Sådan nulstiller du din AirTag

Læs om, hvornår du skal nulstille din AirTag, og hvordan du gør det.

En AirTag kan kun være knyttet til et Apple-id. Hvis du ønsker at bruge en AirTag, som en anden person har brugt, skal vedkommende først fjerne AirTag'en fra sit Apple-id. Hvis den tidligere bruger har fjernet AirTag'en fra sit Apple-id, men gjorde det uden for AirTag'ens Bluetooth-afstand, skal du nulstille den, før du kan bruge den sammen med dine enheder.

Her kan du se, hvordan du nulstiller din AirTag:

  1. Tryk ned på batteridækslet i poleret rustfrit stål på din AirTag, og roter mod uret, indtil dækslet stopper med at rotere.
  2. Fjern dækslet og batteriet.*
  3. Sæt batteriet i igen.
  4. Tryk ned på batteriet, indtil du hører en lyd. Denne lyd betyder, at batteriet er tilsluttet. 
  5. Når lyden er slut, skal du gentage processen fire gange mere, hvor du fjerner batteriet, sætter det i igen og derefter trykker ned på batteriet, indtil du hører en lyd. Du skal høre en lyd, hver gang du trykker ned på batteriet, sammenlagt fem lyde. Den femte lyd adskiller sig fra de fire foregående lyde. Dette indikerer, at AirTag'en nu er klar til pardannelse.
  6. Sæt dækslet på igen ved at placere dækslets tre tapper over de tre huller på din AirTag.
  7. Tryk ned på dækslet.
  8. Roter dækslet med uret, indtil det stopper med at rotere.

* Advarsel: AirTag, batteridæksel og batteri kan udgøre en kvælningsfare for eller forårsage anden skade på små børn. Hold disse genstande væk fra små børn.

Udgivelsesdato: