Touch ID

En funktion til genkendelse af fingeraftryk på nogle Mac-computere. Med Touch ID kan du låse din Mac og visse emner, der er beskyttet med en adgangskode, op, købe ind på nettet med Apple Pay og købe emner i iTunes Store, App Store og Apple Books.

Afhængigt af hvilken Mac du har, findes Touch ID øverst til højre på tastaturet ved siden af Touch Bar eller rækken med funktionstaster.

Touch ID er placeret øverst til højre på tastaturet.

Placer din finger på Touch ID, for at bruge det. Du indstiller Touch ID ved at vælge Apple  > Systemindstillinger og derefter klikke på Touch ID.

Du kan få flere oplysninger om Touch ID i Apple-supportartiklen Brug af Touch ID på din Mac.