Om sikkerhedsindholdet i Safari 14.1

I dette dokument beskrives sikkerhedsindholdet i Safari 14.1.

Om Apple-sikkerhedsopdateringer

Med henblik på beskyttelse af vores kunder videregiver, drøfter eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en undersøgelse har fundet sted, og programrettelser eller versioner er tilgængelige. De nyeste versioner kan ses på siden om Apple-sikkerhedsopdateringer.

Apple sikkerhedsdokumenterer om muligt henvisninger til sikkerhedsproblemer med et CVE-id.

Få flere oplysninger om sikkerhed på siden om Apple-produktsikkerhed.

Safari 14.1

Udgivet 26. april 2021

WebKit

Fås til: macOS Catalina og macOS Mojave

Effekt: Behandling af webindhold med skadelig kode kan føre til scriptingangreb på tværs af websteder

Beskrivelse: Et problem med godkendelse af input er løst via forbedret godkendelse af input.

CVE-2021-1825: Alex Camboe fra Aon’s Cyber Solutions

WebKit Storage

Fås til: macOS Catalina og macOS Mojave

Effekt: Behandling af webindhold med skadelig kode kan føre til kørsel af vilkårlig kode. Apple er opmærksom på, at dette problem kan være blevet aktivt udnyttet.

Beskrivelse: Et use-after-free-problem blev rettet ved forbedret hukommelseshåndtering.

CVE-2021-30661: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang fra 360 ATA

Post tilføjet 4. maj 2021

WebRTC

Fås til: macOS Catalina og macOS Mojave

Effekt: En hacker kan muligvis udløse pludselig programlukning eller læsning af kernehukommelsen

Beskrivelse: Et use-after-free-problem blev rettet ved forbedret hukommelseshåndtering.

CVE-2020-7463: Megan2013678

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: