OS X Mavericks: Aktivitetsovervågning

Aktivitetsovervågning kan bruges til at se, hvordan processerne (programmer og processer i baggrunden) anvender ressourcerne på Mac-computeren, f.eks. processor, hukommelse, disk, netværk og det generelle strømforbrug.

Aktivitetsovervågning

Aktivitetsovervågning indeholder oplysninger om de processer og ressourcer, der bruges på Mac-computeren. Hver fane i vinduet Aktivitetsovervågning indeholder oplysninger om et bestemt emne.

CPU, Disk og Netværk

Vælg CPU, Disk og Netværk øverst i vinduet for at se CPU-, disk- og netværksforbruget for de aktive processer. Disse kategorier indeholder oplysninger svarende til de oplysninger, der blev vist i tidligere versioner af Aktivitetsovervågning, men nu kan du se disk- og netværksbrugen for individuelle processer. Hvis der er en begrænsning for, hvor stor en datamængde internetforbindelsen kan overføre, og du vil finde frem til, hvilke processer der overfører flest data, skal du klikke på Netværk og derefter klikke på kolonneoverskriften Modtagne byte for at sortere efter denne kolonne.

Sådan kontrollerer du, hvilke processer der vises

Du kan kontrollere, hvilke processer der vises i Aktivitetsovervågning, ved at vælge et af følgende på menuen Oversigt:

 • Alle processer
 • Alle processer, hierarkisk
 • Mine processer, Systemprocesser
 • Andre brugerprocesser, Aktive processer
 • Passive processer, Processer i vinduer
 • Valgte processer
 • Programmer i løbet af de seneste otte timer

Hver kategori i Aktivitetsovervågning (CPU, Hukommelse, Energi, Disk og Netværk) kan konfigureres til at vise forskellige processer. Navnet på den aktuelt valgte oversigt vises i den titel, som vises øverst i vinduet Aktivitetsovervågning.

Hukommelse

Klik på Hukommelse øverst i vinduet Aktivitetsovervågning for at se systemets hukommelsesforbrug, samt hvor meget hukommelse der bruges af aktive processer. Denne hukommelseskategori erstatter kategorien Systemhukommelse i tidligere versioner af Aktivitetsovervågning. 

Statistik for ledig, låst, aktiv, passiv og brugt hukommelse i tidligere versioner af Aktivitetsovervågning er blevet erstattet af den overskuelige graf "Belastning af hukommelse" i Mavericks.

Belastning af hukommelsen angives med farver:

 • Grøn – flere RAM-hukommelsesressourcer tilbage.
 • Gul – RAM-hukommelsesressourcerne er i brug.
 • Rød – der er ikke flere RAM-hukommelsesressourcer, og OS X bruger disken som hukommelse.

Tip! Hvis belastningen angives med rødt, kan du frigøre mere RAM ved at afslutte nogle programmer. Du kan muligvis også installere mere RAM for at undgå, at der opstår mangel på hukommelse.

Grafen bevæger sig fra højre mod venstre med det nyeste hukommelsesforbrug til højre på grafen. De ældre dele af forbruget bevæger sig mod venstre, efterhånden som grafen opdateres. I eksemplet ovenfor har Mac-computerens RAM-hukommelse været hårdt belastet (gul) og i nærheden af at være opbrugt (rød). Der er dog ledig RAM-hukommelse nu (grøn). 

Blandt de øvrige oplysninger i ruden Hukommelse er følgende:

 • Fysisk hukommelse: Mængden af monteret RAM.
 • Hukommelsesforbrug: Mængden af RAM, der bruges. Er ikke umiddelbart tilgængelig for andre programmer.
 • Virtuel hukommelse: Mængden af hukommelsesallokering, som programmer har anmodet om. Det er ikke det faktiske forbrug af RAM-ressourcerne, og størrelsen er fastlagt af programudvikleren.
 • Swap-disk brugt: Den plads på disken, der bruges til at overføre ubrugte arkiver til og fra RAM'en. Det er normalt, at der er en vis aktivitet, og det betyder ikke, at RAM-hukommelsen er opbrugt. Hvis hukommelsesbelastningen angives med rødt, betyder det, at RAM-ressourcerne er opbrugt.
 • Programhukommelse: Den plads, der bruges af programmer.
 • Låst hukommelse: Hukommelse, der ikke kan indlæses på disken og derfor må forblive i RAM'en. Denne hukommelse kan ikke lånes af andre programmer.
 • Komprimeret: Mængden af hukommelse i RAM'en, der komprimeres, så der bliver flere ledige RAM-ressourcer til andre programmer.
 • Arkivbuffer: Pladsen i RAM, der er markeret som tilgængelig for programmer og indeholder arkiver, som er blevet brugt for nylig.

Eksempel på, hvordan Arkivbuffer virker: Hvis du har brugt Mail og lukker programmet, bliver den RAM, som Mail brugte, markeret som Arkivbuffer. Denne RAM kan nu bruges af et andet program. Hvis du åbner Mail igen, inden arkivbufferhukommelsen er anvendt af et andet program, åbnes Mail hurtigere, fordi arkivbufferhukommelsen konverteres tilbage til programhukommelse, i stedet for at alt indhold skal indlæses fra disken.

Energi

Klik på Energi øverst i vinduet Aktivitetsovervågning for at se, hvor meget strøm der bruges af åbne programmer og processer i baggrunden. Mængden af strøm, der bruges af programmer og processer, har indflydelse på, hvor meget strøm Mac-computeren bruger, og hvor længe den bærbare Mac-computer kan bruges uden tilsluttet strømforsyning.

Energi i Aktivitetsovervågning

Energipåvirkning

Energipåvirkning vises i bunden af vinduet og repræsenterer den samlede mængde strøm, der bruges af alle processer i en tidsperiode. Hvis du vil finde ud af, hvor meget strøm der bruges af individuelle processer, skal du se på tallet, der vises i kolonnen Energipåvirkning ud for navnet på en proces. Jo lavere tallet for energipåvirkning er, des mindre strøm bruger processen aktuelt. Hvis der vises en trekant ud for et programs navn, består programmet af flere processer. Klik på trekanten for at se oplysninger om de processer, der er en del af programmet.

Gns. energipåvirkning

Kolonnen Gns. energipåvirkning viser den gennemsnitlige energipåvirkning for hver proces i løbet af de seneste otte timer eller siden den sidste gang, Mac-computeren blev tændt (alt efter hvad der er den korteste tidsperiode). Hvis et procesnavn vises med gråt, er processen ikke åben, men du kan stadig se den gennemsnitlige energipåvirkning for processen. Hvis det vises, at batteritiden for den bærbare Mac-computer er kortere end normalt, kan du klikke på kolonneoverskriften Gns. energipåvirkning for at sortere efter denne kolonne. Processer med den højeste gennemsnitlige energipåvirkning har brugt den største mængde strøm for nylig. Du kan lukke disse programmer, hvis de ikke er nødvendige, eller du kan kontakte programproducenten for at få hjælp, hvis energipåvirkningen fortsat vises som høj, selv om programmet tilsyneladende er passivt.

App Nap

OS X Mavericks indeholder teknologien App Nap. Med App Nap bruger understøttede programmer meget lidt strøm, når de er åbne uden at blive brugt. Eksempel: Du kan bruge App Nap, hvis et program er åbent på et skrivebord, som ikke vises aktuelt, eller hvis et program er skjult under andre vinduer. Du kan finde ud af, om et program aktuelt bruger App Nap, ved at se kolonnen App Nap ud for programmets navn i vinduet Aktivitetsovervågning.

Skift af grafikfunktion

Mac-computere, der understøtter automatisk skift af grafikfunktion, sparer strøm ved at bruge integreret grafik og skifter kun til en grafikchip med højere ydeevne, hvis et program har behov for det. I Aktivitetsovervågning vises "Grafikkort: Integreret" ved brug af integreret grafik og "Grafikkort: Høj ydeevne" ved brug af krævende grafik. Du kan finde frem til, hvilke programmer der bruger krævende grafik, ved at se efter processer markeret med "Ja" i kolonnen "Kræver GPU med høj ydeevne".

Batterigraf

På en bærbar Mac-computer er der en batterigraf nederst i vinduet, som viser batteriets opladningsniveau i løbet af de seneste 12 timer. Grafafsnit med grøn baggrund angiver tidsperioder, hvor Mac-computeren fik strøm fra en strømforsyning. 

Læs mere

Vælg Hjælp til Aktivitetsovervågning på menuen Hjælp for at få mere at vide om at bruge Aktivitetsovervågning. Du kan også se flere oplysninger om kolonneoverskrifter og den statistik, der vises nederst i vinduet Aktivitetsovervågning, ved at placere markøren over det emne, du er interesseret i. Der vises værktøjstip med flere oplysninger, når markøren er placeret over et af emnerne.

Du kan få mere at vide om hukommelsesstyring i OS X på Apple Developer-webstedet

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: