Μετακίνηση ενός παιδιού σε άλλη ομάδα μέσω της Οικογενειακής κοινής χρήσης

Παρόλο που δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ένα παιδί κάτω των 13 ετών από την οικογενειακή ομάδα σας, μπορείτε ωστόσο να το μετακινήσετε σε άλλη ομάδα ή να διαγράψετε τον λογαριασμό του.

Εάν το παιδί βρίσκεται ήδη στην οικογένειά σας

Μπορείτε να ζητήσετε από έναν οργανωτή μιας άλλης οικογενειακής ομάδας ναπροσκαλέσει το παιδί στη δική του οικογένεια. Αφού υποβληθεί το αίτημα, θα λάβετε μια γνωστοποίηση. Μπορείτε να εγκρίνετε τη μετακίνηση από τη γνωστοποίηση ή να χρησιμοποιήσετε αυτά τα βήματα:

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Προσκλήσεις.
 • Σε Mac, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > Οικογενειακή κοινή χρήση. Κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» δίπλα στο όνομα του παιδιού. Στο macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος. Κάντε κλικ στο «iCloud» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας».

Αφού εγκρίνετε τη μετακίνηση, το παιδί θα μετακινηθεί από την οικογενειακή ομάδα σας στην άλλη οικογενειακή ομάδα. Μάθετε τι θα συμβεί μετά την αποχώρηση ενός μέλους της οικογένειας.

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα διαγραφής του Apple ID του παιδιού σας, μάθετε τι πρέπει να κάνετε

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα παιδιά κάτω των 13 ετών από μια οικογενειακή ομάδα. Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας.


Εάν θέλετε να προσκαλέσετε το παιδί στην οικογένειά σας

Αφού στείλετε την πρόσκληση, ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού πρέπει να εγκρίνει το αίτημα στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac. Στη συνέχεια, το παιδί θα μετακινηθεί από την τρέχουσα οικογενειακή ομάδα του στη δική σας.

Πρόσκληση ενός παιδιού από το iPhone, το iPad ή το iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση.
 2. Πατήστε «Προσθήκη μέλους».
 3. Πατήστε «Πρόσκληση αυτοπροσώπως».
 4. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 5. Αφού ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού εγκρίνει το αίτημα, παράσχετε γονική συναίνεση και έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής.*

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος κάτω από το όνομα του παιδιού στις Ρυθμίσεις > [το όνομα σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση.

Πρόσκληση ενός παιδιού από το Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» κουμπί «Προσθήκη».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση ατόμων». 

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση αυτοπροσώπως». 
 5. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό του παιδιού. 
 6. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 7. Αφού ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού εγκρίνει το αίτημα, παράσχετε γονική συναίνεση και έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής.*

Ελέγξτε την κατάσταση του αιτήματος κάτω από το όνομα του παιδιού στις Προτιμήσεις συστήματος > Οικογενειακή κοινή χρήση.

Αν έχετε macOS Catalina:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» κουμπί «Προσθήκη».
 3. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό του παιδιού.
 4. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 5. Αφού ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού εγκρίνει το αίτημα, παράσχετε γονική συναίνεση και έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής.*

Ελέγξτε την κατάσταση του αιτήματος κάτω από το όνομα του παιδιού στις Προτιμήσεις συστήματος > Οικογενειακή κοινή χρήση.

Αν έχετε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση:

 1. Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «iCloud». 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» κουμπί «Προσθήκη».
 3. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό του παιδιού.
 4. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. 
 5. Αφού ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού εγκρίνει το αίτημα, παράσχετε γονική συναίνεση και έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής.*

Ελέγξτε την κατάσταση του αιτήματος κάτω από το όνομα του παιδιού στις Προτιμήσεις συστήματος > iCloud > Διαχείριση οικογένειας.

* Στους έγκυρους τρόπους πληρωμής περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κάρτες, οι χρεωστικές κάρτες καθώς και ειδικοί τρόποι για κάθε χώρα ή περιοχή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους έγκυρους τρόπους πληρωμής καθώς και πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής του Apple ID σας.


Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: