Συνδυασμοί πλήκτρων του Mac κατά την εκκίνηση

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες και τα εργαλεία του Mac στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας παρατεταμένα ένα ή περισσότερα πλήκτρα κατά την εκκίνηση. 

Σε Mac με Apple Silicon

Μάθετε αν έχετε Mac με Apple Silicon

  1. Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας καθώς το Mac πραγματοποιεί εκκίνηση.
  2. Αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας όταν εμφανιστεί η οθόνη επιλογών εκκίνησης, στην οποία θα εμφανίζονται οι δίσκοι εκκίνησης και ένα εικονίδιο γραναζιού με τίτλο «Επιλογές».
  3. Από αυτό το παράθυρο μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από άλλον δίσκο, να πραγματοποιήσετε εκκίνηση στην ασφαλή λειτουργία, να χρησιμοποιήσετε την Ανάκτηση macOS και άλλα. Μάθετε περισσότερα για αυτές τις επιλογές

Σε Mac με επεξεργαστή Intel

Αν δεν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon, χρησιμοποιείτε Mac με επεξεργαστή Intel.

Οδηγίες χρήσης αυτών των συνδυασμών πλήκτρων

  • Πατήστε παρατεταμένα όλα τα πλήκτρα του συνδυασμού μαζί και όχι ένα πλήκτρο κάθε φορά. 
  • Αν ένας συνδυασμός πλήκτρων δεν λειτουργεί κατά την επανεκκίνηση του Mac, απενεργοποιήστε πρώτα το Mac. Αν δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τον συνδυασμό πλήκτρων αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήστε το Mac.
  • Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού πατήσετε τα πλήκτρα, για να δώσετε περισσότερο χρόνο στο Mac να αναγνωρίσει το πληκτρολόγιο κατά την εκκίνησή του. Ορισμένα πληκτρολόγια έχουν μια λυχνία η οποία αναβοσβήνει για λίγο κατά την εκκίνηση υποδεικνύοντας ότι το πληκτρολόγιο αναγνωρίζεται και είναι έτοιμο για χρήση.
  • Αν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, συνδέστε το στο Mac, αν είναι δυνατόν. Ή χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ή ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο. Αν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο το οποίο προορίζεται για PC, όπως ένα πληκτρολόγιο με το λογότυπο των Windows, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο το οποίο προορίζεται για Mac.
  • Ορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων δεν λειτουργούν όταν το Mac σας χρησιμοποιεί συνθηματικό υλικολογισμικού. Πρώτα απενεργοποιήστε το συνθηματικό υλικολογισμικού.
  • Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από τα Microsoft Windows, ρυθμίστε τις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης έτσι ώστε να γίνεται εκκίνηση από το macOS. Κατόπιν, τερματίστε τη λειτουργία ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.

Συνδυασμοί πλήκτρων για Mac με επεξεργαστή Intel

Command (⌘)-R: Πραγματοποιήστε εκκίνηση από το ενσωματωμένο σύστημα Ανάκτησης macOS. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων Option-Command-R ή Shift-Option-Command-R για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS μέσω διαδικτύου. Η Ανάκτηση macOS εγκαθιστά διαφορετικές εκδόσεις του macOS, ανάλογα με τον συνδυασμό πλήκτρων που χρησιμοποιείτε. 

Option (⌥) ή Alt: Πραγματοποιήστε εκκίνηση στη Διαχείριση εκκίνησης, από όπου μπορείτε να επιλέξετε άλλους διαθέσιμους δίσκους ή τόμους εκκίνησης. 

Option-Command-P-RΕπαναφέρετε τη μνήμη NVRAM ή PRAM.

Shift (⇧): Πραγματοποιήστε εκκίνηση στην ασφαλή λειτουργία

D: Πραγματοποιήστε εκκίνηση στο βοήθημα Διαγνωστικά Apple. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option-D για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση σε αυτό το βοήθημα μέσω διαδικτύου.

N: Πραγματοποιήστε εκκίνηση από έναν διακομιστή NetBoot, αν το Mac σας υποστηρίζει τόμους εκκίνησης δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο είδωλο εκκίνησης στον διακομιστή, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Option-N αντί γι' αυτό. 

Command-S: Πραγματοποιήστε εκκίνηση στη λειτουργία ενός χρήστη. Είναι απενεργοποιημένη στο macOS Mojave ή νεότερη έκδοση.

T: Πραγματοποιήστε εκκίνηση στη λειτουργία δίσκου προορισμού.

Command-V: Πραγματοποιήστε εκκίνηση στη λεπτομερή κατάσταση. 

Πλήκτρο Eject (⏏) ή F12 ή κουμπί ποντικιού ή κουμπί επιφάνειας αφής: Εξαγάγετε αφαιρούμενα μέσα, όπως έναν οπτικό δίσκο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: