Tilføj musik, lydeffekter og indtaling i iMovie

Føj musik, lydeffekter og kommentarer til dit iMovie-projekt på iPhone, iPad, iPod touch og Mac.

Du kan føje lyde til dit iMovie-projekt for at skabe sjove og professionelle videoer. Disse lyde kan supplere eller erstatte lyden optaget i dine videoklip.

Føj lyd til et iMovie-projekt på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan føje en bred vifte af lydarkiver til dit iMovie-projekt:

 • Indbyggede lydspor og lydeffekter, der følger med iMovie. 
 • Sange, som du har downloadet til din enhed i appen Musik.
 • Dine egne tilpassede sange skabt i en app som GarageBand eller tilpassede lydeffekter arkiveret i iCloud Drive, på din enhed eller et andet sted.

Og hvis du vil tilføje en indtalt kommentar, kan du optage direkte til dit iMovie-projekts tidslinje.

Tilføj sange i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryk på knappen Tilføj medier , mens dit projekt er åbent på tidslinjen. 
 2. Tryk på Lyd, og tryk derefter på en mulighed:
  • Hvis du vil gennemse de indbyggede lydspor, skal du trykke på Lydspor.
  • Hvis du vil gennemse sange, som du har downloadet til din enhed i appen Musik, skal du trykke på Min musik.*
  • Hvis du vil gennemse sange arkiveret i iCloud Drive eller et andet sted, skal du trykke på Min musik og derefter trykke på Arkiver.
 3. Tryk på en sang for at høre den. Du bliver muligvis bedt om at downloade sangen til din enhed, før du kan høre den.
 4. Tryk på plusknappen  ved siden af en sang for at føje den pågældende sang til dit projekt. Sangen føjes til bunden af projektets tidslinje og starter ved begyndelsen af dit projekt.

Når du tilføjer en sang, justeres den automatisk, så den passer til projektets længde. Du kan ændre sangens længde, ligesom du ville ændre et hvilket som helst andet klip. Du kan også bruge flere sange i et projekt. Hvis du f.eks. vil have musikken til at skabe forskellige stemninger i løbet af projektet, kan du forkorte den første sang på tidslinjen og derefter placere en anden sang efter den første sang.

Hvis du tilføjer en sang eller et andet lydarkiv, der har en længde på under 1 minut, opfører arkivet sig som en lydeffekt i projektet.

Tilføj en lydeffekt i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du flytter et videoklip, følger lydeffekten nedenunder med videoklippet i modsætning til sange, der er uafhængige af videoklip.

 1. Mens projektet er åbent, skal du rulle på tidslinjen, således at afspilningsmærket (den hvide, lodrette linje) vises, hvor du ønsker at tilføje lydeffekten. 
 2. Tryk på knappen Tilføj medier , tryk på Lyd, og tryk derefter på en mulighed:
  • Tryk på Lydeffekt for at gennemse de indbyggede lydeffekter.
  • Tryk på Min musik for at få adgang til lydeffekterne i dit musikbibliotek
  • Tryk på Arkiver for at få adgang til sange, der er arkiveret i iCloud Drive eller på andre placeringer.
 3. Tryk på en lydeffekt for at høre den. 
 4. Hvis du vil føje en lydeffekt til dit projekt, skal du trykke på effektens plusknap .

Optag indtaling i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Mens projektet er åbent, skal du rulle på tidslinjen, således at afspilningsmærket (den hvide, lodrette linje) vises det sted, hvor du ønsker at tilføje indtalingen.
 2. Tryk på knappen Kommentar , og tryk derefter på Optag. Optagelsen begynder efter en nedtælling på tre sekunder.
 3. Når du er færdig, skal du trykke på Stop og derefter trykke på en af disse muligheder:
  • Hvis du vil lytte til optagelsen, skal du trykke på Lyt til.
  • Hvis du vil bevare optagelsen og føje den til dit projekt, skal du trykke på Accepter.
  • Hvis du vil lave optagelsen om, skal du trykke på Tag om.
  • Hvis du vil slette optagelsen og lukke kontrolelementerne til optagelse, skal du trykke på Annuller.

Hvis du vil genbruge en indtaling, du har optaget, eller gennemse andre optagelser, som du har lavet i iMovie, skal du trykke på knappen Tilføj medier , trykke på Lyd, trykke på Min musik og derefter trykke på Optagelser. 

Juster lydstyrken på et klip i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du føjer lyd til dit iMovie-projekt, kan du justere lydstyrken på lydklip for at få det helt rigtige lydmix. Du kan også justere lydstyrken for videoklip optaget med lyd.

Hvis du vil justere lydstyrken i et lyd- eller videoklip, skal du trykke på klippet på tidslinjen, trykke på knappen Lydstyrke  nederst i vinduet og derefter trække i mærket for at skrue op eller ned for lydstyrken. Når du skruer helt ned for lydstyrken på et klip, vises symbolet Lydløs på klippet på tidslinjen.

Du kan også foretage andre justeringer, f.eks. tone lyden i klippet ud eller justere hastigheden på klippet. Læs mere om, hvordan du gør på iPhone og iPod touch eller iPad.


Føj lyd til et iMovie til Mac-projekt

I iMovie til Mac kan du trække lydarkiver direkte over på din tidslinje fra Finder. Du kan også bruge sange eller andre lydarkiver fra dit musikbibliotek og andre placeringer ved hjælp af mediebrowseren i iMovie. Og hvis du vil tilføje en indtalt kommentar, kan du optage direkte til dit iMovie-projekts tidslinje.

Træk lydarkiver over på iMovie-projektets tidslinje på Mac

Du kan trække lydarkiver såsom .mp4, .mp3, .wav og .aif direkte over på dit iMovie-projekts tidslinje fra Finder og dit skrivebord. Lydarkiver, der trækkes over på tidslinjen, opfører sig forskelligt, afhængigt af hvor du trækker dem hen: 

 • Hvis du vil have et lydarkiv til at følge med et bestemt videoklip, selvom du flytter videoklippet, skal du trække lydarkivet ned under videoklippet, så der vises en bjælke, der forbinder klippene. Brug dette til at tilføje lydeffekter eller indtalinger, som du vil knytte til et specifikt videoklip i dit projekt, uanset hvor klippet er på tidslinjen.
 • Hvis du trækker et lydarkiv over på musiksporet, der er angivet med et nodesymbol  på tidslinjen, følger lydklippet ikke med, hvis du flytter rundt på videoklip på tidslinjen. Brug denne metode til at tilføje baggrunds- eller temamusik, der skal afspilles under hele projektet.

Tilføj musik og lydeffekter ved hjælp af iMovie-browseren på Mac

Du kan gennemse og tilføje indhold fra dit musikbibliotek og indbyggede lydeffekter fra iMovie. 

 1. Mens dit projekt er åbent, skal du klikke på Lyd øverst i vinduet og derefter vælge en mulighed:
  • For at få adgang til dit musikbibliotek skal du klikke på Musik (eller iTunes, hvis du bruger macOS Mojave eller tidligere) på listen Biblioteker og derefter gennemse valg.*
  • For at få adgang til indbyggede lydeffekter, som f.eks. fodspor eller regn, skal du klikke på Lydeffekter på listen Biblioteker.
 2. Hvis du vil høre en sang eller lydeffekt, før du føjer den til tidslinjen, skal du klikke på afspilningsknappen  ved siden af sangen eller lydeffekten. Du kan også vælge en sang eller lydeffekt, klikke på bølgeformen øverst i mediebrowseren og derefter trykke på mellemrumstasten for at høre sangen eller lydeffekten.
 3. Når du har fundet en sang eller lydeffekt, du kan lide, skal du trække den fra mediebrowseren til tidslinjen:
  • Hvis du vil føje baggrunds- eller temamusik til din film, skal du trække sangene til musiksporet.
  • Hvis du vil knytte musik eller lydeffekter til et specifikt videoklip, skal du trække lydklippet hen under videoklippet, så der vises en bjælke, der forbinder klippene.

Hvis du vil bruge en sang, du har lavet i GarageBand, og få adgang til den fra iMovie-browseren, skal du dele dit GarageBand-projekt med mediebrowseren i GarageBand

Juster lydstyrken på et klip i iMovie på Mac

Når du har føjet video og lyd til din film, kan du justere lydstyrken i klippene og tone lyden i klippene ind og ud.


* Hvis du har importeret en sang, som du har købt i iTunes Store, i et projekt, og der ikke er nogen lyd, eller hvis du ikke kan importere en bestemt sang, er sangen sandsynligvis underlagt DRM (Digital Rights Management) i iTunes og dermed ikke mulig at bruge i dit projekt.

Udgivelsesdato: