macOS High Sierra

Indstillinger til navigation

Brug vinduet Navigation i Knapbetjening i Tilgængelighed i Systemindstillinger til at vælge indstillinger til navigation med Knapbetjening.

Du åbner dette vindue ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed, klikke på Knapbetjening og derefter klikke på Navigation.

Åbn vinduet Knapbetjening for mig

Ved navigering

Angiv, hvornår et emne fremhæves under en scanning ved at afspille en lyd, læse emnet op eller begge dele.

Du ændrer den stemme, der bruges, ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed og derefter klikke på Tale.

Åbn vinduet Tale for mig

Genstart placering

Det sted, der skal startes fra, når du scanner et emne igen (f.eks. et panel, en gruppe eller et vindue).

Auto-scanning efter valg

Automatisk scanning sættes som standard på pause, når du vælger et emne. Du skal trykke på knappen Vælg emne for at genoptage auto-scanning. Hvis auto-scanning automatisk skal fortsætte, når du har valgt et emne, skal du klikke på lokalmenuen og vælge Genoptag.

Når markør når kant

Den handling, der udføres, når markøren kommer til en grænse unde scanning af brugergrænsefladen.

Størrelse på Knapbetjening-markør

Tykkelsen på rammen af markøren i Knapbetjening, når du scanner brugergrænseflade.

Markørpræcision

Den præcision, som du styrer markøren med, når du vælger et emne på skærmen.

Lav: Når du trykker på knappen Vælg emne, stopper den blå linje (for Flyt, Flyt & klik og Glidende) eller markøren (for Roter) stops.

Høj: Når du trykker på knappen Vælg emner, bliver den blå linje og markøren væsentlig langsommere, så du kan vælge mere præcist, hvor den skal stoppe. Når du trykker på knappen igen, stopper den.

Sløjfer

Det antal gange, op til 10, som et panel, en gruppe eller et vindue scannes.

Tid

Vælg tidsindstillinger til navigation:

Glidende & roterende markørhastighed: Den hastighed, fra 0 (langsomst) til 100 (hurtigst), som blokkene, sektoren og de blå linjer bevæger sig med over skærmen.

Auto-scanningsinterval i paneler: Det antal sekunder, op til 25, det tager at gå fra et emne til et andet i et panel.

Auto-scanningsinterval i grænseflade: Det antal sekunder, op til 25, det tager at gå fra et emne til et andet i brugergrænsefladen.

Pause ved første emne: Det antal sekunder, op til 10, som automatisk scanning forbliver på det første emne i et panel, en gruppe eller brugergrænseflade.