macOS High Sierra

Indstillinger til knapper

Brug vinduet Knapper i Knapbetjening i Tilgængelighed i Systemindstillinger til at tilføje og slette knapper, føje handlinger til knapper og vælge indstillinger til automatisk scanning.

Du åbner dette vindue ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed, klikke på Knapbetjening og derefter klikke på Knapper.

Åbn vinduet Knapbetjening for mig

Obligatorisk

Knapbetjening kræver knappen Vælg emne. Når automatisk scanning er slået til, flytter Knapbetjening automatisk til det næste emne, når det bevæger sig gennem et panel, en gruppe eller grænseflade.

Du kan slå automatisk scanning fra, hvis du opretter knappen Flyt til næste emne. Knapbetjening flytter den til den obligatoriske liste, når du slår automatisk scanning fra.

Valgfri

Valgfrie knapper kan bruges, hvad enten automatisk scanning er slået til eller fra.

Tilføj , Fjern

Tilføj eller fjern en valgfri knap.

Lokalmenuen Handling

Skift navn eller handling til en knap. Klik på Tildel igen, hvis du vil bruge en anden knap til handlingen.

Auto-scanning

Knapbetjening bevæger sig automatisk gennem – eller scanner – emner i et panel, en gruppe eller grænseflade. Denne mulighed er som standard slået til.

Hvis du vil slå automatisk scanning fra, skal du tilføje en knap til flytning til det næste emne.

Tid

Vælg tidsindstillinger til auto-scanning:

Varighed af tryk før handling: Det antal sekunder, som en knap skal holdes nede, før den genkendes.

Ignorerer knapgentagelse: Det antal sekunder, hvor gentagne tryk på en knap ignoreres.

Denne mulighed er praktisk, hvis du ofte trykker på en knap flere gange ved en fejltagelse.

Varighed af tryk før gentagelse: Det antal sekunder, som en knap skal holdes nede, før den genkendes for anden gang.