Arbejd med flere dokumenter i Pages, Numbers eller Keynote på iPad

Se og rediger to dokumenter fra samme app side om side i Split View, eller tilgå flere åbne dokumenter med Program-Expose.

Åbn to dokumenter i Split View

Split View giver dig mulighed for at arbejde med to dokumenter fra samme app side om side. Du kan f.eks. åbne to Pages-dokumenter på samme tid og dele indhold mellem dem – træk og slip eller kopier og indsæt tekst, billeder, tabeller og meget mere mellem dokumenter. Du kan lave Split View fra dokumentadministration i Pages, Numbers eller Keynote, eller hvis du allerede har et dokument åbent.

Åbn to dokumenter fra dokumentadministration

 1. Åbn dokumentadministration i Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Træk et dokument fra dokumentadministration til højre eller venstre kant af skærmen for at lave Split View.
 3. Tryk på et andet dokument i dokumentadministration for at åbne det ved siden af det første dokument.
  iPad Pro i Split View med Pages-dokumentbrowser og et Pages-dokument åbent
 4. Når du er i Split View, kan du justere afstand og meget mere:
  • Hvis du vil justere afstanden mellem dokumenterne på skærmen, skal du trække skillelinjen til venstre eller til højre.
  • Hvis du vil ændre Split View til Slide Over, skal du skubbe nedad fra toppen af dokumentet.
  • Hvis du vil lukke Split View, skal du trække skillelinjen over det dokument, som du vil lukke.

Åbn et ekstra dokument, mens der allerede er et åbent

 1. Mens du har et dokument åbent i Pages, Numbers eller Keynote, skal du skubbe opad fra bunden af skærmen for at åbne Dock.
 2. Tryk og hold nede på symbolet for appen i Dock, og træk den derefter til højre eller venstre kant af skærmen for at lave Split View.
 3. Tryk på et dokument for at åbne det ved siden af det første dokument i Split View, eller tryk på plusknappen  for at gennemse andre dokumenter i dokumentadministration.
 4. Når du er i Split View, kan du justere afstand og meget mere:
  • Hvis du vil justere afstanden mellem dokumenterne på skærmen, skal du trække skillelinjen til venstre eller til højre.
  • Hvis du vil ændre Split View til Slide Over, skal du skubbe nedad fra toppen af dokumentet.
  • Hvis du vil lukke Split View, skal du trække skillelinjen over det dokument, som du vil lukke.


Åbn andre dokumenter fra samme app

Du kan bruge Program-Expose til hurtigt at skifte mellem flere dokumenter på samme tid.

 1. Skub opad for at vise Dock, mens dokumentadministration eller et specifikt Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument er åbent.
 2. Tryk på appen i Dock for at tilgå Program-Expose, der viser alle åbne dokumenter i appen.
  iPad Pro, der viser, hvilke dokumenter der er åbne i Pages, i Program-Expose
 3. Tryk på et af dokumenterne for at åbne det. Du kan også trykke på plusknappen  for at åbne et andet dokument eller oprette et nyt i dokumentadministration.


Udgivelsesdato: