macOS High Sierra

Føj noter til billeder

Hvis du føjer et billedet til dit dokument, kan du bruge Markering til at føje figurer, tekst og billedtekster til det i TextEdit. Du kan endda tegne på billedet vha. dit pegefelt.

Åbn TextEdit for mig

 1. Flyt markøren over et billede, klik på lokalmenuen Markering , og vælg derefter Markering.

  Hvis du ikke kan se lokalmenuen, skal du måske slå Markering til. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Udvidelser, klik på Handlinger, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Markering.

 2. Brug værktøjerne på værktøjslinjen til at markere billedet (eller brug Touch Bar).

  Skitse

  Skitser en figur med en enkelt streg.

  Hvis din figur genkendes som en standardfigur, erstattes den automatisk med den figur. Du bruger tegningen i stedet ved at vælge den fra den viste palet.

  Tegn

  Tegn en figur med en enkelt streg. Tryk hårdere med fingeren på pegefeltet for at tegne en tykkere og mørkere streg.

  Dette værktøj vises kun på computere med et Force Touch-pegefelt.

  Figurer

  Klik på en figur, og træk den til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på figuren med de blå håndtag. Hvis den har grønne håndtag, kan du bruge dem til at ændre dens facon.

  Du kan zoome i og markere figurer med disse værktøjer:

  • Zoom: Træk luppen til det ønskede sted. Du forøger eller formindsker zoom ved at trække i det grønne håndtag. Træk i de blå håndtag for at ændre linsens størrelse.

  • Marker: Træk markeringen til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på det med de blå håndtag.

  Tekst

  Skriv din tekst, og træk derefter tekstfeltet til det ønskede sted.

  Signer

  Hvis der vises signaturer, skal du klikke på en og derefter trække den til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på det med de blå håndtag.

  Opret en ny signatur:

  • Vha. dit pegefelt: Klik på Pegefelt, klik på teksten, når du bliver bedt om det, underskriv dit navn vha. din finger, og klik derefter på OK. Hvis du ikke kan lide resultatet, skal du klikke på Slet og prøve igen.

   Hvis pegefeltet understøtter det, kan du trykke fastere på pegefeltet med fingeren for at underskrive med en tykkere og mørkere streg.

  • Vha. computerens indbyggede kamera: Klik på Kamera. Hold din underskrift (på hvidt papir) op mod kameraet, så underskriften er på niveau med den blå linje i vinduet. Klik på OK, når underskriften vises i vinduet. Hvis du ikke kan lide resultatet, skal du klikke på Slet og prøve igen.

  Figurformat

  Rediger tykkelsen og typen på streger brugt i en figur, og tilføj en skygge.

  Farve på kant

  Rediger farven på streger brugt i en figur.

  Fyldfarve

  Rediger den farve, der bruges inden i en figur.

  Tekstformat

  Rediger skriften eller skriftformatet og -farven.

  Du beskærer et billede ved at flytte markøren nær kanten af billedet og derefter trække de blå håndtag for at justere størrelsen på beskæringsvinduet. Du flytter beskæringsvinduet ved at flytte markøren til kanten af billedet og anbringe den mellem de blå håndtag og derefter trække vinduet til det ønskede sted.

 3. Klik på OK.