Brug widgets på din iPad

Med iPadOS 15 kan du bruge widgets på alle sider af din hjemmeskærm. Du kan også skubbe til højre fra hjemmeskærmen eller den låste skærm for at få vist et andet sæt widgets i oversigten I dag.

Sådan føjer du widgets til din hjemmeskærm på iPad

Hjemmeskærm på iPad viser widgets og apps

 1. Hold fingeren nede på et tomt område på hjemmeskærmen, og tryk derefter på knappen Tilføj , når den vises i øverste venstre hjørne.
 2. Vælg en widget fra listen til venstre.
 3. Skub til højre eller venstre på widgetten for at vælge en størrelse, og tryk derefter på Tilføj widget.
 4. Tryk på OK i øverste højre hjørne, eller tryk på hjemmeskærmen.

 

Sådan føjer du widgets til I dag på din iPad

iPad-skærm viser I dag med widgets

 1. Skub til højre på din hjemmeskærm, indtil I dag vises.
 2. Tryk og hold nede på et tomt område i oversigten I dag, og tryk derefter på knappen Tilføj , når den vises i øverste venstre hjørne.
 3. Vælg en widget fra listen til venstre.
 4. Skub til højre eller venstre på widgetten for at vælge en størrelse, og tryk derefter på Tilføj widget.
 5. Tryk på OK i øverste højre hjørne, eller tryk på hjemmeskærmen.

Du kan også trække en widget fra hjemmeskærmen til I dag. Du kan få vist widgets i oversigten I dag ved at skubbe til højre på den låste skærm eller på første side af hjemmeskærmen.

 

Brug widgets fra andre apps

Mange tredjepartsapps findes også som widgets. Widgets, der er opdateret til iPadOS 14 og senere, fungerer som de indbyggede iPad-widgets.

Hvis en app ikke er blevet opdateret, kan du stadig bruge dens widgets, men de opfører sig anderledes. Sådan bruger du de widgets, der ikke er opdateret:

 1. Skub helt til højre på din hjemmeskærm for at se oversigten I dag.
 2. Tryk og hold nede på et tomt område i oversigten I dag, indtil dine widgets ryster.
 3. Rul til bunden af oversigten I dag, og tryk derefter på Tilpas.
 4. Tryk på knappen Tilføj  ud for hver af de appwidgets, du vil tilføje.
 5. Tryk på OK. Dine valgte widgets vises i et afsnit nederst i oversigten I dag.

Rediger dine widgets

Nogle widgets giver dig mulighed for at tilpasse deres indhold. Sådan gør du:

 1. Tryk og hold nede på en widget for at åbne menuen med hurtige handlinger.
 2. Tryk på Rediger widget .
 3. Foretag dine ændringer, og tryk derefter uden for widgetten.

iPad-skærm viser indstillinger for widgetten Påmindelser

Du kan også omarrangere dine widgets. Tryk på en widget, og hold den nede, indtil den vrikker, og flyt derefter widgetten til den ønskede placering. Når du flytter widgets og apps på hjemmeskærmen, skal du omrokere for at gøre plads til dem.

Hvis du vil slette en widget, skal du trykke og holde ned på den og derefter trykke på Fjern widget. Tryk på Fjern for at bekræfte.

Brug widgetstakke

iPad-skærm, der viser en widgetstak, hvor der rulles gennem dens widgets

Widgetstakke kombinerer flere widgets i én. Du kan rulle lodret gennem widgetsene i en stak, eller du kan slå Smart rotation til, så iPadOS viser dig relevante widgets automatisk. Du kan for eksempel få vist Kalender i løbet af dagen for at se dine kommende begivenheder, mens du får vist Kort omkring fyraften for at se, hvor lang tid turen hjem fra arbejde tager.

Opret dine egne widgetstakke

Du kan oprette en stak med dine valgte widgets og derefter tilpasse den:

 1. Tryk og hold nede på et område på hjemmeskærmen eller i oversigten I dag, indtil dine apps vrikker.
 2. Træk en widget over på en anden widget af samme størrelse. 
 3. Træk andre widgets af samme størrelse over på stakken for at tilføje dem. Du kan have op til 10 widgets i en stak.
 4. Tryk på OK i øverste højre hjørne, eller tryk på hjemmeskærmen.

Brug en smart stak

En smart stak er en automatisk udvalgt samling af widgets, der viser oplysninger ud fra faktorer som din placering, aktivitet eller tid. Widgets i en smart stak roterer hele dagen for at vise de mest relevante oplysninger.

Sådan tilføjer du en foreslået smart stak:

 1. Hold fingeren nede på et tomt område på hjemmeskærmen, og tryk derefter på knappen Tilføj , når den vises i øverste venstre hjørne.
 2. Vælg Smart stak på listen til venstre.
 3. Skub til højre eller venstre på din smart stak for at vælge en størrelse, og tryk derefter på Tilføj widget.
 4. Tryk på OK i øverste højre hjørne, eller tryk på hjemmeskærmen.

Sådan redigerer du en widgetstak

 1. Tryk og hold nede på widgetstakken.
 2. Tryk på Rediger stak. Herfra kan du omrokere dine widgets i stakken ved at trække dem op eller ned. Du kan også gøre følgende: 
  • Slå Smart rotation til, hvis iPadOS skal vise dig relevante widgets fra din stak hele dagen. 
  • Slå widgetforslag til for at tillade, at iPadOS tilføjer widgets, som du måske kan bruge. 
  • Tryk på knappen Slet  på en widget for at fjerne den fra stakken.
 3. Tryk på OK i øverste højre hjørne, eller tryk på hjemmeskærmen.

Læs mere

Udgivelsesdato: