Υποστήριξη και δυνατότητες φορέων κινητής τηλεφωνίας για iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά

Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας, για να μάθετε σχετικά με τους φορείς κινητής τηλεφωνίας που έχετε στη διάθεσή σας.

Καναδάς

 

Bell5

 • 5G7
 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Cityfone5

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot

 

Eastlink5

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi3

 

Fido5

 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Fizz

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Freedom Mobile5

 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Koodo5

 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Lucky Mobile

 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE

 

MTS5

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

PC Mobile5

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Rogers5

 • 5G7
 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

SaskTel5

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Shaw

 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω WiFi

 

Tbaytel5

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

Telus5

 • 5G7
 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Videotron5

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Virgin Mobile5

 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Xplornet

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

Ηνωμένες Πολιτείες

 

Alaska GCI

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi


Altice Mobile

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου 
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot 
 • Ξεκλείδωμα
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi


Appalachian Wireless
6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

AT&T6

 • 5G7
 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Bluegrass Cellular6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

Boost Mobile

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Bravado Wireless

 • FaceTime
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

C Spire6

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Carolina West Wireless6

 • 5G
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Cellcom Wisconsin6

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Chariton6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Chat Mobility6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Copper Valley Telecom

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Consumer Cellular6

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Credo Mobile

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

Cricket

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Family Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

H20 Wireless

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω WiFi

 

Illinois Valley Cellular6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Inland Cellular6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Ξεκλείδωμα2
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Metro by T-Mobile

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Mint Mobile

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Nemont6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

Nex-Tech Wireless6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Northwest Missouri Cellular6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Panhandle Wireless6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Ξεκλείδωμα2
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Pioneer Wireless6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

PureTalk

 • 5G
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω WiFi

 

Red Pocket

 • 5G
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi     

 

Simple Mobile6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Silver Star Wireless6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Spectrum

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Sprint, που πλέον ανήκει στην T-Mobile6

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Strata6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

T-Mobile USA6

 • 5G7
 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Thumb Cellular6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Ting

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

TracFone / Straight Talk6

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

Triangle Mobile6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1

 

Truphone

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Ultra Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Union Wireless6

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

United Wireless

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

US Cellular6

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi3

 

Verizon Wireless6

 • 5G7
 • eSIM
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

 

Viaero

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

Virgin Mobile USA

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Visible

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

 

West Central Wireless

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

Xfinity Mobile

 • 5G7
 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

 1. Ενδέχεται να περιλαμβάνεται κάποια πρόσθετη επιβάρυνση ή απαίτηση. Επικοινωνήστε με τον φορέα για περισσότερες πληροφορίες.
 2. Αν ο λογαριασμός σας ικανοποιεί τις απαιτήσεις, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας μπορεί να ξεκλειδώσει ορισμένα μοντέλα iPhone ώστε να λειτουργούν διεθνώς. Αυτά τα μοντέλα εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά με αυτόν τον φορέα κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα λειτουργούν με κανέναν άλλο φορέα κινητής τηλεφωνίας στις Η.Π.Α. Επικοινωνήστε με τον φορέα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 3. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε iPhone 6s και 6s Plus ή νεότερα μοντέλα.
 4. Η υπηρεσία VoLTE είναι διαθέσιμη μόνο σε iPhone 6 ή νεότερα μοντέλα. Στη Sprint Wireless, η υπηρεσία VoLTE είναι διαθέσιμη μόνο σε iPhone 8 και 8 Plus ή νεότερα μοντέλα.
 5. Ο φορέας κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζει τη λήψη ειδοποιήσεων από την κυβέρνηση του Καναδά μέσω του ασύρματου δημόσιου συστήματος ειδοποιήσεων WPAS (Wireless Public Alerting System).
 6. Ο φορέας κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζει τη λήψη ειδοποιήσεων από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. μέσω του συστήματος ειδοποίησης με μηνύματα κινητών CMAS (Cellular Messaging Alert System).
 7. Διατίθεται σε μοντέλα iPhone 14, iPhone 13, iPhone SE (3ης γενιάς) και iPhone 12. Απαιτείται πρόγραμμα δεδομένων. Οι ταχύτητες ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες της τοποθεσίας και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου. Για λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη 5G, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: