Συντομεύσεις πληκτρολογίου Mac

Πατώντας ορισμένους συνδυασμούς πλήκτρων, μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες για τις οποίες κανονικά απαιτείται ποντίκι, επιφάνεια αφής ή άλλη συσκευή εισόδου.

Για να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου, πατήστε παρατεταμένα ένα ή περισσότερα πλήκτρα τροποποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε το τελευταίο πλήκτρο της συντόμευσης. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-C (αντιγραφή), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command, στη συνέχεια το πλήκτρο C και μετά αφήστε και τα δύο πλήκτρα. Τα μενού και τα πληκτρολόγια του Mac συχνά χρησιμοποιούν σύμβολα για ορισμένα πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένων των πλήκτρων τροποποίησης:

 • Command (ή Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (ή Alt) ⌥
 • Control (ή Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn 


Στα πληκτρολόγια που έχουν κατασκευαστεί για PC με Windows, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Alt αντί για το πλήκτρο Option και το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows αντί για το πλήκτρο Command.

Ορισμένα πλήκτρα σε ορισμένα πληκτρολόγια Apple έχουν ειδικά σύμβολα και λειτουργίες, όπως για τη φωτεινότητα οθόνης , τη φωτεινότητα πληκτρολογίου  και άλλα. Αν αυτές οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στο πληκτρολόγιό σας, ίσως να μπορείτε να αναπαραγάγετε ορισμένες από αυτές δημιουργώντας τις δικές σας συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα όπως το F1, F2, F3 ή άλλα τυπικά πλήκτρα λειτουργιών, συνδυάστε τα με το πλήκτρο Fn.

Αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση και άλλες κοινές συντομεύσεις

 • Command-X: Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου και αντιγραφή του στο Πρόχειρο.
 • Command-C: Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου στο Πρόχειρο. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί επίσης για αρχεία στο Finder.
 • Command-V: Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου στο τρέχον έγγραφο ή στην εφαρμογή. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί επίσης για αρχεία στο Finder.
 • Command-Z: Αναίρεση της προηγούμενης εντολής. Μπορείτε στη συνέχεια να πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift-Command-Z για Επανάληψη, ώστε να ανατραπεί η εντολή αναίρεσης. Σε ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να αναιρέσετε και να επαναλάβετε πολλές εντολές.
 • Command-A: Επιλογή όλων των στοιχείων.
 • Command-F: Εύρεση στοιχείων σε ένα έγγραφο ή άνοιγμα ενός παραθύρου εύρεσης.
 • Command-G: Εύρεση ξανά: Εύρεση της επόμενης εμφάνισης του στοιχείου που βρέθηκε προηγουμένως. Για την εύρεση της προηγούμενης εμφάνισης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift-Command-G.
 • Command-H: Απόκρυψη των παραθύρων της μπροστινής εφαρμογής. Για να προβάλετε την μπροστινή εφαρμογή αλλά να αποκρύψετε όλες τις άλλες εφαρμογές, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option-Command-H.
 • Command-M: Ελαχιστοποίηση του μπροστινού παραθύρου στο Dock. Για να ελαχιστοποιήσετε όλα τα παράθυρα της μπροστινής εφαρμογής, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option-Command-M.
 • Command-O: Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου ή άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου για την επιλογή ενός αρχείου προς άνοιγμα.
 • Command-P: Εκτύπωση του τρέχοντος εγγράφου.
 • Command-S: Αποθήκευση του τρέχοντος εγγράφου.
 • Command-T: Άνοιγμα νέας καρτέλας.
 • Command-W: Κλείσιμο του μπροστινού παραθύρου. Για να κλείσετε όλα τα παράθυρα της εφαρμογής, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option-Command-W.
 • Option-Command-Esc: Επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής.
 • Command-Πλήκτρο διαστήματος: Εμφάνιση ή απόκρυψη του πεδίου αναζήτησης του Spotlight. Για να εκτελέσετε μια αναζήτηση Spotlight από ένα παράθυρο του Finder, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command–Option–Πλήκτρο διαστήματος. (Αν χρησιμοποιείτε πολλές πηγές εισόδου για να πληκτρολογήσετε σε διαφορετικές γλώσσες, αυτές οι συντομεύσεις αλλάζουν πηγές εισόδου αντί να εμφανίζουν το Spotlight. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε μια συντόμευση πληκτρολογίου που προκαλεί διένεξη.)
 • Control-Command-Πλήκτρο διαστήματος: Εμφάνιση της Προβολής χαρακτήρων, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε emoji και άλλα σύμβολα.
 • Control-Command-F: Χρήση της εφαρμογής σε πλήρη οθόνη, αν υποστηρίζεται από την εφαρμογή.
 • Πλήκτρο διαστήματος: Χρήση της Άμεσης προβολής για προεπισκόπηση του επιλεγμένου στοιχείου.
 • Command-Tab: Μετάβαση στην επόμενη εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα από τις ανοιχτές εφαρμογές σας. 
 • Command-Βαρεία (`): Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων μιας εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. (Ο χαρακτήρας στο δεύτερο πλήκτρο ποικίλλει ανάλογα με το πληκτρολόγιο. Γενικά είναι το πλήκτρο πάνω από το πλήκτρο Tab και αριστερά από τον αριθμό 1.)
 • Shift-Command-5: Σε macOS Mojave ή νεότερη έκδοση, λήψη στιγμιότυπου οθόνης ή εγγραφή οθόνης. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift-Command-3 ή Shift-Command-4 για στιγμιότυπα οθόνης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στιγμιότυπα οθόνης.
 • Shift-Command-N: Δημιουργία νέου φακέλου στο Finder.
 • Command-Κόμμα (,): Άνοιγμα προτιμήσεων για την μπροστινή εφαρμογή.

Συντομεύσεις κατάστασης ύπνου, αποσύνδεσης, τερματισμού λειτουργίας

Ίσως χρειάζεται να πατήσετε παρατεταμένα ορισμένες από αυτές τις συντομεύσεις για περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλες συντομεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ακούσια χρήση τους.

 • Κουμπί τροφοδοσίας: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το Mac ή για να το αφυπνίσετε από την κατάσταση ύπνου. Πατήστε παρατεταμένα για 1,5 δευτερόλεπτο για να θέσετε το Mac σε κατάσταση ύπνου.* Συνεχίστε να το πατάτε, για να επιβάλετε την απενεργοποίηση του Mac.
 • Option-Command-Κουμπί τροφοδοσίας* ή Option-Command-Εξαγωγή μέσου : Μετάβαση του Mac σε κατάσταση ύπνου.
 • Control-Shift-Κουμπί τροφοδοσίας* ή Control-Shift-Εξαγωγή μέσου : Μετάβαση των οθονών σε κατάσταση ύπνου.
 • Control-Κουμπί τροφοδοσίας* ή Control-Εξαγωγή μέσου : Εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου που ρωτά αν θέλετε να πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση, μετάβαση σε κατάσταση ύπνου ή τερματισμός λειτουργίας.
 • Control-Command-Κουμπί τροφοδοσίας:* Υποχρεωτική επανεκκίνηση του Mac, χωρίς να ερωτηθείτε για την αποθήκευση οποιωνδήποτε ανοιχτών και μη αποθηκευμένων εγγράφων.
 • Control-Command-Εξαγωγή μέσου : Τερματισμός όλων των εφαρμογών και, στη συνέχεια, επανεκκίνηση του Mac. Αν οποιαδήποτε ανοιχτά έγγραφα έχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκευτούν.
 • Control-Option-Command-Κουμπί τροφοδοσίας* ή Control-Option-Command-Εξαγωγή μέσου : Τερματισμός όλων των εφαρμογών και, στη συνέχεια, τερματισμός της λειτουργίας του Mac. Αν οποιαδήποτε ανοιχτά έγγραφα έχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκευτούν.
 • Control-Command-Q: Άμεσο κλείδωμα της οθόνης.
 • Shift-Command-Q: Αποσύνδεση από τον λογαριασμό χρήστη macOS. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε. Για να αποσυνδεθείτε άμεσα χωρίς επιβεβαίωση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option-Shift-Command-Q.

* Δεν ισχύει για τον αισθητήρα Touch ID.

Συντομεύσεις Finder και συστήματος

 • Command-D: Δημιουργία διπλότυπων για επιλεγμένα αρχεία.
 • Command-E: Εξαγωγή του επιλεγμένου δίσκου ή τόμου.
 • Command-F: Έναρξη αναζήτησης Spotlight στο παράθυρο του Finder.
 • Command-I: Εμφάνιση του παραθύρου «Πληροφορίες» για ένα επιλεγμένο αρχείο.
 • Command-R: (1) Όταν είναι επιλεγμένο ένα ψευδώνυμο στο Finder: εμφάνιση του αρχικού αρχείου για το επιλεγμένο ψευδώνυμο. (2) Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως το Ημερολόγιο ή το Safari, πραγματοποιήστε ανανέωση ή εκ νέου φόρτωση της σελίδας. (3) Στην Ενημέρωση λογισμικού ελέγξτε εκ νέου για ενημερώσεις λογισμικού.
 • Shift-Command-C: Άνοιγμα του παραθύρου «Υπολογιστής».
 • Shift-Command-D: Άνοιγμα του φακέλου «Γραφείο εργασίας».
 • Shift-Command-F: Άνοιγμα του παραθύρου «Πρόσφατα», που εμφανίζει όλα τα αρχεία που προβάλατε ή τροποποιήσατε πρόσφατα.
 • Shift-Command-G: Άνοιγμα παραθύρου «Μετάβαση σε φάκελο».
 • Shift-Command-H: Άνοιγμα του φακέλου Αφετηρίας του τρέχοντος λογαριασμού χρήστη macOS.
 • Shift-Command-I: Άνοιγμα του iCloud Drive.
 • Shift-Command-K: Άνοιγμα του παραθύρου «Δίκτυο».
 • Option-Command-L: Άνοιγμα του φακέλου «Λήψεις».
 • Shift-Command-N: Δημιουργία νέου φακέλου.
 • Shift-Command-O: Άνοιγμα του φακέλου «Έγγραφα».
 • Shift-Command-P: Εμφάνιση ή απόκρυψη του τμήματος προεπισκόπησης στα παράθυρα του Finder.
 • Shift-Command-R: Άνοιγμα του παραθύρου του AirDrop.
 • Shift-Command-T: Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καρτελών στα παράθυρα του Finder. 
 • Control-Shift-Command-T: Προσθήκη επιλεγμένου στοιχείου του Finder στο Dock (OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση)
 • Shift-Command-U: Άνοιγμα του φακέλου «Βοηθήματα».
 • Option-Command-D: Εμφάνιση ή απόκρυψη του Dock. 
 • Control-Command-T: Προσθήκη του επιλεγμένου στοιχείου στην πλαϊνή στήλη (OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση).
 • Option-Command-P: Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής διαδρομής στα παράθυρα του Finder.
 • Option-Command-S: Εμφάνιση ή απόκρυψη της πλαϊνής στήλης στα παράθυρα του Finder.
 • Command-Κάθετος (/): Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής κατάστασης στα παράθυρα του Finder.
 • Command-J: Εμφάνιση επιλογών προβολής.
 • Command-K: Άνοιγμα του παραθύρου «Σύνδεση σε διακομιστή».
 • Control-Command-A: Δημιουργία ψευδωνύμου για το επιλεγμένο στοιχείο.
 • Command-N: Άνοιγμα νέου παραθύρου του Finder.
 • Option-Command-N: Δημιουργία νέου έξυπνου φακέλου.
 • Command-T: Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καρτελών όταν είναι ανοιχτή μία μόνο καρτέλα στο τρέχον παράθυρο του Finder.
 • Option-Command-T: Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής εργαλείων όταν είναι ανοιχτή μία μόνο καρτέλα στο τρέχον παράθυρο του Finder.
 • Option-Command-V: Μετακίνηση των αρχείων στο Πρόχειρο από την αρχική θέση τους στην τρέχουσα θέση.
 • Command-Y: Χρήση της Άμεσης προβολής για προεπισκόπηση των επιλεγμένων αρχείων.
 • Option-Command-Y: Προβολή μιας παρουσίασης Άμεσης προβολής των επιλεγμένων αρχείων.
 • Command-1: Προβολή των στοιχείων στο παράθυρο του Finder ως εικονιδίων.
 • Command-2: Προβολή των στοιχείων σε ένα παράθυρο του Finder ως λίστας.
 • Command-3: Προβολή των στοιχείων σε ένα παράθυρο του Finder σε στήλες. 
 • Command-4: Προβολή των στοιχείων σε ένα παράθυρο του Finder σε γκαλερί.
 • Command-Αριστερή αγκύλη ([): Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο.
 • Command-Δεξιά αγκύλη (]): Μετάβαση στον επόμενο φάκελο.
 • Command-Πάνω βέλος: Άνοιγμα του φακέλου που περιέχει τον τρέχοντα φάκελο.
 • Command-Control­Πάνω βέλος: Άνοιγμα του φακέλου που περιέχει τον τρέχοντα φάκελο σε νέο παράθυρο.
 • Command-Κάτω βέλος: Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου.
 • Δεξιό βέλος: Άνοιγμα του επιλεγμένου φακέλου. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί μόνο στην προβολή λίστας.
 • Αριστερό βέλος: Κλείσιμο του επιλεγμένου φακέλου. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί μόνο στην προβολή λίστας.
 • Command-Delete: Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στον Κάδο.
 • Shift-Command-Delete: Άδειασμα του Κάδου.
 • Option-Shift-Command-Delete: Άδειασμα του Κάδου χωρίς παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.
 • Command-Μείωση φωτεινότητας: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κατοπτρισμού εικόνας όταν το Mac είναι συνδεδεμένο με περισσότερες από μία οθόνες.
 • Option-Αύξηση φωτεινότητας: Άνοιγμα Προτιμήσεων για τις Οθόνες. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί με οποιοδήποτε πλήκτρο φωτεινότητας.
 • Control-Αύξηση φωτεινότητας ή Control-Μείωση φωτεινότητας: Αλλαγή της φωτεινότητας της εξωτερικής οθόνης, αν υποστηρίζεται από την οθόνη.
 • Option-Shift-Αύξηση φωτεινότητας ή Option-Shift-Μείωση φωτεινότητας: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης σε μικρότερα βήματα. Προσθέστε το πλήκτρο Control σε αυτή τη συντόμευση για να πραγματοποιήσετε την προσαρμογή στην εξωτερική οθόνη, αν υποστηρίζεται από την οθόνη.
 • Option-Mission Control: Άνοιγμα προτιμήσεων του Mission Control.
 • Command-Mission Control: Εμφάνιση του γραφείου εργασίας. 
 • Control-Κάτω βέλος: Εμφάνιση όλων των παραθύρων της μπροστινής εφαρμογής.
 • Option-Αύξηση έντασης: Άνοιγμα των προτιμήσεων Ήχου. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί με οποιοδήποτε από τα πλήκτρα έντασης ήχου.
 • Option-Shift-Αύξηση έντασης ή Option-Shift-Μείωση έντασης: Προσαρμογή της έντασης ήχου σε μικρότερα βήματα.
 • Option-Αύξηση φωτεινότητας πληκτρολογίου: Άνοιγμα Προτιμήσεων για το πληκτρολόγιο. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί με οποιοδήποτε πλήκτρο φωτεινότητας πληκτρολογίου.
 • Option-Shift-Αύξηση φωτεινότητας πληκτρολογίου ή Option-Shift-Μείωση φωτεινότητας πληκτρολογίου: Προσαρμογή της φωτεινότητας του πληκτρολογίου σε μικρότερα βήματα.
 • Πλήκτρο Option ενώ κάνετε διπλό κλικ: Άνοιγμα του στοιχείου σε ξεχωριστό παράθυρο και, στη συνέχεια, κλείσιμο του αρχικού παραθύρου.
 • Πλήκτρο Command ενώ κάνετε διπλό κλικ: Άνοιγμα φακέλου σε ξεχωριστή καρτέλα ή παράθυρο.
 • Πλήκτρο Command ενώ σύρετε σε διαφορετικό τόμο: Μετακίνηση του μεταφερόμενου στοιχείου στον άλλο τόμο, αντί για την αντιγραφή του. 
 • Πλήκτρο Option ενώ σύρετε: Αντιγραφή του μεταφερόμενου στοιχείου. Ο δείκτης αλλάζει καθώς σύρετε το στοιχείο.
 • Option-Command ενώ σύρετε: Δημιουργία ψευδώνυμου για το μεταφερόμενο στοιχείο. Ο δείκτης αλλάζει καθώς σύρετε το στοιχείο.
 • Option-κλικ σε τρίγωνο αποκάλυψης: Άνοιγμα όλων των φακέλων μέσα στον επιλεγμένο φάκελο. Αυτή η συντόμευση λειτουργεί μόνο στην προβολή λίστας.
 • Command-κλικ σε τίτλο παραθύρου: Εμφάνιση των φακέλων που περιέχει ο τρέχων φάκελος.
 • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Command ή το πλήκτρο Shift για την επιλογή πολλών στοιχείων στο Finder
 • Κάντε κλικ στο μενού «Μετάβαση» στη γραμμή μενού του Finder, για να εμφανίσετε συντομεύσεις για το άνοιγμα πολλών φακέλων που χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως οι φάκελοι Εφαρμογές, Έγγραφα, Λήψεις, Βοηθήματα και iCloud Drive.

Συντομεύσεις εγγράφων

Η συμπεριφορά αυτών των συντομεύσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

 • Command-B: Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έντονης γραφής. 
 • Command-I: Εφαρμογή πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πλάγιας γραφής.
 • Command-K: Προσθήκη συνδέσμου Ιστού.
 • Command-U: Εφαρμογή υπογράμμισης στο επιλεγμένο κείμενο ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υπογράμμισης.
 • Command-T: Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου «Γραμματοσειρές».
 • Command-D: Επιλογή του φακέλου «Γραφείο εργασίας» μέσα από ένα παράθυρο διαλόγου «Άνοιγμα» ή «Αποθήκευση».
 • Control-Command-D: Εμφάνιση ή απόκρυψη του ορισμού της επιλεγμένης λέξης.
 • Shift-Command-Άνω κάτω τελεία(:): Εμφάνιση του παραθύρου «Ορθογραφία και γραμματική».
 • Command-Ερωτηματικό (;): Εύρεση λέξεων με ορθογραφικά λάθη στο έγγραφο.
 • Option-Delete: Διαγραφή της λέξης στα αριστερά του σημείου εισαγωγής.
 • Control-H: Διαγραφή του χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Delete.
 • Control-D: Διαγραφή του χαρακτήρα στα δεξιά του σημείου εισαγωγής. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Fn-Delete.
 • Fn-Delete: Διαγραφή προς τα εμπρός στα πληκτρολόγια που δεν διαθέτουν πλήκτρο διαγραφής προς τα εμπρός. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control-D.
 • Control-K: Διαγραφή του κειμένου ανάμεσα στο σημείο εισαγωγής και το τέλος της γραμμής ή της παραγράφου.
 • Fn-Πάνω βέλος: Page Up: Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω. 
 • Fn-Κάτω βέλος: Page Down: Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω.
 • Fn-Αριστερό βέλος: Home: Κύλιση προς την αρχή ενός εγγράφου.
 • Fn-Δεξιό βέλος: End: Κύλιση προς το τέλος ενός εγγράφου.
 • Command-Πάνω βέλος: Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή του εγγράφου.
 • Command-Κάτω βέλος: Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του εγγράφου.
 • Command-Αριστερό βέλος: Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της τρέχουσας γραμμής.
 • Command-Δεξιό βέλος: Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της τρέχουσας γραμμής.
 • Option-Αριστερό βέλος: Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης λέξης.
 • Option-Δεξιό βέλος: Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της επόμενης λέξης.
 • Shift-Command-Πάνω βέλος: Επιλογή του κειμένου ανάμεσα στο σημείο εισαγωγής και την αρχή του εγγράφου.
 • Shift-Command-Κάτω βέλος: Επιλογή του κειμένου ανάμεσα στο σημείο εισαγωγής και το τέλος του εγγράφου.
 • Shift-Command-Αριστερό βέλος: Επιλογή του κειμένου ανάμεσα στο σημείο εισαγωγής και την αρχή της τρέχουσας γραμμής.
 • Shift-Command-Δεξιό βέλος: Επιλογή του κειμένου ανάμεσα στο σημείο εισαγωγής και το τέλος της τρέχουσας γραμμής.
 • Shift-Πάνω βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου στον πλησιέστερο χαρακτήρα στην ίδια οριζόντια θέση στην παραπάνω γραμμή.
 • Shift-Κάτω βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου στον πλησιέστερο χαρακτήρα στην ίδια οριζόντια θέση στην παρακάτω γραμμή.
 • Shift-Αριστερό βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.
 • Shift-Δεξιό βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.
 • Option-Shift-Πάνω βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου στην αρχή της τρέχουσας παραγράφου και, στη συνέχεια, στην αρχή της επόμενης παραγράφου αν πατήσετε ξανά τον συνδυασμό πλήκτρων.
 • Option-Shift-Κάτω βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου και, στη συνέχεια, στο τέλος της επόμενης παραγράφου αν πατήσετε ξανά τον συνδυασμό πλήκτρων.
 • Option-Shift-Αριστερό βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου στην αρχή της τρέχουσας λέξης και, στη συνέχεια, στην αρχή της επόμενης λέξης αν πατήσετε ξανά τον συνδυασμό πλήκτρων.
 • Option-Shift-Δεξιό βέλος: Επέκταση επιλογής κειμένου στο τέλος της τρέχουσας λέξης και, στη συνέχεια, στο τέλος της επόμενης λέξης αν πατήσετε ξανά τον συνδυασμό πλήκτρων.
 • Control-A: Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής ή της παραγράφου.
 • Control-E: Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής ή παραγράφου.
 • Control-F: Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα εμπρός.
 • Control-B: Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα πίσω.
 • Control-L: Κεντράρισμα του δρομέα ή της επιλογής στην ορατή περιοχή.
 • Control-P: Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή.
 • Control-N: Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή.
 • Control-O: Εισαγωγή νέας γραμμής μετά το σημείο εισαγωγής.
 • Control-T: Αλλαγή του χαρακτήρα που βρίσκεται πίσω από το σημείο εισαγωγής με τον χαρακτήρα που βρίσκεται μπροστά από το σημείο εισαγωγής.
 • Command-Αριστερή αγκύλη ({): Στοίχιση στα αριστερά.
 • Command-Δεξιά αγκύλη (}): Στοίχιση στα δεξιά.
 • Shift-Command-Κάθετη γραμμή (|): Στοίχιση στο κέντρο.
 • Option-Command-F: Μετάβαση στο πεδίο αναζήτησης. 
 • Option-Command-T: Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμής εργαλείων στην εφαρμογή.
 • Option-Command-C: Αντιγραφή στιλ: Αντιγραφή των ρυθμίσεων μορφοποίησης του επιλεγμένου στοιχείου στο Πρόχειρο.
 • Option-Command-V: Επικόλληση στιλ: Εφαρμογή του στιλ που έχει αντιγραφεί στο επιλεγμένο στοιχείο.
 • Option-Shift-Command-V: Επικόλληση και αντιστοίχιση στιλ: Εφαρμογή του στιλ του περιβάλλοντος περιεχομένου στο στοιχείο που επικολλάται μέσα στο περιεχόμενο.
 • Option-Command-I: Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου επιθεωρητή.
 • Shift-Command-P: Διαμόρφωση σελίδας: Εμφάνιση ενός παραθύρου για την επιλογή των ρυθμίσεων εγγράφου.
 • Shift-Command-S: Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου «Αποθήκευση ως» ή δημιουργία διπλότυπου του τρέχοντος εγγράφου.
 • Shift-Command-Σύμβολο πλην (-): Μείωση του μεγέθους του επιλεγμένου στοιχείου.
 • Shift-Command-Σύμβολο συν (+): Αύξηση του μεγέθους του επιλεγμένου στοιχείου. Command-Σύμβολο ίσον (=) εκτελεί την ίδια ενέργεια.
 • Shift-Command-Λατινικό ερωτηματικό (?): Άνοιγμα του μενού «Βοήθεια».

Άλλες συντομεύσεις

Για περισσότερες συντομεύσεις, δείτε τις συντομογραφίες συντομεύσεων που εμφανίζονται στα μενού των εφαρμογών σας. Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της συντομεύσεις και οι συντομεύσεις που λειτουργούν στη μία εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργούν στην άλλη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: