Συγχρονισμός του iPhone, iPad ή iPod touch με το iTunes στον υπολογιστή σας μέσω USB

Με το iTunes, μπορείτε να συγχρονίσετε τη μουσική, τις ταινίες, τις τηλεοπτικές εκπομπές, τις φωτογραφίες σας και άλλα αρχεία. Μετά το συγχρονισμό, το περιεχόμενο του iPhone, του iPad και του iPod touch αντιστοιχεί με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης iTunes στον υπολογιστή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Πριν κάνετε συγχρονισμό με το iTunes, έχετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή παρόμοιες υπηρεσίες, ώστε το περιεχόμενό σας να ενημερώνεται αυτόματα σε όλες τις συσκευές σας. Μάθετε περισσότερα για τις άλλες επιλογές που έχετε.

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes για το συγχρονισμό του περιεχομένου σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το συγχρονισμό στο iTunes μέσω USB.

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud ή άλλες υπηρεσίες, όπως το Apple Music, για να διατηρείτε ενημερωμένο το περιεχόμενό σας σε όλες τις συσκευές σας, ο συγχρονισμός μέσω του iTunes ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένος.

Τι μπορείτε να συγχρονίσετε με το iTunes

 • Άλμπουμ, τραγούδια, λίστες αναπαραγωγής, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, βιβλία, podcast και ηχοβιβλία.
 • Φωτογραφίες και βίντεο. Για να συγχρονίσετε φωτογραφίες και βίντεο χρησιμοποιώντας το iTunes, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υποστηριζόμενη εφαρμογή φωτογραφιών ή να κάνετε συγχρονισμό από έναν συγκεκριμένο φάκελο στον υπολογιστή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένες τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε όλες τις συσκευές σας.
 • Επαφές και ημερολόγια.
 • Εφεδρικά αντίγραφα συσκευών που δημιουργήσατε με το iTunes.

Οι δυνατότητες του iTunes ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Συγχρονισμός του περιεχομένου σας με το iTunes

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο το περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στη συσκευή σας iOS:

 1. Ανοίξτε το iTunes. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιέχεται στη συσκευασία. Η συνδεδεμένη συσκευή σας εμφανίζεται ως εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου iTunes. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν βλέπετε το εικονίδιο
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής . Ελέγξτε την περιοχή "Ρυθμίσεις" στην αριστερή πλευρά του παραθύρου iTunes για μια λίστα με τύπους περιεχομένου με τους οποίους μπορείτε να κάνετε συγχρονισμό από τη βιβλιοθήκη iTunes στη συσκευή σας.
  Αν δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στη βιβλιοθήκη iTunes σας, μπορεί να μην εμφανίζονται κάποιες καρτέλες. Για παράδειγμα, αν δεν έχετε podcast στη βιβλιοθήκη σας, δεν θα εμφανίζεται η καρτέλα "Podcast".

  Το iTunes δεν μπορεί να συγχρονίσει ορισμένο περιεχόμενο, όπως λογαριασμούς email, σημειώσεις ή σελιδοδείκτες. Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διαχειριστείτε την αλληλογραφία, τις σημειώσεις και τους σελιδοδείκτες σας σε όλες τις συσκευές σας. Ορισμένες εφαρμογές iOS ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων του iTunes για τη μεταφορά περιεχομένου αντί να κάνουν συγχρονισμό.

 4. Κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συγχρονίσετε.
 5. Στο κύριο παράθυρο του iTunes, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή "Συγχρονισμός" για να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό για αυτόν τον τύπο περιεχομένου. Αν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο, ο συγχρονισμός για αυτόν τον τύπο περιεχομένου είναι ήδη ενεργοποιημένος.
  Αν κάνετε κλικ στο πλαίσιο και δείτε ένα μήνυμα ότι η συσκευή iOS συγχρονίζεται με μια άλλη βιβλιοθήκη iTunes, τότε η συσκευή iOS είχε συνδεθεί σε έναν άλλο υπολογιστή στο παρελθόν. Αν επιλέξετε "Σβήσιμο και συγχρονισμός" σε αυτό το μήνυμα, όλο το περιεχόμενο του επιλεγμένου τύπου στη συσκευή iOS θα αντικατασταθεί με περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας. Το περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε ενεργοποιήσει το συγχρονισμό δεν διαγράφεται από τη συσκευή iOS σας. Μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή iOS σας μόνο με μία βιβλιοθήκη iTunes κάθε φορά.
 6. Όταν ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό για έναν τύπο περιεχομένου, θα δείτε πρόσθετες επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές, για να βεβαιωθείτε ότι συγχρονίζετε το περιεχόμενο που θέλετε.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 4–6 για κάθε τύπο περιεχομένου που θέλετε να συγχρονίσετε.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εφαρμογή" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Αν ο συγχρονισμός δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχρονισμός".

Όταν ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό, το περιεχόμενό σας θα συγχρονίζεται κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή iOS στον υπολογιστή σας και έχετε ανοιχτό το iTunes.

Αν δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ορισμένο περιεχόμενο δεν ήταν δυνατό να συγχρονιστεί, ο υπολογιστής σας ίσως να μην έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτόν τον τύπο περιεχομένου. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει εξουσιοδοτηθεί για τον τύπο περιεχομένου που προσπαθείτε να συγχρονίσετε.

Απενεργοποίηση του συγχρονισμού στο iTunes

 1. Ανοίξτε το iTunes. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιέχεται στη συσκευασία. Η συνδεδεμένη συσκευή σας εμφανίζεται ως εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου iTunes. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν βλέπετε το εικονίδιο.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής  . 
 4. Στις "Ρυθμίσεις" στην αριστερή πλευρά του παραθύρου iTunes, κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό.
 5. Στο κύριο παράθυρο του iTunes, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου "Συγχρονισμός". Όλο το περιεχόμενο αυτού του τύπου θα καταργηθεί από τη συσκευή iOS.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εφαρμογή" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: