Χρήση της οθόνης Humanware Brailliant BI με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Humanware Brailliant BI με το VoiceOver σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ειδικές εντολές πλήκτρων συσκευής για πλοήγηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εντολές με τα μοντέλα Humanware Brailliant BI 32 και Brailliant BI 40. Για είστε σίγουροι ότι η οθόνη σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Επάνω ή C1
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Κάτω ή C4
Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο C1 + C2 + C3
Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο C4 + C5 + C6
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης C2 + C3 + C4
Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων C4 + C6
Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου C2 + C5
Ενεργοποίηση του κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει C1 + C2

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά C2 + C4 + C6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά C1 + C3 + C5
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω C3 + C4 + C5 + C6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω C1 + C4 + C5 + C6

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Επάνω + Αριστερά ή C3
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Δεξιά + Κάτω ή C6
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα C2 + C3
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα C5 + C6

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας C3 + C6
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας C1 + C2 + C5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου «Delete» C1 + C4 + C5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου «Return» C1 + C5
Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης C3 + C4 + C5
Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης C1 + C2 + C6
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής C1 + C4 + C6

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο C1 + C2 + C3 + C5
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή C2 + C4 + C5 + C6
Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται C3 + C4

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Επιλογή όλων C2 + C5 + C6
Επιλογή κειμένου C2 + C3 + C5 + C6
Κατάργηση επιλογής κειμένου C2 + C3 + C5
Πλήκτρο «Tab» C2 + C3 + C4 + C5
Πλήκτρα «Shift» και «Tab» C1 + C2 + C5 + C6
Αποκοπή C1 + C3 + C4 + C6
Αντιγραφή C1 + C4
Επικόλληση C1 + C2 + C3 + C6
Αναίρεση C1 + C3 + C5 + C6
Επανάληψη C2 + C3 + C4 + C6
Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης C1 + C2 + C3 + C4
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης C1 + C3 + C4
Έναρξη βοήθειας VoiceOver C1 + C3

Μπράιγ

Βοήθεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Αριστερά ή C2
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Δεξιά ή C5
Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων C1 + C3 + C4 + C5
Επόμενη λειτουργία εξόδου C1 + C2 + C4 + C5
Επόμενη λειτουργία εισόδου C2 + C3 + C5

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: