Αποχώρηση από την Οικογενειακή κοινή χρήση

Μάθετε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποχωρήσετε ή να αφαιρεθείτε από μια οικογενειακή ομάδα και τι θα συμβεί όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση. Αν είστε ο οργανωτής οικογένειας, μπορείτε να καταργήσετε μέλη οποιαδήποτε στιγμή ή να διαλύσετε εντελώς την οικογενειακή ομάδα.

Αφαίρεση του εαυτού σας από μια οικογενειακή ομάδα

Οποιοδήποτε μέλος οικογένειας άνω των 13 ετών* μπορεί να αφαιρέσει τον εαυτό του από μια οικογενειακή ομάδα. Αν έχετε ενεργοποιήσει τον Χρόνο επί οθόνης για τον λογαριασμό σας, ο οργανωτής οικογένειας πρέπει να σας αφαιρέσει

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας και κατόπιν πατήστε την επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση». 
 3. Πατήστε το όνομά σας.
 4. Πατήστε «Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης».
  iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή «Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης».

Σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Στοιχεία» δίπλα στο όνομά σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης».

Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > iCloud και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας». Κάντε κλικ στο όνομά σας και μετά πατήστε το κουμπί «Αφαίρεση» (—).

Όταν αποχωρήσετε από την Οικογενειακή κοινή χρήση, θα χάσετε την πρόσβαση σε τυχόν κοινόχρηστες αγορές ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνταν από κοινού από την οικογενειακή ομάδα.

Αφαίρεση του λογαριασμού σας από μια οικογενειακή ομάδα

Αν το Apple ID σας χρησιμοποιείται για κοινή χρήση αγορών με μια οικογενειακή ομάδα στην οποία δεν θέλετε πλέον να ανήκετε, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα λογαριασμού Apple ID και να αφαιρέσετε απευθείας τον λογαριασμό από την οικογένεια. Μεταβείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com και συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό για τον λογαριασμό που θέλετε να αφαιρέσετε.

Στην ενότητα Οικογενειακή κοινή χρήση:

 1. Σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com με το Apple ID και το συνθηματικό σας. 
 2. Σε iPhone ή iPod touch, πατήστε το βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω στο επάνω μέρος της σελίδας και στη συνέχεια πατήστε «Οικογενειακή κοινή χρήση». Σε iPad ή Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση» στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση λογαριασμού».
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση». 

Αφού αποχωρήσετε από την οικογενειακή ομάδα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας οικογενειακή ομάδα ή να συνδεθείτε σε μια άλλη.


Αφαίρεση κάποιου ατόμου από την οικογενειακή σας ομάδα

Ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να αφαιρέσει οποιονδήποτε άνω των 13 ετών* από την οικογενειακή ομάδα. Αν χρειαστεί, μπορείτε να μετακινήσετε ένα παιδί σε κάποια άλλη οικογένεια.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας και κατόπιν πατήστε την επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 3. Πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Πατήστε «Αφαίρεση [το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας] από την οικογένεια».
  iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή «Αφαίρεση Karina από την οικογένεια».

Σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Στοιχεία» δίπλα στο όνομα του μέλους της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση [το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας].

Mac στο οποίο εμφανίζεται το κουμπί «Αφαίρεση από Οικογενειακή κοινή χρήση» για την Karina Cavanna.

Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > iCloud και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας». Κάντε κλικ στο όνομα του μέλους της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά πατήστε το κουμπί «Αφαίρεση» (—) στην κάτω αριστερή γωνία.


Διάλυση οικογενειακής ομάδας

Όταν ο οργανωτής οικογένειας απενεργοποιήσει την Οικογενειακή κοινή χρήση, όλα τα μέλη της οικογένειας θα αφαιρεθούν ταυτόχρονα από την ομάδα. Αν υπάρχουν παιδιά κάτω των 13 ετών* στην οικογενειακή ομάδα, ο οργανωτής οικογένειας δεν μπορεί να διαλύσει την ομάδα μέχρι να μετακινήσει το παιδί σε μια άλλη ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας και κατόπιν πατήστε την επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 3. Πατήστε το όνομά σας.
 4. Πατήστε «Διακοπή οικογενειακής κοινής χρήσης».
  iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή «Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης».

Σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Στοιχεία» δίπλα στο όνομά σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση» και μετά επιλέξτε «Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης».

Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος > iCloud και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας».
 2. Κάντε κλικ στο όνομά σας ως οργανωτή.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αφαίρεση» (—) στην κάτω αριστερή γωνία.

Αν δημιουργήσατε μια ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης πριν από το iOS 14, ο οργανωτής διατηρεί το ημερολόγιο, τις υπομνήσεις και το κοινόχρηστο άλμπουμ φωτογραφιών της οικογένειας στον λογαριασμό του. Μπορεί να μοιραστεί ξανά το περιεχόμενο με μεμονωμένα μέλη της οικογένειας. Μάθετε πώς να μοιράζεστε ημερολόγια και υπομνήσεις.


Τι συμβαίνει όταν διακόπτετε την κοινή χρήση;

 • Το Apple ID σας αφαιρείται από την οικογενειακή ομάδα και δεν θα έχετε πρόσβαση σε τυχόν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί από κοινού η οικογένειά σας, όπως μια οικογενειακή συνδρομή Apple Music ή ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud.
 • Η κοινοποίηση τοποθεσιών στα μέλη της οικογένειάς σας διακόπτεται και οι συσκευές σας αφαιρούνται από τη λίστα «Εύρεση iPhone» της οικογένειας.
 • Αν η οικογένειά σας κάνει κοινή χρήση αγορών στο iTunes, το Apple Books και το App Store, διακόπτεται αμέσως η κοινή χρήση των αγορών σας και χάνετε την πρόσβαση στις αγορές που πραγματοποιούνται από τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Διατηρείτε τυχόν αγορές που ξεκινήσατε ενώ ήσασταν μέλος της οικογενειακής ομάδας. Τα άλλα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο που λήφθηκε από τη συλλογή σας.
 • Τυχόν περιεχόμενο που η οικογένειά σας έχει μοιραστεί με εσάς δεν αφαιρείται αυτόματα από τη συσκευή σας. Μπορείτε να το αγοράσετε ξανά ή να το αφαιρέσετε για να αποδεσμεύσετε χώρο στη συσκευή σας. Αν κατεβάσατε μια εφαρμογή από το ιστορικό αγορών κάποιου μέλους της οικογένειας και πραγματοποιήσατε αγορές εντός εφαρμογής, θα πρέπει να αγοράσετε εσείς την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αγορές σας εντός εφαρμογής.
 • Αν ο οργανωτής οικογένειας διαμόρφωσε έναν λογαριασμό Apple Cash για εσάς στο πλαίσιο του Apple Cash οικογένειας, ο λογαριασμός σας κλείνει αυτόματα και το υπόλοιπό σας μεταφέρεται στον λογαριασμό Apple Cash του οργανωτή οικογένειας. Αν είστε ο οργανωτής και διαλύσετε την οικογενειακή ομάδα, τυχόν λογαριασμοί Apple Cash οικογένειας που διαμορφώσατε για μέλη της οικογένειας θα κλείσουν και τα υπόλοιπά τους θα μεταφερθούν στον λογαριασμό σας.
 • Αν έχετε Apple Watch που χρησιμοποιεί τη Διαμόρφωση οικογένειας, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε το συγκεκριμένο Apple Watch.
 • Αν μοιράζεστε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, ένα ημερολόγιο ή υπομνήσεις με μέλη της οικογένειας, δεν θα τα μοιράζεστε πλέον. Αν θέλετε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, αλλά να μην μοιράζεστε ορισμένες δυνατότητες με την οικογένειά σας, μπορείτε να καταργήσετε τη συνδρομή σας από αυτές στις εφαρμογές Φωτογραφίες, Ημερολόγια ή Υπομνήσεις στη συσκευή σας ή στον ιστότοπο iCloud.com.
 • Αν χρησιμοποιείτε το Apple Card οικογένειας και αποχωρήσετε από μια ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης, δεν θα αφαιρεθείτε αυτόματα από τον λογαριασμό Apple Card οικογένειας. Μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τον εαυτό σας ή έναν συμμετέχοντα από έναν κοινόχρηστο λογαριασμό Apple Card.

* Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Κάτω των 14 ετών στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία. Κάτω των 15 ετών στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Κάτω των 16 ετών στη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, την Κροατία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σιγκαπούρη, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Κάτω των 13 ετών σε όλες τις άλλες χώρες.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: