Αν εμφανίζεται το σφάλμα 9, 4005, 4013 ή 4014 κατά την επαναφορά της συσκευής iOS

Όταν προσπαθείτε να κάνετε ενημέρωση ή επαναφορά του iPhone, του iPad ή του iPod touch, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα στο iTunes.

Προσπαθήστε να ενημερώσετε εκ νέου τη συσκευή σας iOS

Αν η συσκευή iOS αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ή της επαναφοράς ή αν το iTunes δεν μπορεί να δώσει εντολή για επαναφορά της συσκευής, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από αυτά τα μηνύματα: 

 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (9).
 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (4005).
 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (4013).
 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (4014).

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

 1. Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
 2. Κάνετε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής σας:
  • Μοντέλα iPad με Face ID: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή.
  • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. 
  • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
 3. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. 
 4. Όταν το iTunes σάς ζητήσει να πραγματοποιήσετε ενημέρωση ή επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» (όχι «Επαναφορά»), για να εγκαταστήσετε εκ νέου το iOS και να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα

Αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση, αλλά η συσκευή σας εκκινείται σε λειτουργία ανάκτησης, ακολουθήστε ξανά τα παραπάνω βήματα. Στο βήμα 4, επιλέξτε «Επαναφορά», αντί για «Ενημέρωση». Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη συσκευή σας από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Αν συνεχίζει να εμφανίζεται ένα σφάλμα κατά τη ενημέρωση:

 1. Ελέγξτε για ενημερώσεις στον Mac ή το PC σας. Αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για μια ενημέρωση, ελέγξτε ξανά για ενημερώσεις μετά την επανεκκίνηση.
 2. Δοκιμάστε να επαναφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα άλλο καλώδιο USB.
 3. Δοκιμάστε να επαναφέρετε τη συσκευή σε έναν άλλο υπολογιστή.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σφάλμα 9, 4005, 4013 ή 4014 όταν προσπαθείτε να επαναφέρετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλα σφάλματα ενημέρωσης και επαναφοράς.

Ημερομηνία δημοσίευσης: