Αν το καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe δεν λειτουργεί

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν το καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe που παραλάβατε με το laptop Mac διακόπτει τη φόρτιση ή αντιμετωπίζει άλλα ζητήματα.

Προσδιορισμός του καλωδίου ή του τροφοδοτικού MagSafe που χρησιμοποιείτε

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί MagSafe για τη φόρτιση της μπαταρίας, τότε χρησιμοποιεί είτε σύνδεσμο MagSafe 3, είτε σύνδεσμο MagSafe 2, είτε σύνδεσμο MagSafe τύπου «T» ή «L». Για να προσδιορίσετε ποιο καλώδιο ή τροφοδοτικό έχετε, συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα για να βρείτε τον δικό σας σύνδεσμο MagSafe. 

Σύνδεσμος MagSafe 3
Σύνδεσμος MagSafe 3

Σύνδεσμος MagSafe 2
Σύνδεσμος MagSafe 2

Σύνδεσμος MagSafe τύπου «L»
Σύνδεσμος MagSafe τύπου «L»

Σύνδεσμος MagSafe τύπου «Τ»
Σύνδεσμος MagSafe τύπου «Τ»

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί MagSafe 3, μπορείτε να φορτίσετε το Mac με ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3 και ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB-C.

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί MagSafe 2, μπορείτε να φορτίσετε το Mac με ένα τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 2 ή ένα τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe που έχει συνδεθεί με τον μετατροπέα MagSafe σε MagSafe 2

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί MagSafe, μπορείτε να φορτίσετε το Mac με τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe τύπου «T» ή τύπου «L».

Ο σύνδεσμος MagSafe και η θύρα MagSafe στο laptop Mac περιέχουν έναν μαγνήτη που είναι πιθανό να διαγράψει δεδομένα σε μια πιστωτική κάρτα ή άλλες μαγνητικές συσκευές. Διατηρείτε τυχόν μαγνητικά μέσα μακριά από το άκρο του συνδέσμου MagSafe και από τη θύρα MagSafe.

Τα τροφοδοτικά ρεύματος MagSafe 2 και MagSafe δεν είναι συμβατά με MagSafe 3.


Έλεγχος της τροφοδοσίας

Μάθετε πώς να ελέγχετε την πρίζα και να επιβεβαιώνετε την ένταση του τροφοδοτικού σας. 

Έλεγχος της πρίζας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια πρίζα που λειτουργεί. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε μια συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί, όπως μια λάμπα ή ένα ρολόι, για να επιβεβαιώσετε ότι παρέχει ρεύμα σωστά. Αν η πρίζα λειτουργεί, συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος και δοκιμάστε να φορτίσετε το Mac σας. Αν το Mac σας εξακολουθεί να μην φορτίζεται, τερματίστε τη λειτουργία του Mac, κλείστε την οθόνη για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανοίξτε την οθόνη και δοκιμάστε να φορτίσετε ξανά το Mac σας. Αν έχετε Mac με επεξεργαστή Intel, επαναφέρετε τον SMC.

Επιβεβαίωση της έντασης του τροφοδοτικού

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό ρεύματος με τη σωστή ένταση για το laptop σας. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία φόρτισης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό ρεύματος και το καλώδιο που συνοδεύουν το laptop Mac.

Έλεγχος για προβλήματα θορύβου γραμμής

Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε το ξανά.

  • Αν το τροφοδοτικό λειτουργεί μετά από αυτό το «διάλειμμα» των 60 δευτερολέπτων, είναι πιθανό να υπάρχουν προβλήματα θορύβου γραμμής στην πηγή ρεύματος. Θα πρέπει να κάνετε επαναφορά του τροφοδοτικού περιοδικά, επαναλαμβάνοντας αυτό το σύντομο διάλειμμα. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η δυνατότητα προστασίας από υπέρταση του τροφοδοτικού AC ανιχνεύει θόρυβο γείωσης και στη συνέχεια απενεργοποιεί το τροφοδοτικό.
  • Μερικές πιθανές πηγές θορύβου γραμμής είναι οι λαμπτήρες με στραγγαλιστικό πηνίο, τα ψυγεία ή τα μίνι ψυγεία που βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα με τον υπολογιστή σας. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μην παρουσιαστεί αν συνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος σε τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) ή αν το συνδέσετε σε διαφορετικό κύκλωμα.

Αν το τροφοδοτικό ρεύματος συνεχίζει να απενεργοποιείται όταν είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που γνωρίζετε ότι λειτουργεί, απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή ένα Apple Store για περαιτέρω αξιολόγηση.

Αν δείτε σπινθήρα

Ορισμένες φορές, όταν συνδέετε το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα, μπορεί να δείτε κάποιον σπινθήρα. Αυτό είναι συνήθως φυσιολογικό και μπορεί να συμβεί κατά τη σύνδεση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην πρίζα. Αν ο σπινθήρας προέρχεται από άλλο σημείο εκτός των ακροδεκτών του βύσματος, αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά ή αποχρωματισμό του τροφοδοτικού ή αν σας προβληματίζουν γενικά οι σπινθήρες, επικοινωνήστε με την Apple.


Έλεγχος του βύσματος, της θύρας παροχής ρεύματος και του συνδέσμου ή του καλωδίου MagSafe

Μάθετε πώς να υποβάλλετε σε δοκιμή το βύσμα ή το καλώδιο AC, να επιθεωρείτε τη θύρα παροχής ρεύματος και να ελέγχετε για φθορά.

Έλεγχος του βύσματος ή του καλωδίου AC

Το τροφοδοτικό ρεύματος συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο βύσμα AC το οποίο έχει τους ακροδέκτες που τοποθετείτε σε μια πρίζα. Αν το laptop Mac δεν φορτίζεται όταν χρησιμοποιείτε το βύσμα AC με το τροφοδοτικό ρεύματος, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο βύσμα AC της Apple ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης τροφοδοτικού ρεύματος Apple (πωλείται ξεχωριστά).

Αν το τροφοδοτικό ρεύματος λειτουργεί μετά την αλλαγή του βύσματος AC ή του καλωδίου AC, το βύσμα AC ή το καλώδιο AC που χρησιμοποιούσατε αρχικά θα πρέπει να αντικατασταθεί και να μην χρησιμοποιηθεί ξανά.

Έλεγχος της θύρας παροχής ρεύματος για υπολείμματα

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα παροχής ρεύματος (όπου συνδέετε τον σύνδεσμο MagSafe) είναι καθαρή και δεν υπάρχουν υπολείμματα. Η θύρα είναι μαγνητική και μπορεί να προσελκύσει μεταλλικά αντικείμενα.

Αν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει

Αν η μπαταρία φορτίζεται ή η φόρτιση είναι σε αναμονή, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης θα είναι αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα. Αν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στον σύνδεσμο MagSafe 3 αναβοσβήνει επαναλαμβανόμενα με πορτοκαλί χρώμα, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB-C σε MagSafe 3 από το Mac σας και από το τροφοδοτικό ρεύματος.
  2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος USB-C από την πρίζα.
  3. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε τη θύρα MagSafe 3 και τον σύνδεσμο MagSafe 3. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η θύρα όσο και ο σύνδεσμος είναι στεγνά και καθαρά, χωρίς υπολείμματα.
  4. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB-C στο τροφοδοτικό ρεύματος και ο σύνδεσμος USB-C είναι καθαρά, χωρίς υπολείμματα.
  5. Κάντε επανεκκίνηση του Mac.
  6. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος USB-C στην πρίζα, συνδέστε το καλώδιο USB-C σε MagSafe 3 στο τροφοδοτικό ρεύματος και στο Mac σας και στη συνέχεια επαναλάβετε την προσπάθεια φόρτισης.

Αν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης εξακολουθεί να αναβοσβήνει επαναλαμβανόμενα, επικοινωνήστε με την Apple.

Έλεγχος για ανακούφιση καταπόνησης (MagSafe 2 ή παλαιότερη έκδοση)

Αν το καλώδιο DC (το λεπτό καλώδιο που συνδέει τον σύνδεσμο MagSafe 2 ή MagSafe στο τροφοδοτικό ρεύματος) έχει διαχωριστεί σε οποιοδήποτε άκρο του καλωδίου, διακόψτε αμέσως τη χρήση του καλωδίου και πηγαίνετε το καλώδιο και το τροφοδοτικό ρεύματος για αξιολόγηση.


Αν αυξηθεί η θερμοκρασία του τροφοδοτικού

Η θερμοκρασία του τροφοδοτικού ρεύματος μπορεί να αυξηθεί κατά την κανονική χρήση, επομένως θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να συνδέετε πάντα το τροφοδοτικό ρεύματος απευθείας σε πρίζα χρησιμοποιώντας το βύσμα AC ή να το τοποθετείτε πάνω σε τραπέζι ή άλλον καλά αεριζόμενο χώρο.

Συνιστάται να μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε σημεία που δεν αερίζονται επαρκώς, όπως πάνω σε καναπέδες, παχιά χαλιά, κλινοσκεπάσματα ή μαξιλάρια. Μην καλύπτετε το τροφοδοτικό με κουβέρτα ή άλλο υλικό μόνωσης.

Το τροφοδοτικό ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν υπερθερμανθεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τον σύνδεσμο MagSafe από το laptop Mac και κατόπιν αφήστε το τροφοδοτικό ρεύματος να κρυώσει πριν το αγγίξετε.


Έλεγχος για ενημερώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού ή υλικολογισμικού για τον υπολογιστή σας, οι οποίες βελτιώνουν την επικοινωνία με το τροφοδοτικό ρεύματος. Αν το MacBook, το MacBook Air ή το MacBook Pro δεν φορτίζεται κατά το αναμενόμενο, ελέγξτε για ενημερώσεις λογισμικού στο Mac σας.


Προγραμματισμός σέρβις ή αγορά νέου καλωδίου ή τροφοδοτικού

Αν το καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος εξακολουθεί να μην λειτουργεί, μπορείτε να πάτε το τροφοδοτικό και το laptop Mac σε ένα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για αξιολόγηση.

Αν θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, επιλέξτε παρακάτω το καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος που έχετε:

Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιο καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος που πρέπει να χρησιμοποιήσετε με το Mac σας, μάθετε πώς να προσδιορίσετε ποιο τροφοδοτικό ρεύματος για Mac έχετε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: