Arbejde med billeder i Clips på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan føje billeder til din video og gøre dem levende med panorering og zoom.

Du kan tage et billede med Clips, eller du kan vælge et fra dit Fotos-bibliotek. Du kan også optage videoklip og kombinere dem med billeder for at skabe en filmmontage.


Sådan åbnes eller oprettes en video

 1. Find og åbn Clips*. Videoen, som du arbejdede på sidst, åbnes automatisk.
 2. Hvis du vil oprette en ny video, skal du trykke på  i det øverste venstre hjørne og derefter trykke på . Hvis du vil åbne en arkiveret video, skal du skubbe med fingeren for at se arkiverede videoer. Tryk på videoen og derefter på Åbn.

* Kan du ikke finde appen Clips? Gå til hjemmeskærmen, skub til højre, indtil der vises en skærm med et søgefelt øverst, og indtast derefter Clips i søgefeltet. Kan du stadig ikke se appen? Download Clips fra App Store.

 

Sådan tages et billede eller vælges et fra biblioteket

Kamerafunktionerne er belejligt placeret lige over optageknappen:

 •  Slå LED-lommelygten på din iPhone eller iPod touch til eller fra.
 •  Tag et foto, som du kan føje til din video
 •  Skift mellem dit hovedkamera og dit selfiekamera.

Du kan vælge et billede fra dit Fotos-bibliotek ved at trykke på Bibliotek og derefter trykke på det billede, som du vil føje til din video. Når du er klar, skal du trykke på og holde optageknappen nede for at føje det til den video, du er i gang med.

 


Sådan tilføjes, panoreres og bruges zoom på et billede

 1. Tryk på , og hold den nede lige så længe, som billedet skal vises i videoen. Eller skub opad på optageknappen for at låse den i tændt position.
 2. Knib og træk i billedet på skærmen for at bevæge det. Clips optager bevægelserne i videoen og optimerer dem automatisk, så bevægelserne ser flydende ud.
 3. Slip optageknappen for at stoppe med at optage. Tryk på optageknappen, hvis den er låst. Billedet føjes til tidslinjen nederst på skærmen. Hvis du har føjet et billede til en video, der allerede indeholder klip, tilføjes billedet efter de øvrige klip.
 4. Tryk på  for at se en eksempelvisning af billedet. 
 5. Hvis du vil ændre billedets visningstid, skal du beskære klippet:
  • Tryk på billedet på tidslinjen, og tryk derefter på 
  • Træk i start- og slutmarkørerne for at indstille begyndelsen og slutningen af klippet.
  • Tryk på Anvend
 6. Hvis du vil slette billedet fra tidslinjen, skal du vælge det på tidslinjen nederst på skærmen og derefter trykke på .

Udgivelsesdato: