Συνδυασμοί πλήκτρων του Mac κατά την εκκίνηση

Ενημερωθείτε για τις λειτουργίες και τα εργαλεία του Mac στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας παρατεταμένα ένα ή περισσότερα πλήκτρα κατά την εκκίνηση. 

Για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδυασμούς πλήκτρων, πατήστε αμέσως τα πλήκτρα αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον Mac ή αφού ξεκινήσει η επανεκκίνηση του Mac. Συνεχίστε να τα πατάτε μέχρι να συμβεί η συμπεριφορά που περιγράφεται.

 


Αν ένας συνδυασμός πλήκτρων δεν λειτουργεί

Αν ένας συνδυασμός πλήκτρων δεν λειτουργεί κατά την εκκίνηση, μία από αυτές τις λύσεις μπορεί να σας βοηθήσει:

  • Πατήστε οπωσδήποτε παρατεταμένα όλα τα πλήκτρα του συνδυασμού μαζί και όχι ένα πλήκτρο κάθε φορά. 
  • Τερματίστε τη λειτουργία του Mac. Κατόπιν πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον Mac. Έπειτα πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα κατά την εκκίνηση του Mac. 
  • Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού πατήσετε τα πλήκτρα, για να δώσετε περισσότερο χρόνο στον Mac να αναγνωρίσει το πληκτρολόγιο κατά την εκκίνησή του. Ορισμένα πληκτρολόγια έχουν μια λυχνία η οποία αναβοσβήνει για λίγο κατά την εκκίνηση υποδεικνύοντας ότι το πληκτρολόγιο αναγνωρίζεται και είναι έτοιμο για χρήση.
  • Αν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, συνδέστε το στον Mac, αν είναι δυνατόν. Ή χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ή ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο. Αν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο το οποίο προορίζεται για PC, όπως ένα πληκτρολόγιο με το λογότυπο των Windows, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο το οποίο προορίζεται για Mac.
  • Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από τα Microsoft Windows, ρυθμίστε τις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης έτσι ώστε να γίνεται εκκίνηση από το macOS. Κατόπιν, τερματίστε τη λειτουργία ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.

Να θυμάστε ότι ορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων απενεργοποιούνται όταν ο Mac χρησιμοποιεί ένα συνθηματικό υλικολογισμικού.

 


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: