Brug af et pegeredskab med AssistiveTouch på din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvordan du kan bruge en kabeltilsluttet mus, et pegefelt eller en Bluetooth-tilsluttet hjælpeenhed til at styre en markør på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Sådan tilslutter du dit pegeredskab

Tilslut den kabeltilsluttede mus, pegefeltet eller Bluetooth-enheden ved hjælp af en Lightning- eller USB-C-port. Hvis du bruger USB-A-enheder, skal du bruge en adapter.

Sådan tilslutter du en Bluetooth-enhed:

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg Berøring.
 2. Vælg AssistiveTouch > Enheder, og vælg derefter Bluetooth.
 3. Vælg din enhed på listen.

Sådan bruger du dit pegeredskab

Du kan bruge et pegeredskab til at klikke på symboler på skærmen, som du ellers ville trykke på, eller du kan bruge det til at navigere i AssistiveTouch-menuen. Hvis du gerne vil bruge en inputknap til at få vist eller skjule menuen, skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch og derefter vælge Vis altid menu. 

Når dit pegeredskab er tilsluttet, skal du slå AssistiveTouch til. Du vil se en grå, rund markør og AssistiveTouch-knappen på skærmen. 

Juster farven, størrelsen eller tiden for Skjul automatisk

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg Berøring.
 2. Vælg AssistiveTouch, og vælg derefter Markørformat.

Markøren bevæger sig, når du bevæger inputenheden.

Juster hastigheden

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg Berøring.
 2. Vælg AssistiveTouch, og juster indstillingen.

Rediger knaptildelinger

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg Berøring.
 2. Vælg AssistiveTouch > Enheder, og tryk på navnet på den enhed, du bruger.
 3. Brug rullemenuerne til at vælge handlinger for hver inputknap.

Sådan tilpasser du indstillingerne

Hvis du vil konfigurere muligheden for at trække elementer uden at holde en knap på inputenheden nede, skal du aktivere funktionen Træklås. Dette gør, at du kan holde inputtasten nede, indtil elementet er klart til at blive trukket, og så flytte det et andet sted hen uden fortsat at skulle holde knappen nede. Når du klikker igen, slippes elementet, der har en træklås.

Hvis du bruger Zoom med AssistiveTouch, kan du ændre, hvordan det zoomede område reagerer på markørens placering, ved at gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch og derefter vælge Zoompanorering. Du får følgende muligheder, når du aktiverer Zoompanorering:

 • Kontinuerligt: Når der er zoomet ind, flyttes skærmen kontinuerligt med markøren.
 • Centreret: Når der er zoomet ind, flyttes skærmbilledet, når markøren er i eller tæt på midten af skærmen.
 • Kanter: Når der er zoomet ind, flyttes skærmbilledet, når markøren når en kant. 

Indstillingerne for Pause giver dig mulighed for at udføre handlinger med markøren uden fysisk at trykke på knapper. I Pause er der indstillinger for Bevægelsestolerance og tiden, før en valghandling udføres. Når Pause er aktiveret, vises tastaturet på skærmen altid.

Sådan styrer du markøren med et tastatur

Hvis du bruger et tastatur til at styre markøren, skal du aktivere funktionen Musetaster. Følg disse trin:

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg Berøring. 
 2. Vælg AssistiveTouch, og vælg derefter Musetaster.

Fra denne skærm kan du slå Musetaster til ved at trykke på Alternativtasten fem gange. Du kan også indstille Startinterval og Maks. hastighed for at bestemme, hvordan markøren bevæger sig, når den styres via et tastatur.

Hvis du gerne vil taste på tastaturet på skærmen ved hjælp af Musetaster eller med markøren, mens et tastatur er tilsluttet, skal du aktivere Vis tastatur på skærmen i Indstillinger > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch.

Udgivelsesdato: