Χρήση οθόνης Humanware BrailleNote Apex με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Humanware BrailleNote Apex με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα της συσκευής για να πλοηγηθείτε.

Οι παρακάτω εντολές λειτουργούν με τις οθόνες BrailleNote Apex 18 και BrailleNote Apex 32. Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Δείκτης κύλισης 1
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Δείκτης κύλισης 4
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας Δείκτης κύλισης 2 + Δείκτης κύλισης 3

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής Δείκτης κύλισης 1 + Δείκτης κύλισης 3
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete Δείκτης κύλισης 1 + Δείκτης κύλισης 2
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return Δείκτης κύλισης 3 + Δείκτης κύλισης 4
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης Δείκτης κύλισης 1 + Δείκτης κύλισης 4

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά Δείκτης κύλισης 2
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά Δείκτης κύλισης 3

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: