Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση FaceTime στο iPhone ή το iPad σας

Για να χρησιμοποιήσετε το FaceTime στο iPhone ή το iPad σας, χρειάζεστε σύνδεση κινητού δικτύου ή Wi-Fi. Διαφορετικά, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα για έναν από τους ακόλουθους λόγους.

Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη μια δυνατότητα του FaceTime

Ενημερώστε τις ρυθμίσεις FaceTime αφού διαμορφώσετε μια νέα συσκευή

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη λήψη μιας κλήσης FaceTime μετά τη διαμόρφωση, ενημερώστε τη συσκευή σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, αν είναι απαραίτητο.

 2. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Δεδομένα». Βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική γραμμή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν χρησιμοποιείτε πολλές κάρτες SIM, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιείτε είναι επιλεγμένος και ενεργοποιημένος.

 3. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «FaceTime». Απενεργοποιήστε το FaceTime και κατόπιν ενεργοποιήστε το ξανά.

 4. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιείτε με το FaceTime.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τα Μηνύματα αφού διαμορφώσετε μια νέα συσκευή, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις των Μηνυμάτων.

Χρησιμοποιήστε γρήγορη σύνδεση για να αποφύγετε προβλήματα ποιότητας ήχου με το FaceTime

Αν η σύνδεση κινητού δικτύου ή Wi-Fi είναι αργή ή αν άλλοι χρήστες πραγματοποιούν μετάδοση ήχου ή βίντεο μέσω ροής στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα εξής προβλήματα:

 • Ειδοποιήσεις σύνδεσης ή αδυναμία σύνδεσης

 • Ασταθείς βιντεοκλήσεις

 • Μαύρη οθόνη

 • Κλήσεις που αποσυνδέονται

Βεβαιωθείτε ότι τόσο εσείς όσο και το άτομο που καλείτε χρησιμοποιείτε γρήγορη σύνδεση Wi-Fi ή κινητού δικτύου. Αν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, το FaceTime απαιτεί ευρυζωνική σύνδεση.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια

Αν καμία από τις παραπάνω αιτίες δεν ισχύει στην περίπτωσή σας και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις FaceTime, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει σύνδεση Wi-Fi στο διαδίκτυο ή σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου.

 2. Αν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το FaceTime μέσω κινητού δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Χρήση κινητού δικτύου» για το FaceTime. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και αγγίξτε «Κινητό δίκτυο» ή «Mobile Data» (Δεδομένα κινητού δικτύου) και κατόπιν ενεργοποιήστε το FaceTime. Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα.

 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime και βεβαιωθείτε ότι το FaceTime είναι ενεργοποιημένο.

  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Σε αναμονή για ενεργοποίηση», απενεργοποιήστε το FaceTime και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Μάθετε τι να κάνετε, αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FaceTime.

  • Αν δεν εμφανίζεται η ρύθμιση του FaceTime, βεβαιωθείτε ότι η Κάμερα και το FaceTime δεν είναι απενεργοποιημένα στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης > Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου > Επιτρεπόμενες εφαρμογές.

  • Βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται ο σωστός αριθμός τηλεφώνου ή η σωστή διεύθυνση email.

 4. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση».

 5. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

 6. Ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: