Επικοινωνία με τρίτο προμηθευτή

Η καλύτερη πηγή βοήθειας για ένα προϊόν που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple (προϊόν τρίτου προμηθευτή) είναι η εταιρεία ή το άτομο που το δημιούργησε, δηλαδή ο προμηθευτής ή ο προγραμματιστής του.

Εύρεση στοιχείων επικοινωνίας προμηθευτή

Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή ή του προγραμματιστή ενός προϊόντος, επισκεφτείτε τον ιστότοπό του ή αναζητήστε στον ιστό το όνομά του ή το όνομα του προϊόντος του.

Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιος είναι ο δημιουργός του προϊόντος:

  • Αν πρόκειται για εφαρμογή που μπορείτε να βρείτε στο App Store, το App Store θα εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον δημιουργό και την παροχή υποστήριξης. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή και να ελέγξετε στα μενού και στις ρυθμίσεις της για στοιχεία επικοινωνίας. Αν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο Mac σας, μπορείτε να την επιλέξετε στο Finder και κατόπιν να πατήσετε τα πλήκτρα Command-I για να ανοίξει ένα παράθυρο πληροφοριών στο οποίο μπορεί επίσης να εμφανίζονται πληροφορίες για τον δημιουργό της.

  • Αν πρόκειται για αξεσουάρ ή άλλη συσκευή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό του κατασκευαστή.

Εύρεση περισσότερων προϊόντων τρίτων προμηθευτών

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: