Træk tekst og objekter mellem iWork-dokumenter og andre apps

Du kan hurtigt flytte tekst, tabeller, billeder og andre objekter mellem dokumenter i Pages, Numbers og Keynote og andre apps på din iPad eller Mac.

Brug træk og slip til hurtigt at føje indhold fra en e-mail, internettet eller andre apps til dit dokument i Pages, Numbers eller Keynote. Når du bruger træk og anbring, kopierer du objektet til den nye app, så objektet i den originale app forbliver, hvor det er. 

Træk og anbring på iPad med Multitasking

På en iPad med iOS 11 kan du bruge Multitasking til at åbne to apps på samme tid og derefter trække og slippe objekter mellem apps. Du kan f.eks. trække et billede fra en e-mail til din Keynote-præsentation, trække en tabel fra et Numbers-regneark til et Pages-dokument eller trække tekst fra Pages til en note. Sørg for, at du har opdateret Pages, Numbers og Keynote til 3.3 eller en nyere version.

 1. Slå Multitasking til på din iPad. Gå til Indstillinger > Generelt > Multitasking og Dock, og slå "Tillad flere apps" og "Vis foreslåede og seneste apps" til.
 2. Opret et nyt dokument, eller åbn et eksisterende iWork-dokument.
 3. Tryk på knappen Hjem, og åbn derefter appen, der indeholder det objekt, som du vil kopiere.
 4. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Dock.
 5. I Dock skal du trykke og holde nede på den iWork-app, som du vil åbne, og derefter vælge Slide Over eller Split View.
  • Hvis du gerne vil se appsene oven på hinanden i lag, skal du vælge Slide Over ved at trække appen over på skærmen.
  • Hvis du gerne vil se appsene ved siden af hinanden, skal du vælge Split View ved at trække appen til skærmens højre eller venstre kant.
   Læs mere om Slide Over og Split View.
 6. Tryk på det indhold, som du vil kopiere, og hold nede på indholdet i appen med indholdet, og træk det derefter til Pages, Numbers eller Keynote, og anbring det.
  • Hvis du vil vælge flere elementer, skal du trykke på et element og holde det nede og fortsat holde det nede, mens du trykker på flere elementer med en anden finger.
  • Hvis du vil trække og slippe tekst, skal du først vælge teksten og derefter trykke på den og holde nede, indtil den løftes op.

Selvom du kan trække og slippe objekter mellem forskellige iWork-apps, kan du kun have ét dokument åbent i hver enkelt iWork-app. Sådan kopierer du et objekt fra et dokument til et andet i samme app:

 1. Tryk på objektet, og hold det nede, og begynd derefter at trække det.
 2. Brug en anden finger til at lukke det nuværende dokument.
 3. Åbn dokumentet, som du vil trække objektet over i, og anbring derefter indholdet. Du kan bruge alle appens funktioner, når du trækker et objekt, herunder oprette et nyt dokument og gennemse dokumenter.


Sådan trækker og slipper du på en Mac

På en Mac kan du trække og anbringe hurtigt for at føje objekter til iWork-dokumenter. Du kan f.eks. trække et billede fra dit Fotos-bibliotek til en Keynote-præsentation, trække tekst fra en e-mail til et Pages-dokument og flytte tekst rundt i et dokument.

Du kan også trække og anbringe for at kopiere tekst og tabeller mellem iWork-dokumenter. Du kan f.eks. trække en tabel (eller dele af en tabel) fra et Numbers-regneark til et Pages-dokument. Når du trækker tabeller, skal du huske at vælge alle cellerne i den tabel, som du ønsker at trække til et andet dokument.

I Keynote kan du trække et lysbillede fra lysbillednavigatoren til skrivebordet for hurtigt at oprette en ny præsentation.

Udgivelsesdato: