεστε βοήθεια;

Για να διακόψετε τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής, κάντε κλικ στο  στα χειριστήρια αναπαραγωγής βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Απενεργοποίηση AirPlay».

Κατοπτρισμός iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε τον κατοπτρισμό οθόνης για να δείτε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής iOS στο Apple TV.

 1. Στη συσκευή iOS, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε  «Κατοπτρισμός οθόνης».
 2. Επιλέξτε το Apple TV σας από τη λίστα. Αν δεν βλέπετε το Apple TV σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV. Χρειάζεστε βοήθεια;
 3. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα συνθηματικό για το AirPlay, εισαγάγετε το συνθηματικό της συσκευής iOS.

Η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί τον προσανατολισμό οθόνης και την αναλογία διαστάσεων της συσκευής iOS. Για να γεμίσετε την οθόνη της τηλεόρασης με την κατοπτρισμένη οθόνη της συσκευής iOS, αλλάξτε την αναλογία διαστάσεων ή τις ρυθμίσεις ζουμ της τηλεόρασής σας.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό της συσκευής iOS, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε «Κατοπτρισμός οθόνης» και, στη συνέχεια, πατήστε «Διακοπή κατοπτρισμού». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί «Μενού» στο τηλεχειριστήριο του Apple TV.

Κατοπτρισμός ή επέκταση της οθόνης του Mac

Με το Apple TV, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό ολόκληρης της οθόνης του Mac στην τηλεόρασή σας ή να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως ξεχωριστή οθόνη.

 1. Στον Mac, κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Επιλέξτε το Apple TV σας. Αν δεν βλέπετε το Apple TV σας, βεβαιωθείτε ότι ο Mac είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV. Χρειάζεστε βοήθεια;
 3. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα συνθηματικό για το AirPlay, εισαγάγετε το συνθηματικό στον Mac.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφείου εργασίας που κατοπτρίζεται στην τηλεόραση, κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Κατοπτρισμός ενσωματωμένης οθόνης» ώστε το μέγεθος να αντιστοιχεί στο μέγεθος του γραφείου εργασίας σας ή «Κατοπτρισμός Apple TV» ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος της τηλεόρασής σας.

Το AirPlay σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή οθόνη για τον Mac. Απλώς κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Χρήση ως ξεχωριστής οθόνης».

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό ή τη χρήση της τηλεόρασης ως ξεχωριστής οθόνης, κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Απενεργοποίηση AirPlay». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί «Μενού» στο τηλεχειριστήριο του Apple TV.

Μάθετε περισσότερα για τον κατοπτρισμό ή την επέκταση της οθόνης του Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: