Μετακίνηση ενός παιδιού σε άλλη ομάδα μέσω της Οικογενειακής κοινής χρήσης

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών πρέπει να αποτελούν μέρος μιας οικογενειακής ομάδας που διαχειρίζεται ένας γονέας ή κηδεμόνας. Για να αφαιρέσετε ένα παιδί από μια ομάδα, πρέπει εσείς ή άλλος κηδεμόνας να το προσκαλέσετε να συμμετάσχει στην ομάδα. Εναλλακτικά, ο τρέχων οργανωτής οικογένειας μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του παιδιού.

Πρόσκληση του παιδιού σε άλλη οικογένεια

Για να μετακινήσετε ένα παιδί σε άλλη οικογενειακή ομάδα, πρέπει να το προσκαλέσετε εσείς ή άλλος κηδεμόνας. Αφού στείλετε την πρόσκληση, ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού πρέπει να εγκρίνει το αίτημα στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac του. Στη συνέχεια, το παιδί θα μετακινηθεί από την τρέχουσα οικογενειακή ομάδα του στην άλλη οικογενειακή ομάδα.

Πρόσκληση ενός παιδιού από το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να προσκαλέσετε το παιδί αυτοπροσώπως ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Σε iOS 16 ή νεότερη έκδοση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Οικογένεια».
 3. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη μέλους» .
 4. Πατήστε «Πρόσκληση άλλων».
 5. Πατήστε «Πρόσκληση αυτοπροσώπως».
 6. Ζητήστε από το παιδί να εισαγάγει το Apple ID και το συνθηματικό του. Μάθετε τι να κάνετε αν το παιδί έχει ξεχάσει το συνθηματικό του.
 7. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 8. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τον τρέχοντα οργανωτή οικογένειας του παιδιού, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να παράσχετε γονική συναίνεση και να επαληθεύσετε ότι είστε ενήλικας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε «Οικογένεια» και κατόπιν πατήστε το όνομα του παιδιού. 

Σε iOS 15 ή παλαιότερη έκδοση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας και κατόπιν πατήστε την επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 3. Πατήστε «Προσθήκη μέλους».
 4. Πατήστε «Πρόσκληση ατόμων».
 5. Πατήστε «Πρόσκληση αυτοπροσώπως».
 6. Ζητήστε από το παιδί να εισαγάγει το Apple ID και το συνθηματικό του. Μάθετε τι να κάνετε αν το παιδί έχει ξεχάσει το συνθηματικό του.
 7. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 8. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τον τρέχοντα οργανωτή οικογένειας του παιδιού, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να παράσχετε γονική συναίνεση και να επαληθεύσετε ότι είστε ενήλικας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε το όνομά σας, πατήστε «Οικογενειακή κοινή χρήση» και κατόπιν πατήστε το όνομα του παιδιού.

Πρόσκληση ενός παιδιού από το Mac

Μάθετε πώς να προσκαλέσετε το παιδί αυτοπροσώπως ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια». Σε macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη μέλους». Σε macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» .
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση ατόμων».
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση αυτοπροσώπως» και κατόπιν στην επιλογή «Συνέχεια».
 5. Ζητήστε από το παιδί να εισαγάγει το Apple ID και το συνθηματικό του. Μάθετε τι να κάνετε αν το παιδί έχει ξεχάσει το συνθηματικό του.
 6. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 7. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τον τρέχοντα οργανωτή οικογένειας του παιδιού, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να παράσχετε γονική συναίνεση και να επαληθεύσετε ότι είστε ενήλικας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις συστήματος», κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια» και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα του παιδιού. Σε macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση, ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος», κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση» και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα του παιδιού.


Έγκριση αιτήματος

Αν είστε ο τρέχων οργανωτής οικογένειας του παιδιού, θα λάβετε μια γνωστοποίηση αν ο οργανωτής μιας άλλης οικογενειακής ομάδας προσκαλέσει το παιδί να συμμετάσχει στη δική του οικογένεια. Μπορείτε να εγκρίνετε τη μετακίνηση από τη γνωστοποίηση ή να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Αφού εγκρίνετε τη μετακίνηση, το παιδί θα μετακινηθεί από την οικογενειακή ομάδα σας στην άλλη οικογενειακή ομάδα. 

Μάθετε τι θα συμβεί μετά την αποχώρηση ενός μέλους της οικογένειας

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Αν το παιδί χρησιμοποιεί Apple Card οικογένειας ή Apple Cash οικογένειας, κλείστε τον λογαριασμό Apple Cash του παιδιού και αφαιρέστε το από τον κοινόχρηστο λογαριασμό Apple Card.
 2. Εάν έχετε διαμορφώσει ένα Apple Watch για το παιδί, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Watch στο iPhone ή το iPad για να αφαιρέσετε τη συσκευή. Αργότερα, ο νέος γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να διαμορφώσει το ρολόι στη δική του οικογενειακή ομάδα.
 3. Για να εγκρίνετε την πρόσκληση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. 
 4. Κάτω από το όνομά σας, βρείτε μια γνωστοποίηση που αναφέρει «Αίτημα μεταφοράς μέλους». 
 5. Πατήστε τη γνωστοποίηση και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σε Mac

 1. Αν το παιδί χρησιμοποιεί Apple Card οικογένειας ή Apple Cash οικογένειας, κλείστε τον λογαριασμό Apple Cash του παιδιού και αφαιρέστε το από τον κοινόχρηστο λογαριασμό Apple Card.
 2. Εάν έχετε διαμορφώσει ένα Apple Watch για το παιδί, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Watch στο iPhone ή το iPad για να αφαιρέσετε τη συσκευή. Αργότερα, ο νέος γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να διαμορφώσει το ρολόι στη δική του οικογενειακή ομάδα.
 3. Για να εγκρίνετε την πρόσκληση, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος ή επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος. 
 4. Κάτω από το όνομά σας, βρείτε μια γνωστοποίηση που αναφέρει ότι το παιδί έλαβε πρόσκληση για Οικογενειακή κοινή χρήση. 
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή του λογαριασμού του παιδιού

Τα παιδιά κάτω των 13 ετών* δεν μπορούν να αφαιρεθούν από μια οικογενειακή ομάδα. Εναλλακτικά, εσείς ή κάποιος άλλος κηδεμόνας μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό του και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για το παιδί σας, αν χρειάζεται. 

Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε το Apple ID ενός παιδιού

Δημιουργία Apple ID για παιδί

* Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: