Oprettelse af en huskeliste med Noter

Opret huskelister på din iPhone, iPad eller iPod touch, og marker emnerne, når du har udført dem.

Kom godt i gang

  • Sørg for, at din iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste version af iOS.
  • Hvis du vil bruge de nyeste funktioner i Noter, skal du kontrollere, at du bruger Noter med iCloud eller har arkiveret noterne på din enhed. Hvis du vil indstille Noter med iCloud, skal du gå til Indstillinger > Adgangskoder og konti > iCloud og derefter rulle ned for at slå Noter til. Hvis du kun vil indstille Noter på din enhed, skal du gå til Indstillinger > Noter og derefter vælge kontoen "På min [enhed]". Mange funktioner virker ikke med andre e-mailudbydere.

Sådan opretter du en ny huskeliste

  1. Åbn programmet Noter.
  2. Tryk på for at oprette en ny note. 
  3. Indtast en titel, og tryk på Retur.
  4. Tryk på knappen med flueben symbolet for flueben for at starte listen. Hver gang du trykker på Retur, føjes der et nyt element til listen.
  5. Tryk på den tomme cirkel for at markere et element som udført.

Hvis du vil oprette en liste i en eksisterende note, skal du anbringe markøren, hvor du gerne vil starte. Tryk derefter på knappen med flueben symbol for flueben, og gå ind på din liste. 

Læs mere om, hvordan du formaterer dine noter for f.eks. at tilføje titler, overskrifter og meget mere.

Flere muligheder med Noter

Udgivelsesdato: