Tegning i Numbers og Keynote på iPad eller iPhone

Tegn direkte i dine regneark og præsentationer med en Apple Pencil på understøttede enheder eller med din finger.

Sådan tilføjer du en tegning

 1. Du kan tegne hvor som helst i arket eller på lysbilledet med Apple Pencil. Hvis du vil tegne med din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul med Apple Pencil til, skal du trykke på Tilføj ny knap > knappen Medier > knappen Tegning Tegning og derefter tegne et hvilket som helst sted.
 2. Hvis du vil skifte tegneværktøjer, skal du trykke på et værktøj nederst på skærmen. Du kan også bruge følgende værktøjer til forskellige effekter eller funktioner:
  • Hvis du vil tegne en ny, udfyldt figur, skal du trykke på Fyldværktøj og begynde at tegne. Hvis du vil udfylde et område, skal du trykke på Fyldværktøj og derefter trykke på det område, du vil udfylde.
  • Hvis du vil slette, skal du trykke på sletteværktøjet  og derefter trække henover tegningen.
  • Hvis du vil redigere dele af en tegning, skal du trykke på Vælgeværktøj og derefter trykke på eller trække rundt om den del af tegningen, du vil redigere.
 3. Hvis du vil tegne med en anden farve, skal du trykke på den farvede cirkel og vælge en farve. Skub til venstre for at finjustere en farve.
 4. Hvis du vil tegne med en anden stregstørrelse og gennemsigtighed, skal du trykke på værktøjet to gange, trykke på en stregstørrelse og derefter trykke på en ny stregstørrelse eller trække i et mærke for at justere gennemsigtigheden.
 5. Du kan fortryde den seneste handling ved at trykke på knappen Fortryd
 6. Tryk på OK, når du er færdig.

Sådan ændrer du størrelsen på og flytter din tegning

Du kan ændre størrelsen på tegningen og flytte den, efter du har tilføjet den:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i håndtagene på feltet.
 • Hvis du vil flytte tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i den.


Sådan redigerer du dele af en tegning

 1. Tryk om nødvendigt på tegningen med din finger, og tryk derefter på Rediger tegning i lokalmenuen.
 2. Tryk på Vælgeværktøj nederst på skærmen, og tryk på eller træk rundt om den del af tegningen, du vil redigere. Der vises et omrids rundt om markeringen.
 3. Tryk på en valgmulighed i lokalmenuen:
  • Hvis du vil ændre størrelsen på det valgte, skal du trykke på Skift størrelse og derefter trække i håndtagene på feltet rundt om det valgte.
  • Hvis du vil lave én tegning til to tegninger, skal du trykke på Separat i lokalmenuen.
  • Du kan også klippe, kopiere, indsætte, slette og dublere et valg.


Animering af en tegning

Du kan animere tegninger i Keynote og Numbers.

Sådan animerer du en tegning i Keynote

I en Keynote-præsentation kan du animere en tegning, så det ser ud som om, den bliver tegnet (ved hjælp af effekten Byg ind) eller slettet (ved hjælp af effekten Byg ud).

Sådan animerer du en tegning i Keynote på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Vælg lysbilledet med tegningen, og tryk eller klik på tegningen for at vælge den.
 2. Tryk på tegningen igen, og tryk på Animer i lokalmenuen.
 3. Vælg Byg ind eller Byg ud. 
 4. Vælg Stregtegning i lokalmenuen, og tryk derefter på Afspil for at se en eksempelvisning af animationen.
 5. Tryk på OK, når du er færdig.

På Mac kan du animere en tegning, du har føjet til en præsentation i Keynote til iOS.

 1. Vælg tegningen i lysbilledet.
 2. Klik på knappen Animer, og vælg derefter Byg ind eller Byg ud.
 3. Klik på Tilføj effekt, vælg Stregtegning i menuen, og juster andre indstillinger for f.eks. varighed.
 4. Klik på Eksempelvisning for at afspille animationen. 

Sådan animerer du en tegning i Numbers

I Numbers kan du animere en tegning, så det ser ud som om, den bliver tegnet.

Sådan animerer du en tegning i Numbers på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryk på OK, hvis du befinder dig i tegnefunktionen. Ellers skal du gå til næste trin.
 2. Tryk på tegningen for at vælge den.
 3. Tryk på knappen Format, og tryk derefter på Tegning.
 4. Aktiver Animer tegning, og juster derefter andre indstillinger som f.eks. for varighed.
 5. Tryk på Afspil eller Afspil tegning for at afspille animationen.

På Mac kan du animere en tegning, du har føjet til et regneark i Numbers til iOS:

 1. Vælg tegningen i Numbers-regnearket.
 2. Klik på Format, og vælg Animer tegning. Juster derefter andre indstillinger som f.eks. varighed.
 3. Hvis du vil afspille animationen, skal du klikke på Afspil i indholdsoversigten for format eller på Afspil tegning på siden.


Sådan deler eller gemmer du en tegning

I Numbers og Keynote kan du dele eller gemme en tegning som et billedarkiv (.png). I Numbers kan du dele eller gemme en tegning som et filmarkiv (.m4v), hvis du har animeret den.

 1. Tryk på tegningen for at vælge den, og vælg derefter Del. Hvis du har animeret tegningen i Numbers, skal du vælge Del som billede eller Del som film.
 2. Vælg, hvordan du vil sende billedet eller filmen – via Mail, Beskeder eller en anden metode.Du kan også vælge Gem billede (eller Gem video for animerede Numbers-tegninger) for at gemme det i appen Fotos.

På Mac kan du dele eller gemme en tegning, der er føjet til et regneark eller en præsentation i Numbers til iOS eller Keynote til iOS.

 1. Ctrl-klik på tegningen i regnearket eller præsentationen.
 2. Vælg Del. Hvis du har animeret tegningen, skal du vælge Del som billede eller Del som film.
 3. Vælg, hvordan du vil sende billedet eller filmen – via Mail, Beskeder eller en anden metode. Du kan også vælge Føj til fotos for at gemme billedet (eller filmen, hvis det er en animeret Numbers-tegning) i appen Fotos.


Sådan vælger og ruller du med Apple Pencil

Du kan bruge Apple Pencil til at rulle i dit dokument og vælge objekter. Gå til Indstillinger > [Programnavn], og slå derefter Vælg og rul med Apple Pencil til.

Hvis du vil tilføje en tegning, når Vælg og rul med Apple Pencil er slået til, skal du trykke på Tilføj ny knap > knappen Medier og derefter trykke på Tegning.


Udgivelsesdato: