Άνοιγμα εφαρμογών με ασφάλεια στο Mac

Το macOS περιλαμβάνει μια τεχνολογία που ονομάζεται Gatekeeper, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι εκτελείται μόνο αξιόπιστο λογισμικό στο Mac.

Το πιο ασφαλές σημείο για τη λήψη εφαρμογών για το Mac είναι το App Store. Η Apple ελέγχει κάθε εφαρμογή στο App Store προτού γίνει αποδεκτή και την υπογράφει ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραποιηθεί ή αλλοιωθεί. Αν ποτέ παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με μια εφαρμογή, η Apple μπορεί να την αφαιρέσει άμεσα από το κατάστημα.

Αν πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών από το διαδίκτυο ή απευθείας από κάποιον προγραμματιστή, το macOS εξακολουθεί να προστατεύει το Mac. Όταν εγκαθιστάτε εφαρμογές για Mac, προσθήκες και πακέτα εγκατάστασης εκτός του App Store, το macOS ελέγχει την υπογραφή του αναγνωριστικού προγραμματιστή για να επαληθεύσει ότι το λογισμικό προέρχεται από αναγνωρισμένο προγραμματιστή και ότι δεν έχει τροποποιηθεί. Από προεπιλογή, το macOS Catalina και νεότερες εκδόσεις απαιτούν επίσης την κρυπτογραφική επαλήθευση του λογισμικού, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείτε στο Mac δεν περιέχει γνωστό κακόβουλο λογισμικό. Πριν από το άνοιγμα για πρώτη φορά λογισμικού που έχει ληφθεί, το macOS ζητά την έγκρισή σας ώστε να διασφαλίσει ότι δεν έχετε παραπλανηθεί για την εκτέλεση λογισμικού που δεν αναμένατε. 


Η εκτέλεση λογισμικού που δεν έχει υπογραφεί και δεν διαθέτει κρυπτογραφική επαλήθευση ενδέχεται να εκθέσει τον υπολογιστή και τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει το Mac ή να παραβιάσει το απόρρητό σας.

Τα προειδοποιητικά μηνύματα που εμφανίζονται παρακάτω είναι παραδείγματα και είναι πιθανό να μπορείτε να δείτε ένα παρόμοιο μήνυμα που δεν εμφανίζεται εδώ. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε περίπτωση που επιλέξετε να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό για το οποίο εμφανίζεται ειδοποίηση από το Mac. 

Προβολή των ρυθμίσεων ασφάλειας εφαρμογών στο Mac

Από προεπιλογή, οι προτιμήσεις ασφάλειας και απορρήτου του Mac έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπονται εφαρμογές από το App Store και αναγνωρισμένους προγραμματιστές. Για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέπονται μόνο εφαρμογές από το App Store.

Στις Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και, στη συνέχεια, στην επιλογή «Γενικά». Κάντε κλικ στην κλειδαριά και εισαγάγετε το συνθηματικό σας για να κάνετε αλλαγές. Επιλέξτε «App Store» κάτω από την κεφαλίδα «Να επιτρέπονται οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί από».

Παράθυρο προτιμήσεων ασφαλείας με επιλεγμένο το στοιχείο: «Να επιτρέπονται οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί από: App Store»


Άνοιγμα εφαρμογής υπογεγραμμένης από τον προγραμματιστή ή με κρυπτογραφική επαλήθευση

Αν το Mac σας έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπονται εφαρμογές από το App Store και αναγνωρισμένους προγραμματιστές, την πρώτη φορά που εκκινείτε μια νέα εφαρμογή, το Mac σάς ρωτά αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να την ανοίξετε. 

Μια εφαρμογή που διαθέτει κρυπτογραφική επαλήθευση από την Apple υποδεικνύει ότι η Apple την έχει ελέγξει για κακόβουλο λογισμικό και ότι δεν έχει ανιχνευτεί κάτι τέτοιο. 

 Ειδοποίηση εφαρμογής με κρυπτογραφική επαλήθευση


Αν εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα και δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας εφαρμογής

Αν έχετε ρυθμίσει το Mac έτσι ώστε να επιτρέπει εφαρμογές μόνο από το App Store και προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή από αλλού, το Mac θα εμφανίσει ένα μήνυμα ότι δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της εφαρμογής επειδή η λήψη της δεν έχει πραγματοποιηθεί από το App Store.*

Παράθυρο ειδοποίησης macOS: Η εφαρμογή δεν μπορεί να ανοίξει, επειδή δεν λήφθηκε από το App Store.

Αν το Mac έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπονται εφαρμογές από το App Store και αναγνωρισμένους προγραμματιστές και προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή η οποία δεν είναι υπογεγραμμένη από έναν αναγνωρισμένο προγραμματιστή και, για το macOS Catalina και νεότερες εκδόσεις, δεν διαθέτει κρυπτογραφική επαλήθευση από την Apple, εμφανίζεται επίσης μια προειδοποίηση ότι δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της εφαρμογής.

Παράθυρο ειδοποίησης macOS: Η εφαρμογή δεν μπορεί να ανοίξει, επειδή δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του προγραμματιστή.

Αν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν διέθετε κρυπτογραφική επαλήθευση και η Apple δεν μπορούσε να σαρώσει την εφαρμογή για γνωστό κακόβουλο λογισμικό. 

Μπορείτε αν θέλετε να αναζητήσετε μια ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής στο App Store ή να αναζητήσετε μια εναλλακτική εφαρμογή.


Αν το macOS ανιχνεύσει μια κακόβουλη εφαρμογή

Αν το macOS ανιχνεύσει ότι το λογισμικό έχει κακόβουλο περιεχόμενο ή η εξουσιοδότησή του έχει ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Mac θα σας ειδοποιήσει ότι η εφαρμογή θα προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να μετακινήσετε αυτήν την εφαρμογή στον Κάδο και να επιλέξετε «Αναφορά κακόβουλου λογισμικού στην Apple για την προστασία άλλων χρηστών».

Ειδοποίηση εφαρμογής με κακόβουλο λογισμικό σε macOS


Αν θέλετε να ανοίξετε μια εφαρμογή που δεν διαθέτει κρυπτογραφική επαλήθευση ή που προέρχεται από μη αναγνωρισμένο προγραμματιστή

Η εκτέλεση λογισμικού που δεν έχει υπογραφεί και δεν διαθέτει κρυπτογραφική επαλήθευση ενδέχεται να εκθέσει τον υπολογιστή και τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει το Mac ή να παραβιάσει το απόρρητό σας. Αν είστε βέβαιοι ότι μια εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε προέρχεται από αξιόπιστη πηγή και δεν έχει παραβιαστεί, μπορείτε να παρακάμψετε προσωρινά τις ρυθμίσεις ασφάλειας του Mac για να την ανοίξετε.

Αν εξακολουθείτε να θέλετε να ανοίξετε μια εφαρμογή για την οποία δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του προγραμματιστή, ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος.*

Μεταβείτε στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο». Κάντε κλικ στο κουμπί «Άνοιγμα οπωσδήποτε» στο τμήμα παραθύρου «Γενικά», για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ανοίξετε ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. 

Παράθυρο «Απόρρητο και ασφάλεια» στις Προτιμήσεις συστήματος με το κουμπί «Άνοιγμα οπωσδήποτε»

Η προειδοποίηση εμφανίζεται εκ νέου και αν είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θέλετε να ανοίξετε την εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα». 

Ειδοποίηση μη επαληθευμένου προγραμματιστή για παράκαμψη macOS

Η εφαρμογή αποθηκεύεται τώρα ως εξαίρεση στις ρυθμίσεις ασφάλειας και μπορείτε να την ανοίξετε στο μέλλον κάνοντας διπλό κλικ στην εφαρμογή, όπως μπορείτε να κάνετε με οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη εφαρμογή. 


Προστασία απορρήτου

Το macOS έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ασφαλείς τους χρήστες και τα δεδομένα τους προστατεύοντας ταυτόχρονα το απόρρητό τους.

Το Gatekeeper πραγματοποιεί διαδικτυακούς ελέγχους για να επαληθεύσει αν μια εφαρμογή περιέχει γνωστό κακόβουλο λογισμικό και αν το πιστοποιητικό υπογραφής του προγραμματιστή έχει ανακληθεί. Ποτέ δεν έχουμε συνδυάσει δεδομένα από αυτούς τους ελέγχους με πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες Apple ή τις συσκευές τους. Δεν χρησιμοποιούμε δεδομένα από αυτούς τους ελέγχους για να μάθουμε τι εκτελούν ή εκκινούν στις συσκευές τους οι μεμονωμένοι χρήστες.

Η κρυπτογραφική επαλήθευση ελέγχει αν η εφαρμογή περιέχει γνωστό κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση που είναι ανθεκτική σε αποτυχίες διακομιστή. 

Αυτοί οι έλεγχοι ασφάλειας ποτέ δεν συμπεριλαμβάνουν το Apple ID του χρήστη ή την ταυτότητα της συσκευής του. Για την περαιτέρω προστασία του απορρήτου, έχουμε σταματήσει την καταγραφή διευθύνσεων IP που συσχετίζονται με τους ελέγχους πιστοποιητικού του αναγνωριστικού προγραμματιστή και θα διασφαλίζουμε ότι οποιεσδήποτε διευθύνσεις IP που συλλέγονται αφαιρούνται από τα αρχεία καταγραφής.

Επιπλέον, το επόμενο έτος θα εφαρμόσουμε πολλές αλλαγές στους ελέγχους ασφάλειας:

  • Ένα νέο κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο για τους ελέγχους ανάκλησης πιστοποιητικού αναγνωριστικού προγραμματιστή
  • Ισχυρή προστασία από αποτυχίες διακομιστή
  • Μια νέα προτίμηση που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξαιρέσουν αυτές τις ρυθμίσεις προστασίας ασφάλειας

 

* Αν σας ζητηθεί να ανοίξετε την εφαρμογή στο Finder και είστε βέβαιοι ότι θέλετε να την ανοίξετε παρά την προειδοποίηση, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εφαρμογή πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control, να επιλέξετε «Άνοιγμα» από το μενού και έπειτα να κάνετε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα», στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Εισαγάγετε το όνομα διαχειριστή και το συνθηματικό σας για να ανοίξετε την εφαρμογή.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: