Χρήση οθόνης Papenmeier Braillex Trio με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Papenmeier Braillex Trio με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής.

Για είστε σίγουροι ότι η οθόνη σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

1 βήμα αριστερά ή 2 βήματα αριστερά

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

1 βήμα δεξιά ή 2 βήματα δεξιά

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

1 βήμα επάνω ή 2 βήματα επάνω

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

1 βήμα κάτω ή 2 βήματα κάτω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο

Δρομολογητής

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης

Δρομολογητής κατάστασης

Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά

Αριστερός δείκτης κύλισης, Αριστερά εμπρός ή Αριστερά πίσω

Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά

Δεξιός δείκτης κύλισης, Δεξιά εμπρός ή Δεξιά πίσω

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: