Sluk Hyper-V for at bruge Windows 10 på din Mac-computer

Mac-computere starter ikke i Windows 10, hvis du har aktiveret Microsoft Hyper-V. Sluk denne software for at bruge Windows 10 i Boot Camp.

Microsoft Hyper-V skal være slukket i Windows 10 for at kunne starte en Mac-computer med Boot Camp. Hvis du forsøger at starte i Windows 10, mens der er tændt for Hyper-V, vises der kun en sort skærm, og Windows starter ikke.

Vær forsigtig, hvis du installerer Microsoft Visual Studio 2015, da denne software automatisk slår Hyper-V til – følg disse trin for at slå Hyper V fra igen:

  1. Åbn Kontrolpanel i Windows.
  2. Gå til afsnittet "Slå Windows-funktioner til eller fra".
  3. Slå Hyper-V fra.

Hvis du slår Hyper-V til og derefter lukker ned for Windows 10

Hvis Hyper-V er slået til, og du lukker Windows ned, skal du forsøge med en genoprettelse via et USB-genoprettelsesdrev eller det medie, som Windows 10 blev installeret fra. Læs mere om indstillinger for genoprettelse i Windows 10 på Microsoft-stedet med support.

Hvis du ikke kan gendanne Windows 10-installationen til tilstanden før Hyper-V blev slået til, kan du geninstallere Windows ved hjælp af Boot Camp-assistenten.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: