Χρήση οθόνης American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18 με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ American Printing House (APH) Refreshabraille 18 braille με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Joystick αριστερά
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Joystick δεξιά

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick κάτω
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick επάνω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Πάτημα joystick

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά Αριστερά
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά Δεξιά
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα κοινών εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: