Nyheder i iBooks Author

Her kan du se, hvad der er nyt i iBooks Author.

Opret nye flotte bøger i stående format

 • iBooks Author understøtter nu bøger i stående format med fuld styring af layoutet.
 • Med en skabelon med stående format kan du oprette bøger, der kun er i stående format, og samtidig deaktiveres grænsefladen for retningsskift i iBooks Author.
 • I stedet for at bruge tekstretningen fra en liggende bog i stående format er der med den nye mulighed samme navigering, indholdsfortegnelse og interaktion, som der ville være i en liggende bog i liggende visning.

Indsæt specielle skrifter i bøger, så du har fuld kontrol over tekstens udseende

 • Understøttelse af skrifter af typen TrueType (.ttf) og OpenType (.otf).
 • Skriftarkiverne er beskyttet, når de skrives ind i iBooks-arkivet ved publicering eller eksport.
 • Forfatteren eller udgiveren skal sørge for de nødvendige rettigheder til de anvendte skrifter (på linje med lignende rettigheder til billeder, tekst og medier).

Læs mere om brug af specielle skrifter i iBooks Author.

Brug mere interaktivitet med den nye rullende indholdsoversigt og pop-over-widgets

 • I denne version er der to nye multi-touch-widgets – den rullende indholdsoversigt og pop-over.
 • Den rullende indholdsoversigt har et område med lodret rulning, som kan indeholde mere tekst og flere billeder end det oprindeligt angivne område. Læserne kan rulle gennem dette område for at se det indsatte indhold.
 • Pop-over-widget'en har et brugerdefineret billede, der udløser visning af et rulleområde som ved den rullende indholdsoversigt. En pop-over kan også indeholde tekst og grafik.

Understøttelse af matematiske udtryk

 • Forfatterne kan indsætte avancerede matematiske udtryk ved hjælp af LaTeX- og MathML-tegn.
 • Ligningerne renderes direkte i iBooks Author.
 • Ugyldige LaTeX- og MathML-udtryk markeres.
 • Forfatterne kan også bruge MathType 6.7d (eller nyere versioner) som eksternt tekstredigeringsprogram til ligninger med understøttelse af direkte redigering (round-trip editing).

Læs mere om brug af LaTeX og MathML i iBooks Author.

Automatisk optimering af medier til iPad

 • iBooks Author understøtter nu alle de medieformater, der er understøttet af QuickTime.
 • Mediearkiverne optimeres automatisk, så de opfylder kravene til video og lyd på iPad.
 • Optimeringen sker, når der indsættes et mediearkiv eller et Keynote-arkiv.
 • Mediearkiverne optimeres et ad gangen. Hvis der indsættes flere arkiver, oprettes der en arkivkø til optimering. Det er fortsat muligt at redigere i bogen, mens optimeringen kører.
 • Arkiverne komprimeres for at mindske arkivstørrelsen, uden at kvaliteten forringes.
 • Videoer placeres i .m4v-beholdere, og lydarkiver placeres i .m4p-beholdere.

Læs mere om brug af mediearkiver i iBooks Author.

Forbedret understøttelse af integreret lyd, bl.a. brugerdefineret afspilning af billede

 • iBooks Author understøtter nu alle de lydformater, der er understøttet af QuickTime.
 • Afspilning af lydarkiver kan ske ved hjælp af tre interaktionsmodeller:
  • iBooks Author indsætter et rullefelt.
  • Der vises en knap til afspilning/midlertidig afbrydelse i iBooks Author.
  • Forfatteren kan selv vælge et billede til afspilning/midlertidig afbrydelse. Der kan kun bruges et billede (ikke forskellige billeder til afspilning og midlertidig afbrydelse).

Forbedret publiceringsproces

 • iBooks Author leder forfatteren gennem en række skærmbilleder for at sikre en mere enkel publiceringsproces.
 • iBooks Author kontrollerer, om der er fejl i bogen, før den eksporteres til iTunes Producer.
 • Forfatterne får mulighed for at vælge automatisk oprettelse af en eksempelbog ud fra et udvalgt kapitel.

Versionsnummerering af bøger

 • Forfatterne skal indtaste et nyt versionsnummer, når der publiceres en opdatering til en bog, der i forvejen findes i iBooks Store.
 • Forfatterne skal indtaste et versionsnummer ved eksport af en bog. 
 • Forfatterne må ikke indtaste et versionsnummer ved eksport af en bog som eksempel.
 • Om versionsnummeret:
  • iBooks Author angiver som standard versionnummeret 1.0.
  • Versionsnummeret vises sammen med bogen i iBooks Store.
 • Om versionsnummerformatet:
  • Brug heltal med punktum som skilletegn. Der må højst bruges to punktummer, tre komponenter og fire heltal pr. komponent. Eksempel: 1111.1111.1111
  • Foranstående nuller ignoreres. 1.01 læses som 1.1
  • 1.10 opfattes som værende større end 1.9
  • Der må ikke bruges bogstaver.
 • Hvis en læser opgraderer til en ny version, overføres markeringer, noter og bogmærker til den nye version. Læs mere om , hvordan markeringer og bogmærker overføres, når en bog opdateres.

Optimeret til at kunne udnytte Retina-skærmen på den nye MacBook Pro

 • iBooks Author udnytter alle mulighederne på den nye MacBook Pro med Retina-skærm, så læserne får et lækkert billede med levende grafik og skarp tekst.

Flere skabeloner designet af Apple

 • iBooks Author indeholder nye skabeloner til "liggende format i stående udgave" og "stående format".

Vigtigt: Oplysninger om tredjepartswebsteder og -produkter er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for hverken godkendelse eller anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for udvalget af, ydeevnen på eller brugen af oplysninger eller produkter, der findes på tredjepartswebsteder. Apple inkluderer kun disse som en service til vores brugere. Apple har ikke afprøvet de oplysninger, der findes på disse websteder, og fremsætter ingen erklæringer angående deres nøjagtighed eller pålidelighed. Der er altid en risiko forbundet med at bruge oplysninger eller produkter, der findes på internettet, og Apple påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Tredjepartswebsteder er uafhængige af Apple, og Apple har ikke kontrol over indholdet på sådanne websteder. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: