Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Σύνδεση στην οθόνη του υπολογιστή σας

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά», επανεκκινήστε τη συσκευή σας:

  • Μοντέλα iPad με Face ID: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή.
  • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. 
  • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερο μοντέλο και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερο μοντέλο: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επανεγκατάσταση του iOS ή του iPadOS

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται η οθόνη «Επαναφορά» μετά την επανεκκίνηση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου το iOS ή το iPadOS:

  1. Σε Mac, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου του iTunes, αν έχετε MacOS Mojave ή προγενέστερη έκδοση). Διαφορετικά, σε Windows PC, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
  2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας. Πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Παρουσιάστηκε πρόβλημα με το [το όνομα της συσκευής σας] και απαιτείται ενημέρωση ή επαναφορά του.»
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» (όχι «Επαναφορά») για να εγκαταστήσετε εκ νέου το iOS ή το iPadOS και να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.


Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: