Χρήση οθόνης Handy Tech Easy Braille με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ Handy Tech Easy Braille με το VoiceOver στο iPhone, το iPad και το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Αυτές οι εντολές πλήκτρων λειτουργούν σε όλες τις οθόνες Handy Tech Easy Braille που έχουν σειριακό αριθμό 09123 και άνω.  Αν η οθόνη σας έχει μικρότερο σειριακό αριθμό, ενδέχεται να μην λειτουργεί με αυτές τις εντολές. Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στο φύλλο καρτέλας Πληροφοριών στο ενσωματωμένο μενού της συσκευής. 

 

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: