Πώς να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργιών στον Mac

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου Apple ως χειριστήρια για τις ενσωματωμένες δυνατότητες του Mac ή ως τυπικά πλήκτρα λειτουργιών.

Χειρισμός δυνατοτήτων στον Mac

Από προεπιλογή, η επάνω σειρά των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο Apple χειρίζεται πολλές διαφορετικές δυνατότητες στον Mac. Για παράδειγμα, το πάτημα των πλήκτρων με τα εικονίδια ηχείου ρυθμίζει την ένταση ήχου.

Αν ο Mac έχει ένα Touch Bar, μάθετε για τη χρήση των πλήκτρων λειτουργιών στο MacBook Pro με Touch Bar.

Χρήση τυπικών πλήκτρων λειτουργιών

Η λειτουργία των τυπικών πλήκτρων λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που έχετε διαμορφώσει. Ορισμένες εφαρμογές διαθέτουν τις δικές τους προτιμήσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τα τυπικά πλήκτρα λειτουργιών, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn (Function) ενώ πατάτε ένα πλήκτρο λειτουργίας. Για παράδειγμα, το πάτημα των πλήκτρων Fn και F12 (εικονίδιο ηχείου) ταυτόχρονα εκτελεί την ενέργεια που έχει εκχωρηθεί στο πλήκτρο F12 αντί για την αύξηση της έντασης των ηχείων σας. 

Αν το πληκτρολόγιο σας δεν έχει πλήκτρο Fn, δοκιμάστε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Control ενώ πατάτε ένα πλήκτρο λειτουργίας.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς των πλήκτρων λειτουργιών

Αν θέλετε να αλλάξετε την επάνω σειρά των πλήκτρων ώστε να λειτουργούν ως τυπικά πλήκτρα λειτουργιών χωρίς να πατάτε το πλήκτρο Fn, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο».
  3. Επιλέξτε «Χρήση των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών». 

Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Χρήση των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών»

Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Χρήση των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών», ενδέχεται να χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple. Αυτά τα πληκτρολόγια ενδέχεται να χρειάζονται ένα βοήθημα για την αλλαγή των λειτουργιών τους. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πληκτρολογίου για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: