Αποχώρηση από την Οικογενειακή κοινή χρήση

Μάθετε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποχωρήσετε ή να αφαιρεθείτε από μια οικογενειακή ομάδα και τι συμβαίνει όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση. Αν είστε ο οργανωτής οικογένειας, μπορείτε να καταργήσετε μέλη οποιαδήποτε στιγμή ή να διαλύσετε εντελώς την οικογενειακή ομάδα.

Αποχώρηση από την οικογενειακή ομάδα

Οποιοδήποτε μέλος οικογένειας άνω των 13 ετών* μπορεί να αφαιρέσει τον εαυτό του από μια οικογενειακή ομάδα. Αν έχετε ενεργοποιήσει τον Χρόνο επί οθόνης για τον λογαριασμό σας, ο οργανωτής οικογένειας πρέπει να σας αφαιρέσει

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση. 
 2. Πατήστε «[το όνομά σας]».
 3. Πατήστε «Διακοπή χρήσης Οικογενειακής χρήσης».

Στο Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση». 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Στοιχεία» δίπλα στο όνομά σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποχώρηση από την Οικογενειακή κοινή χρήση».

Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > iCloud και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας». Κάντε κλικ στην επιλογή [το όνομά σας] και μετά πατήστε το κουμπί «Αφαίρεση» (—).

Όταν αποχωρήσετε από την Οικογενειακή κοινή χρήση, θα χάσετε την πρόσβαση σε τυχόν κοινόχρηστες αγορές ή υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν από κοινού από την οικογενειακή ομάδα.

Αφαίρεση του λογαριασμού σας από οικογενειακή ομάδα

Αν το Apple ID σας χρησιμοποιείται σε κοινή χρήση αγορών με μια οικογενειακή ομάδα στην οποία δεν θέλετε πλέον να ανήκετε, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα λογαριασμού Apple ID και να αφαιρέσετε απευθείας τον λογαριασμό από την οικογένεια. Μεταβείτε στη διεύθυνση appleid.apple.com και συνδεθείτε με το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό που θέλετε να αφαιρέσετε. Στην ενότητα «Οικογενειακή κοινή χρήση», επιλέξτε Αφαίρεση λογαριασμού > Αφαίρεση. Αφού αποχωρήσετε από την οικογενειακή ομάδα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας οικογενειακή ομάδα ή να συνδεθείτε σε μια άλλη.


Αφαίρεση κάποιου άλλου από την οικογενειακή σας ομάδα

Ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να αφαιρέσει οποιονδήποτε άνω των 13 ετών* από την οικογενειακή ομάδα. Αν χρειάζεται, μπορείτε να μετφέρετε ένα παιδί σε κάποια άλλη οικογένεια.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση.
 2. Πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Πατήστε «Αφαίρεση [όνομα μέλους της οικογένειάς σας] από την οικογένεια».

Στο Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση». 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Στοιχεία» δίπλα στο όνομα του μέλους της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση από την Οικογενειακή κοινή χρήση».

Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > iCloud και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας». Κάντε κλικ στο όνομα του μέλους της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά πατήστε το κουμπί «Αφαίρεση» (—) στην κάτω αριστερή γωνία.

Διάλυση οικογενειακής ομάδας

Όταν ο οργανωτής οικογένειας απενεργοποιεί την Οικογενειακή κοινή χρήση, αφαιρεί ταυτόχρονα όλα τα μέλη της οικογένειας από την οικογενειακή ομάδα. Αν υπάρχουν παιδιά κάτω των 13 ετών* στην οικογενειακή ομάδα σας, πρέπει να τα μεταφέρετε σε μια άλλη οικογένεια για να μπορέσετε να διαλύσετε τη δική σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση.
 2. Πατήστε το όνομά σας ως οργανωτή.
 3. Πατήστε «Διακοπή χρήσης Οικογένειας».

Στο Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση» και μετά επιλέξτε «Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης».

Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > iCloud και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας».
 2. Κάντε κλικ στο όνομά σας ως οργανωτή.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αφαίρεση» (—), στην κάτω αριστερή γωνία.

Αν δημιουργήσατε μια ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης πριν από το iOS 14,ο οργανωτής διατηρεί το ημερολόγιο, τις υπομνήσεις και το κοινόχρηστο άλμπουμ φωτογραφιών της οικογένειας στον λογαριασμό του. Μπορεί να μοιραστεί ξανά το περιεχόμενο με μεμονωμένα μέλη της οικογένειας. Μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε ημερολόγια και υπομνήσεις.


Τι συμβαίνει όταν σταματήσετε την κοινή χρήση;

 • Το Apple ID σας αφαιρείται από την οικογενειακή ομάδα και δεν θα έχετε πρόσβαση σε τυχόν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί από κοινού η οικογένειά σας, όπως μια οικογενειακή συνδρομή Apple Music ή ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud.
 • Όταν σταματήσετε την κοινή χρήση τοποθεσιών με τα μέλη της οικογένειάς σας, οι συσκευές σας αφαιρούνται από τη λίστα «Εύρεση iPhone» της οικογένειας. 
 • Αν η οικογένειά σας μοιράζεται αγορές σε iTunes, Apple Books και App Store, διακόπτεται αμέσως η κοινή χρήση των αγορών σας και χάνετε την πρόσβαση στις αγορές που πραγματοποιούνται από τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Διατηρείτε τυχόν αγορές που ξεκινήσατε όταν ανήκατε στην οικογενειακή ομάδα. Τα άλλα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο που λήφθηκε από τη συλλογή σας.
 • Τυχόν περιεχόμενο που μοιραστήκατε με την οικογένειά σας δεν αφαιρείται αυτόματα από τη συσκευή σας. Μπορείτε να το αγοράσετε ξανά ή να το αφαιρέσετε για να ελευθερώσετε χώρο στη συσκευή σας. Αν κατεβάσατε μια εφαρμογή από το ιστορικό αγορών κάποιου μέλους της οικογένειας και πραγματοποιήσατε αγορές εντός εφαρμογής, θα πρέπει να αγοράσετε εσείς την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αγορές σας εντός εφαρμογής.
 • Αν ο οργανωτής της οικογένειάς σας διαμόρφωσε έναν λογαριασμό Apple Cash για εσάς στο πλαίσιο του Apple Cash οικογένειας, ο λογαριασμός σας κλείνει αυτόματα και το υπόλοιπό σας μεταφέρεται στον λογαριασμό Apple Cash του οργανωτή οικογένειας. Αν είστε ο οργανωτής και διαλύσετε την οικογενειακή ομάδα, τυχόν λογαριασμοί Apple Cash οικογένειας που διαμορφώσατε για μέλη της οικογένειας θα κλείσουν και τα υπόλοιπά τους θα μεταφερθούν στον λογαριασμό σας. 
 • Αν έχετε Apple Watch που χρησιμοποιεί τη Διαμόρφωση οικογένειας, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε το συγκεκριμένο Apple Watch.  
 • Αν μοιράζεστε άλμπουμ φωτογραφιών, ημερολόγιο ή υπομνήσεις με μέλη της οικογένειας, δεν θα τα μοιράζεστε πλέον. Αν θέλετε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, αλλά να μην μοιράζεστε ορισμένες δυνατότητες με την οικογένειά σας, μπορείτε να καταργήσετε τη συνδρομή σας από αυτές στις εφαρμογές «Φωτογραφίες», «Ημερολόγια» ή «Υπομνήσεις» στη συσκευή σας ή στη διεύθυνση iCloud.com


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: