Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 13.4 και του iPadOS 13.4

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 13.4 και του iPadOS 13.4.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

iOS 13.4 και iPadOS 13.4

Κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου 2020

Λογαριασμοί

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια διεργασία sandbox μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς του sandbox

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2020-9772: Allison Husain του UC Berkeley

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Μαΐου 2020

ActionKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα-πελάτη SSH που παρέχεται από ιδιωτικά πλαίσια

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με νέα δικαιώματα.

CVE-2020-3917: Steven Troughton-Smith (@stroughtonsmith)

AppleMobileFileIntegrity

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιεί αυθαίρετα δικαιώματα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2020-3883: Linus Henze (pinauten.de)

Bluetooth

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει κίνηση δεδομένων μέσω Bluetooth

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2020-9770: Jianliang Wu από το PurSec Lab του Purdue University, Xinwen Fu και Yue Zhang του University of Central Florida

CoreFoundation

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει προνόμια

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση δικαιωμάτων.

CVE-2020-3913: Timo Christ της εταιρείας Avira Operations GmbH & Co. KG

Εικονίδια

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ο ορισμός ενός εναλλακτικού εικονιδίου εφαρμογής ενδέχεται να αποκαλύψει μια φωτογραφία χωρίς να απαιτούνται δικαιώματα για την πρόσβαση σε φωτογραφίες

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα πρόσβασης αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους περιορισμούς του sandbox.

CVE-2020-3916: Vitaliy Alekseev (@villy21)

Επεξεργασία εικόνας

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2020-9768: Mohamed Ghannam (@_simo36)

IOHIDFamily

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα προετοιμασίας μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2020-3919: Alex Plaskett της F-Secure Consulting

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 21 Μαΐου 2020

Πυρήνας

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα προετοιμασίας μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2020-3914: pattern-f (@pattern_F_) της WaCai

Πυρήνας

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2020-9785: Proteas από την ομάδα Nirvan της Qihoo 360

libxml2

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο libxml2

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση μεγέθους.

CVE-2020-3910: LGTM.com

libxml2

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο libxml2

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με τη βελτίωση του ελέγχου ορίων.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Mail

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να προβάλει περιεχόμενο που έχει διαγραφεί στην εναλλαγή εφαρμογών

Περιγραφή: Το πρόβλημα επιλύθηκε με την κατάργηση των προεπισκοπήσεων εφαρμογών κατά τη διαγραφή περιεχομένου.

CVE-2020-9780: ένας ανώνυμος ερευνητής, Dimitris Chaintinis

Συνημμένα Mail

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Περικομμένα βίντεο ενδέχεται να μην κοινοποιηθούν σωστά μέσω του Mail

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με την επιλογή αρχείου βίντεο μέσω του Mail. Το πρόβλημα διορθώθηκε με την επιλογή της τελευταίας έκδοσης ενός βίντεο.

CVE-2020-9777

Μηνύματα

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα άτομο με φυσική πρόσβαση σε μια κλειδωμένη συσκευή iOS ενδέχεται να μπορεί να απαντήσει σε ένα μήνυμα ακόμα κι όταν η λειτουργία απάντησης είναι απενεργοποιημένη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2020-3891: Peter Scott

Σύνταξη μηνυμάτων

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ομάδες μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί ενδέχεται να εξακολουθούν να προτείνονται για αυτόματη συμπλήρωση

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαγραφή.

CVE-2020-3890: ένας ανώνυμος ερευνητής

Safari

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η ιδιωτική δραστηριότητα περιήγησης ενός χρήστη ενδέχεται να αποθηκευτεί απροσδόκητα στον Χρόνο επί οθόνης

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον χειρισμό καρτελών που εμφανίζουν βίντεο με τη λειτουργία εικόνας εντός εικόνας. Το πρόβλημα διορθώθηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

CVE-2020-9775: Andrian (@retroplasma), Marat Turaev, Marek Wawro (futurefinance.com) και Sambor Wawro του STO64 School Krakow Poland

Η καταχώριση ενημερώθηκε την 1η Μαΐου 2020

Safari

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης ενδέχεται να εκχωρήσει δικαιώματα ιστότοπου σε μια τοποθεσία χωρίς να το θέλει

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την κατάργηση προτροπών δικαιωμάτων ιστότοπου μετά την πλοήγηση.

CVE-2020-9781: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) του Payatu Labs (payatu.com)

Sandbox

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να προβάλλει ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα πρόσβασης αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους περιορισμούς του sandbox.

CVE-2020-3918: ένας ανώνυμος ερευνητής, Augusto Alvarez της Outcourse Limited

Η καταχώριση προστέθηκε την 1η Μαΐου 2020, ενημερώθηκε στις 21 Μαΐου 2020

Εφαρμογή Ιστού

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη σελίδα ενδέχεται να επηρεάσει άλλα περιεχόμενα ιστού

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2020-3888: Darren Jones της Dappological Ltd.

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην έχουν εμφανιστεί στις Προτιμήσεις του Safari

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2020-9787: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Η καταχώριση προστέθηκε την 1η Μαΐου 2020

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2020-3894: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα κατανάλωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2020-3899: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την εισβολή με διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2020-3895: grigoritchy

CVE-2020-3900: Dongzhuo Zhao σε συνεργασία με το ADLab της Venustech

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2020-3901: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η προέλευση μιας λήψης ενδέχεται να είναι συσχετισμένη λανθασμένα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2020-3887: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2020-9783: Apple

WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2020-3897: Brendan Draper (@6r3nd4n) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Φόρτωση σελίδων WebKit

Διαθέσιμο για: iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα, iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα και iPod touch 7ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια διεύθυνση URL αρχείου ενδέχεται να είναι επεξεργασμένη λανθασμένα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2020-3885: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Επιπλέον αναγνώριση

4FontParser

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Matthew Denton της Google Chrome για τη βοήθειά του.

Πυρήνας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Siguza για τη βοήθειά του.

LinkPresentation

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Travis για τη βοήθειά του.

Σημειώσεις

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mike DiLoreto για τη βοήθειά του.

rapportd

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alexander Heinrich (@Sn0wfreeze) του Technische Universität Darmstadt για τη βοήθειά του.

Safari Reader

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nikhil Mittal (@c0d3G33k) της Payatu Labs (payatu.com) για τη βοήθειά του.

Sidecar

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rick Backley (@rback_sec) για τη βοήθειά του.

SiriKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Ioan Florescu και Ki Ha Nam για τη βοήθειά τους.

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Emilio Cobos Álvarez της Mozilla, Samuel Groß του Google Project Zero και hearmen για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 4 Απριλίου 2020

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: