Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά», συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή και επανεκκινήστε τη. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το iOS ή το iPadOS.

Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Σύνδεση στον υπολογιστή σας»

Σύνδεση στον υπολογιστή

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας. Μην αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Για μοντέλα iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται πιο κοντά στο επάνω κουμπί. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται πιο μακριά από το επάνω κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα, μάθετε ποια κουμπιά πρέπει να πατήσετε για να επανεκκινήσετε το iPad.

Για iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Για iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το πλευρικό (ή το πάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Για μοντέλα iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερο μοντέλο και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερο μοντέλο: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή το πάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται η οθόνη «Επαναφορά» μετά την επανεκκίνηση

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται η οθόνη «Επαναφορά» μετά την επανεκκίνηση, πρέπει να επανεγκαταστήσετε το iOS ή το iPadOS:

  1. Σε Mac, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου του iTunes, αν έχετε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση). Διαφορετικά, σε PC με Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
  2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα « Παρουσιάστηκε πρόβλημα με το [όνομα συσκευής] και απαιτείται ενημέρωση ή επαναφορά του».
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» (όχι «Επαναφορά»), για να επανεγκαταστήσετε το iOS ή το iPadOS και να διατηρήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: