Brug af Apple Pencil med iPad eller iPad Pro

Her kan du se, hvordan du parrer, bruger og oplader Apple Pencil.

Hvilken Apple Pencil fungerer med din iPad?

Hvis du har en iPad Pro 11" eller iPad Pro 12,9" (3. generation), kan du bruge Apple Pencil (2. generation). Du kan ikke bruge den originale Apple Pencil med disse iPad-modeller.

Hvis du har en af disse iPad-modeller, kan du bruge den originale Apple Pencil:

 • iPad Pro 12,9" (1. eller 2. generation)
 • iPad Pro 10,5"
 • iPad Pro 9,7"
 • iPad (6. generation)

Du kan ikke bruge Apple Pencil (2. generation) med disse iPad-modeller.

Er du ikke sikker på, hvilken iPad du har? Find ud af det.

Apple Pencil fungerer ikke med andre iPad-modeller.

Sådan parrer du Apple Pencil med iPad

Du skal parre Apple Pencil med iPad, når du skal bruge den første gang:

Hvis du har en iPad Pro 11" eller iPad Pro 12,9" (3. generation), skal du sætte din Apple Pencil på det magnetiske forbindelsesstik på siden af din iPad Pro.

Hvis du har en af disse modeller, skal du tage hætten af Apple Pencil og slutte den til Lightning-stikket på din iPad:

 • iPad Pro 12,9" (1. eller 2. generation)
 • iPad Pro 10,5"
 • iPad Pro 9,7"
 • iPad (6. generation)

Tryk på knappen Dan par, når den vises.

Når du har parret din Apple Pencil med din iPad, forbliver den parret, indtil du genstarter din iPad, sætter den i flytilstand eller parrer din Apple Pencil med en anden iPad. Du kan blot parre din Apple Pencil med din iPad igen, når du er klar til at bruge den.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan parre eller tilslutte din Apple Pencil.

Brug af Apple Pencil

Du kan bruge Apple Pencil til at skrive, markere og tegne med indbyggede apps og apps fra App Store. I apps som f.eks. Noter kan du tegne og lave skitser med en Apple Pencil.

Sådan tegner eller skitserer du i appen Noter:

 1. Åbn Noter.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på  for at tegne.  Hvis du ikke kan se skal du opgradere dine noter. Tryk på  for at lave en skitse, og tryk derefter på Tilføj skitse. 
 4. Begynd at tegne eller lave en skitse. Du kan vælge mellem flere forskellige værktøjer og farver, og du kan skifte til viskelæderet, hvis du har lavet en fejl. Når du tegner eller laver en skitse, kan du vinkle din Apple Pencil nedad for at give stregen skygge, og du kan trykke hårdere for at gøre stregen mørkere.

iOS aktiverer ikke Kontrolcenter, Meddelelsescenter eller Multitasking, hvis du tegner i nærheden af skærmens kant med Apple Pencil. Du kan tegne overalt på skærmen uden at blive afbrudt.

Med iPad Pro 11" og iPad Pro 12,9" (3. generation) kan du trykke to gange på den nederste del af Apple Pencil for hurtigt at skifte tilbage til det værktøj, du brugte sidst.

Du kan ændre, hvad der sker, når du trykker to gange på Apple Pencil, ved at gå til Indstillinger > Apple Pencil. Vælg blandt disse funktioner:

 • Skift mellem det aktuelle værktøj og viskelæderet
 • Skift mellem det aktuelle og det sidst anvendte værktøj
 • Vis farvepalet
 • Slukket

Dobbelttryk virker kun i understøttede apps, f.eks. Noter.

Læs mere om, hvordan du bruger Apple Pencil med iPad Pro og iPad (6. generation).

Sådan oplader du Apple Pencil

iPad Pro 11" eller iPad Pro 12,9" (3. generation): Du skal sørge for, at Bluetooth er slået til på din iPad, hvis du vil oplade. Derefter skal du sætte din Apple Pencil på det magnetiske forbindelsesstik midt på højre side af din iPad.

iPad Pro 12,9" (1. eller 2. generation), iPad Pro 10,5", iPad Pro 9,7 og iPad (6. generation): Slut din Apple Pencil til Lightning-stikket på din iPad for at oplade den. Du kan også oplade den med en USB-strømforsyning ved at bruge den Apple Pencil-ladeadapter, der medfølger din Apple Pencil. Apple Pencil lades hurtigt op, når den sluttes til en af disse strømkilder.

Hvis du vil se opladningsstatus for din Apple Pencil, kan du gå til visningen Widgets på din iPad.

Sådan gør du, hvis din Apple Pencil ikke kan parres med din iPad

 1. Sørg for, at Apple Pencil er placeret på midten af det magnetiske forbindelsesstik på den højre side af din iPad.
 2. Genstart din iPad, og prøv at parre enhederne igen.
 3. Gå til Indstillinger > Bluetooth, og kontroller, om Bluetooth er slået til.
 4. Find din Apple Pencil under Mine enheder på samme skærmbillede. Hvis du kan se den, skal du trykke på . Tryk derefter på Glem denne enhed.
 5. Slut din Apple Pencil til din iPad, og tryk på knappen Dan par, når den vises efter et par sekunder. 
 6. Hvis knappen Dan par ikke vises, skal du vente et minut, mens din Apple Pencil oplader. Derefter skal du prøve at tilslutte din Apple Pencil igen og vente, til du ser knappen Dan par.
 7. Hvis knappen Dan par stadig ikke vises, skal du kontakte Apple-support.

Læs mere

Udgivelsesdato: