Συνδυασμοί πλήκτρων του Mac κατά την εκκίνηση

Ενημερωθείτε για τις λειτουργίες και τα εργαλεία του Mac στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας παρατεταμένα ένα ή περισσότερα πλήκτρα κατά την εκκίνηση. 

Αυτοί οι συνδυασμοί πλήκτρων ισχύουν μόνο για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel και όχι για υπολογιστές Mac με πυρίτιο της Apple.

Για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδυασμούς πλήκτρων, πατήστε αμέσως τα πλήκτρα αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac ή αφού ξεκινήσει η επανεκκίνηση του Mac. Συνεχίστε να τα πατάτε μέχρι να συμβεί η συμπεριφορά που περιγράφεται.

 


Αν ένας συνδυασμός πλήκτρων δεν λειτουργεί

Αν ένας συνδυασμός πλήκτρων δεν λειτουργεί κατά την εκκίνηση, μία από αυτές τις λύσεις μπορεί να σας βοηθήσει:

  • Πατήστε παρατεταμένα όλα τα πλήκτρα του συνδυασμού μαζί και όχι ένα πλήκτρο κάθε φορά. 
  • Τερματίστε τη λειτουργία του Mac. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac. Έπειτα πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα κατά την εκκίνηση του Mac. 
  • Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού πατήσετε τα πλήκτρα, για να δώσετε περισσότερο χρόνο στο Mac να αναγνωρίσει το πληκτρολόγιο κατά την εκκίνησή του. Ορισμένα πληκτρολόγια έχουν μια λυχνία η οποία αναβοσβήνει για λίγο κατά την εκκίνηση υποδεικνύοντας ότι το πληκτρολόγιο αναγνωρίζεται και είναι έτοιμο για χρήση.
  • Αν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, συνδέστε το στο Mac, αν είναι δυνατόν. Ή χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ή ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο. Αν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο το οποίο προορίζεται για PC, όπως ένα πληκτρολόγιο με το λογότυπο των Windows, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο το οποίο προορίζεται για Mac.
  • Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από τα Microsoft Windows, ρυθμίστε τις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης έτσι ώστε να γίνεται εκκίνηση από το macOS. Κατόπιν, τερματίστε τη λειτουργία ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.

Να θυμάστε ότι ορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων απενεργοποιούνται όταν το Mac χρησιμοποιεί ένα συνθηματικό υλικολογισμικού.

 


Ημερομηνία δημοσίευσης: