Opret en huskeliste med Noter

Med Noter er det nemt at oprette huskelister på din iPhone, iPad eller iPod touch. Med iOS 13 og nyere versioner samt iPadOS kan du desuden holde dine lister organiseret på flere måder.

Før du begynder

 • Kontroller, at din iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste version af iOS eller iPadOS.
 • Hvis du vil bruge de nyeste funktioner i Noter, skal du kontrollere, at du bruger Noter med iCloud eller har arkiveret noterne på din enhed. Hvis du vil konfigurere Noter med iCloud, skal du gå til Indstillinger > Noter > Standardkonto og derefter vælge iCloud. Hvis du kun vil indstille Noter på din enhed, skal du gå til Indstillinger > Noter og derefter vælge kontoen "På min [enhed]". Mange funktioner virker ikke med andre e-mailudbydere.

iPhone, der viser, hvordan du opretter en huskeliste

Sådan opretter du en huskeliste

 1. Åbn programmet Noter.
 2. Tryk på knappen Skriv skriv en ny note for at oprette en ny note.
 3. Indtast en titel, og tryk på Retur.
 4. Tryk på knappen med flueben knap med flueben for at starte listen. Hver gang du trykker på Retur, føjes der et nyt element til listen.
 5. Tryk på den tomme cirkel for at markere et element som udført. 

Hvis du vil oprette en liste i en eksisterende note, skal du anbringe markøren, hvor du gerne vil starte. Tryk derefter på knappen med flueben knap med flueben, og opret din liste.

Med iOS 13 og iPadOS kan du organisere dine lister på følgende måder:

 • Lave om på rækkefølgen med træk og slip.
 • Skubbe for at indrykke emner.
 • Automatisk flytte markerede emner til bunden.
 • Markere eller fjerne markeringen af alle emner for at starte forfra.

Læs mere om, hvordan du formaterer dine noter for at tilføje titler, overskrifter og meget mere.

Sådan deler du en liste

 1. Åbn appen Noter.
 2. Gå til noten med listen, og tryk derefter på knappen Mere knappen Mere.
 3. Tryk på Del note knappen Del note, og vælg, hvordan du vil dele.

Læs mere om deling af dine noter.

Flere muligheder med Noter

Udgivelsesdato: