Brug af Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generation)

Her kan du læse, hvordan du parrer, bruger og oplader din Apple Pencil, og hvordan du skifter spidsen.

Æskens indhold

 • Din Apple Pencil
 • Et Lightning-mellemstik
 • En ekstra spids

Sådan parrer du Apple Pencil med iPad

Du kan bruge Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generation). Første gang du bruger Apple Pencil, skal du tage hætten af og slutte Apple Pencil til Lightning-stikket på iPad.

Tryk på knappen Dan par, når den vises.

Når du har parret din Apple Pencil med din iPad, forbliver den parret, indtil du genstarter din iPad, sætter den i flytilstand eller parrer din Apple Pencil med en anden iPad. Du kan blot parre din Apple Pencil med din iPad igen, når du er klar til at bruge den.

Apple Pencil virker kun med iPad Pro og iPad (6. generation).

Brug af Apple Pencil

Du kan bruge Apple Pencil til at skrive, markere og tegne med indbyggede apps og apps fra App Store. I apps som f.eks. Noter kan du tegne og lave skitser med en Apple Pencil.

Sådan tegner eller skitserer du i appen Noter:

 1. Åbn Noter.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på  for at tegne.  Hvis du ikke kan se skal du opgradere dine noter. Tryk på  for at lave en skitse, og tryk derefter på Tilføj skitse. 
 4. Begynd at tegne eller lave en skitse. Du kan vælge mellem flere forskellige værktøjer og farver, og du kan skifte til viskelæderet, hvis du har lavet en fejl. Når du tegner eller laver en skitse, kan du vinkle din Apple Pencil nedad for at give stregen skygge, og du kan trykke hårdere for at gøre stregen mørkere.

Læs mere om, hvordan du bruger Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generation).

iOS aktiverer ikke Kontrolcenter, Meddelelsescenter eller Multitasking, hvis du tegner i nærheden af skærmens kant med Apple Pencil. Du kan tegne overalt på skærmen uden at blive afbrudt.

Sådan oplader du Apple Pencil

Du kan oplade Apple Pencil ved at slutte den til Lightning-stikket på din iPad. Du kan også oplade den med en USB-strømforsyning ved at bruge den Apple Pencil-ladeadapter, der medfølger din Apple Pencil. Apple Pencil lades hurtigt op, når den sluttes til en af disse strømkilder.

Hvis du vil se opladningsstatus for din Apple Pencil, kan du gå til visningen Widgets på din iPad.

Sådan udskifter du spidsen

Hvis spidsen på din Apple Pencil bliver slidt eller beskadiget, kan du udskifte den. Der medfølger en ekstra spids i æsken, og du kan købe flere, hvis du har brug for det. Du skal bare skrue spidsen af og skrue den nye spids på.

Sådan gør du, hvis din Apple Pencil ikke kan parres med din iPad

 1. Genstart din iPad, og prøv at parre enhederne igen.
 2. Gå til Indstillinger > Bluetooth, og kontroller, om Bluetooth er slået til.
 3. Find din Apple Pencil under Mine enheder på samme skærmbillede. Hvis du kan se den, skal du trykke på . Tryk derefter på Glem denne enhed.
 4. Slut din Apple Pencil til din iPad, og tryk på knappen Dan par, når den vises efter et par sekunder. 
 5. Hvis knappen Dan par ikke vises, skal du vente et minut, mens din Apple Pencil oplader. Fjern derefter din Apple Pencil fra din iPad Pro, og vent, til knappen Dan par vises.
 6. Hvis knappen Dan par stadig ikke vises, skal du kontakte Apple-support.

Læs mere

Udgivelsesdato: