Brug Apple Pencil med din iPad

Du kan bruge Apple Pencil til at skrive, tilføje markeringer og tegne.

Før du begynder

Sådan tegner du med Apple Pencil

Åbn en app, f.eks. appen Noter. Med iPadOS kan du flytte værktøjspaletten rundt på skærmen eller minimere den, så du får mere plads til at tegne. Værktøjspaletten har forskellige værktøjer, alt afhængigt af den app du bruger. Brug linealværktøjet til at lave lige linjer, og roter dem derefter med fingrene. Har du lavet en fejl? Du kan slette efter objekt eller endda efter pixel.

Sådan tegner du i appen Noter:

 1. Åbn Noter.
 2. Tryk på  for at begynde på en ny note.
 3. Gå i gang med at tegne med din Apple Pencil. 

Du kan også starte med at trykke på  for at åbne værktøjspaletten. Vælg mellem flere forskellige tegneværktøjer og farver, og skift til viskelæderet, hvis du laver en fejl. Dobbelttryk på viskelæderet for at se slettemulighederne på din iPad. Når du tegner, kan du vinkle din Apple Pencil nedad for at give stregen skygge, og du kan trykke hårdere for at gøre stregen mørkere. Du kan trække værktøjspaletten til en anden kant på skærmen. Tryk på  for automatisk at minimere værktøjspaletten og se flere muligheder.

Læs mere om, hvordan du tegner med appen Noter.

Hvis du tegner i nærheden af skærmens kant med Apple Pencil, vil det ikke aktivere Kontrolcenter, Notifikationscenter eller Multitasking. Du kan tegne overalt på skærmen uden at blive afbrudt.

Sådan skriver du med Apple Pencil

Du kan skrive en note med din Apple Pencil i Noter og andre apps. Med iOS 14 og nyere kan du skrive med din Apple Pencil i ethvert tekstfelt.* Du kan konvertere din håndskrift til tekst. Du kan også bruge et håndskrevet telefonnummer, en håndskreven dato eller adresse, på samme måde som hvis du havde indtastet den.

Skriv i et tekstfelt med Skrible

Du kan bruge din iPad og Apple Pencil til at skrive tekst i hånden i et tekstfelt, f.eks. søgefeltet i Safari eller et tekstfelt i Mail.* Al håndskrift og konvertering til tekst sker på din iPad, så din tekst holdes privat og sikker.

Du kan lære, hvordan du sletter, markerer, indsætter og sammensætter ord ved hjælp af Skrible, ved at gå til Indstillinger > Apple Pencil og trykke på Prøv at skrible.

Konvertér dine håndskrevne noter til tekst

Du kan konvertere din håndskrift* på to måder:

 • Du kan skrive med den pen, der er længst væk fra linealen, og som har et "A". Din håndskrift konverteres automatisk til tekst, mens du skriver. 
 • Hvis du allerede har nogle håndskrevne noter, kan du markere dem og konvertere dem til tekst:
  1. Dobbelttryk eller hold nede på et ord, du vil markere. Markér flere ord ved at stryge fingeren hen over dem. Du kan vælge en hel linje ved at trykke tre gange.
  2. Tryk på de markerede ord. 
  3. Tryk på Kopier som tekst i den menu, der vises.
  4. Indsæt teksten hvor som helst i det samme dokument eller i en anden app.

Brug håndskrevne telefonnumre, datoer, adresser og meget mere

 1. Tryk på et tal, en dato, en adresse eller anden genkendelig data, du har skrevet. Det vil have en understregning.*
 2. Vælg, hvad du vil gøre, f.eks. ringe til nummeret eller oprette en begivenhed.

Tegn perfekte former

Du kan rette op på en skæv cirkel eller firkant. Sådan gør du:

 1. Tegn en form i hånden, f.eks. en cirkel, firkant eller stjerne, med et enkelt strøg.
 2. Når du har færdiggjort formen, kan du sætte arbejdet på pause med spidsen af din Apple Pencil på skærmen. Den form, du tegnede, erstattes af en, der er helt perfekt.

Dobbelttryk på Apple Pencil (2. generation)

På en Apple Pencil (2. generation) kan du dobbelttrykke i nærheden af spidsen af din Apple Pencil for hurtigt at skifte tilbage til det værktøj, du brugte sidst. Hvis du vil ændre dine indstillinger for dobbelttryk, skal du gå til Indstillinger > Apple Pencil og derefter vælge:

 • Skift mellem det aktuelle værktøj og viskelæderet
 • Skift mellem det aktuelle og det sidst anvendte værktøj
 • Vis farvepalet
 • Slukket

Dobbelttryk virker kun i understøttede apps, f.eks. Noter.

Læs mere

 • Hvis din Apple Pencil ikke tegner som forventet, skal du undersøge, om spidsen sidder løst. Hvis den gør det, skal du dreje spidsen mod højre for at fastspænde den.
 • Brug Markering i apps såsom Mail, Beskeder og Fotos for at tilføje tegninger, tekst og former med din iPad og Apple Pencil. Du kan f.eks. føje en signatur til et PDF-arkiv.
 • Læs mere om, hvordan du opretter en hurtig note på låst skærm eller fortsætter, hvor du slap i din seneste note.

*Find ud af, om denne funktion er tilgængelig i dit land eller område med iPadOS 14 eller en nyere version.

Udgivelsesdato: