Opret en tjekliste med Noter

Læs om, hvordan du opretter tjeklister på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Før du begynder

 • Kontroller, at din iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste version af iOS eller iPadOS.
 • Hvis du vil bruge de nyeste funktioner i Noter, skal du kontrollere, at du bruger Noter med iCloud eller har arkiveret noterne på din enhed. Hvis du vil konfigurere Noter med iCloud, skal du gå til Indstillinger > Noter > Standardkonto og derefter vælge iCloud. Hvis du kun vil indstille Noter på din enhed, skal du gå til Indstillinger > Noter og derefter vælge kontoen "På min [enhed]". Mange funktioner virker ikke med andre e-mailudbydere.

iPhone med en visning af, hvordan du opretter en huskeliste 

Sådan opretter du en tjekliste

 1. Åbn programmet Noter.
 2. Tryk på knappen Skriv skriv en ny note for at oprette en ny note.
 3. Indtast en titel, og tryk på Retur.
 4. Tryk på knappen Tjekliste knappen Tjekliste for at starte listen. Hver gang du trykker på Retur, føjes der et nyt emne til listen.
 5. Tryk på den tomme cirkel for at markere et element som udført. 

Hvis du vil oprette en liste i en eksisterende note, skal du anbringe markøren, hvor du gerne vil starte. Tryk derefter på knappen Tjekliste knappen Tjekliste, og opret din liste.

Sådan organiserer du dine tjeklister

Når du opretter en tjekliste, er det let at organisere den. Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre: 

 • Lave om på rækkefølgen med træk og slip. Du skal blot trække emnet på listen til det sted, du ønsker. 
 • Skubbe for at indrykke emner. Skub emnet på listen til højre for at rykke det ind, og skub det til venstre for at rykke det ud.
 • Automatisk flytte markerede emner til bunden. Gå til Indstillinger > Noter, tryk på Sorter valgte emner, og tryk derefter på Manuelt eller Automatisk.
 • Marker emnerne, når du afslutter dem, eller fjern markeringen for alle emner for at starte forfra.

 

Sådan deler du en tjekliste

 1. Åbn appen Noter.
 2. Gå til noten med listen, og tryk derefter på knappen Del .
 3. Vælg Samarbejde, og vælg derefter, hvordan du vil sende din invitation.

Flere muligheder med Noter

Udgivelsesdato: