Επαναφορά iPhone, iPad ή iPod touch που απαιτεί νεότερη έκδοση του iOS ή του iPadOS

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου του iPhone, του iPad ή του iPod touch από το iCloud ή από υπολογιστή που απαιτεί να υπάρχει στη συσκευή σας μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου iCloud

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου iCloud το οποίο απαιτεί μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό σας. Αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης, η συσκευή σας θα ενημερώσει αυτόματα το λογισμικό και, στη συνέχεια, θα επαναφέρει το εφεδρικό σας αντίγραφο.

Αν κάνετε επαναφορά από υπολογιστή

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου του iPhone, του iPad ή του iPod touch από υπολογιστή που απαιτεί να υπάρχει στη συσκευή σας μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα το οποίο αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου, επειδή το λογισμικό στη συσκευή σας είναι πολύ παλιό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε τη συσκευή σας και να επαναφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο.

Διαμόρφωση, ενημέρωση και σβήσιμο της συσκευής

  1. Στην οθόνη «Εφαρμογές και δεδομένα» στη συσκευή σας, αγγίξτε «Δεν επιθυμώ μεταφορά εφαρμογών και δεδομένων» αντί για «Επαναφορά από iCloud». Αν έχετε ήδη αγγίξει «Επαναφορά από iCloud», αγγίξτε «Πίσω» για να επιστρέψετε στην οθόνη διαμόρφωσης.

    ios-16-iphone-13-pro-setup-apps-data-crop
  2. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα. Για την ώρα, μπορείτε να παραλείψετε τα βήματα για το Apple ID, το Touch ID ή το Face ID και τον κωδικό.

  3. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.

  4. Αφήστε την ενημέρωση να ολοκληρωθεί και περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας.

  5. Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή επαναφορά [συσκευή] > Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων για να σβήσετε τη συσκευή σας. Μετά το σβήσιμο, η συσκευή σας θα επανεκκινηθεί και θα εμφανιστεί η οθόνη χαιρετισμού στον Βοηθό διαμόρφωσης.

    ios-16-iphone-13-pro-setup-hello-crop

Τώρα μπορείτε να διαμορφώσετε πάλι τη συσκευή σας και να επιλέξετε ένα εφεδρικό αντίγραφο για επαναφορά.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: