Χρήση της οθόνης Humanware BrailleNote Apex με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ Humanware BrailleNote Apex με το VoiceOver σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής για πλοήγηση.

Οι εντολές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο λειτουργούν στις ακόλουθες οθόνες:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Δείκτης κύλισης 1
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Δείκτης κύλισης 4
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας Δείκτης κύλισης 2 + Δείκτης κύλισης 3

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής Δείκτης κύλισης 1 + Δείκτης κύλισης 3
Ενεργοποίηση του πλήκτρου «Delete» Δείκτης κύλισης 1 + Δείκτης κύλισης 2
Ενεργοποίηση του πλήκτρου «Return» Δείκτης κύλισης 3 + Δείκτης κύλισης 4
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης Δείκτης κύλισης 1 + Δείκτης κύλισης 4

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Δείκτης κύλισης 2
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Δείκτης κύλισης 3

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: