Tegn i Numbers og Keynote på din iPad, iPhone eller iPod touch

Tegn direkte i dine regneark og præsentationer med en Apple Pencil på understøttede enheder, eller med din finger.

Sådan tilføjer du en tegning

 1. Hvis du vil tegne med en Apple Pencil, kan du tegne hvor som helst i arket eller på lysbilledet. Hvis du vil tegne med din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul med Apple Pencil til, skal du trykke på Tilføj ny knap > knappen Medier > knappen Tegning Tegning og derefter tegne et hvilket som helst sted.
 2. Hvis du vil skifte tegneværktøjer, skal du trykke på et værktøj nederst på skærmen. Du kan også bruge følgende værktøjer til forskellige effekter eller funktioner:
  • Hvis du vil tegne en ny, udfyldt figur, skal du trykke på Fyldværktøj og begynde at tegne. Hvis du vil udfylde et område, skal du trykke på Fyldværktøj og derefter trykke på det område, du vil udfylde.
  • Hvis du vil slette, skal du trykke på sletteværktøjet  og derefter trække i tegningen.
  • Hvis du vil redigere dele af en tegning, skal du trykke på Vælgeværktøj og derefter trykke på eller trække rundt om den del af tegningen, du vil redigere.
 3. Hvis du vil tegne med en anden farve, skal du trykke på den farvede cirkel og vælge en farve. Skub til venstre for at finjustere en farve.
 4. Hvis du vil tegne med en anden stregstørrelse og gennemsigtighed, skal du trykke på værktøjet to gange, trykke på en stregstørrelse og derefter trykke på en ny stregstørrelse eller trække i et mærke for at justere gennemsigtigheden.
 5. Du kan fortryde den seneste handling ved at trykke på knappen Fortryd
 6. Tryk på OK, når du er færdig.

Sådan ændrer du størrelsen på og flytter din tegning

Du kan ændre størrelsen på tegningen og flytte den, efter du har tilføjet den:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i håndtagene på feltet.
 • Hvis du vil flytte tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i den.

Sådan redigerer du dele af en tegning

 1. Tryk om nødvendigt på tegningen med din finger, og tryk derefter på Rediger tegning i lokalmenuen.
 2. Tryk på Vælgeværktøj nederst på skærmen, og tryk på eller træk rundt om den del af tegningen, du vil redigere. Der vises et omrids rundt om valget.
 3. Tryk på en valgmulighed i lokalmenuen:
  • Hvis du vil ændre størrelsen på det valgte, skal du trykke på Skift størrelse og derefter trække i håndtagene på feltet rundt om det valgte.
  • Hvis du vil lave én tegning til to tegninger, skal du trykke på Separat i lokalmenuen.
  • Du kan også klippe, kopiere, indsætte, slette og dublere et valg.

Sådan animerer du en tegning i Keynote

Du kan bruge bygeffekten Stregtegning til at trække billedet ind eller ud, når lysbilledet vises i din præsentation.

 1. Vælg lysbilledet med tegningen, og tryk på tegningen for at vælge den.
 2. Tryk på tegningen igen, og tryk på Animer i lokalmenuen.
 3. Vælg Byg ind for at trække billedet ind. Vælg Byg ud for at trække billedet ud. 
 4. Vælg Stregtegning i lokalmenuen, og tryk derefter på Afspil for at se en eksempelvisning af animationen.
 5. Tryk på OK, når du er færdig.

Sådan vælger og ruller du med Apple Pencil

Du kan bruge Apple Pencil til at rulle i dit dokument og vælge objekter. Gå til Indstillinger > [Programnavn], og slå derefter Vælg og rul med Apple Pencil til.

Hvis du vil tilføje en tegning, når Vælg og rul med Apple Pencil er slået til, skal du trykke på Tilføj ny knap > knappen Medier og derefter trykke på Tegning.

Udgivelsesdato: