Αν η φόρτιση της μπαταρίας στο Mac σας βρίσκεται σε παύση ή αναμονή

Στο macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση, το Mac σας μαθαίνει από τις καθημερινές σας συνήθειες φόρτισης να βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Στο macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση, η Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας και να μειώνει τον χρόνο κατά τον οποίο το Mac σας παραμένει πλήρως φορτισμένο. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, το Mac σας καθυστερεί τη φόρτιση πάνω από το 80% σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Το Mac σας μαθαίνει πώς το φορτίζετε συνήθως και προσπαθεί να διατηρήσει την πλήρη φόρτιση όταν βρίσκεται εκτός πρίζας.

Στους υπολογιστές Mac με Apple Silicon ή με Chip ασφαλείας T2, η Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν διαμορφώνετε το Mac σας ή μετά την ενημέρωση σε macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση.


Συνέχιση φόρτισης

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε πιο γρήγορα πλήρη φόρτιση του Mac σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο μπαταρίας  στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Πλήρης φόρτιση τώρα». 


Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Όταν η Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας είναι ενεργή, το μενού κατάστασης της μπαταρίας θα εμφανίζεται όταν το Mac σας φορτιστεί πλήρως ή αν η φόρτιση είναι σε αναμονή. Αν συνηθίζετε να κρατάτε τον φορητό υπολογιστή σας συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, ενδέχεται να δείτε το μήνυμα «Η φόρτιση είναι σε αναμονή (χρησιμοποιείται σπάνια με μπαταρία)» όταν η φόρτιση τεθεί σε παύση.


Παύση ή απενεργοποίηση της Βελτιστοποιημένης φόρτισης μπαταρίας

Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά ή να απενεργοποιήσετε τη Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας.

Παύση ή απενεργοποίηση της Βελτιστοποιημένης φόρτισης μπαταρίας σε macOS Ventura

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μπαταρία» στην πλαϊνή στήλη.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εμφάνιση λεπτομερειών»  δίπλα στο στοιχείο «Υγεία μπαταρίας».
  4. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση μέχρι αύριο».
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Παύση ή απενεργοποίηση της Βελτιστοποιημένης φόρτισης μπαταρίας σε macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μπαταρία» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μπαταρία» στην πλαϊνή στήλη.
  3. Καταργήστε την επιλογή «Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση μέχρι αύριο».


Μάθετε περισσότερα

Η Διαχείριση υγείας μπαταρίας είναι άλλη μία δυνατότητα του φορητού σας υπολογιστή Mac που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαχείριση υγείας μπαταρίας σε φορητούς υπολογιστές Mac με Apple Silicon ή επεξεργαστές Intel.

Ημερομηνία δημοσίευσης: