Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Οθόνη σύνδεσης στον υπολογιστή σας

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Αν εμφανιστεί η οθόνη «Επαναφορά»:

 1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας. Μην αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή.
 2. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας:
  • Μοντέλα iPad που δεν διαθέτουν κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή.
  • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
  • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερο μοντέλο και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερο μοντέλο: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επανεγκατάσταση του iOS ή του iPadOS

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται η οθόνη «Επαναφορά» μετά την επανεκκίνηση, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε το iOS ή το iPadOS:

 1. Σε Mac, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου του iTunes, αν έχετε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση). Διαφορετικά, σε PC με Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Θα πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Παρουσιάστηκε πρόβλημα με το [το όνομα της συσκευής σας] και απαιτείται ενημέρωση ή επαναφορά του.»
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» (όχι «Επαναφορά»), για να επανεγκαταστήσετε το iOS ή το iPadOS και να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.


Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: