Brug af appen Vejrtrækning

Du kan bruge appen Vejrtrækning som hjælp til at slappe af og fokusere på din vejrtrækning. 

Appsymbolet Vejrtrækning

Appen Vejrtrækning fører dig gennem en række dybe vejrtrækninger og minder dig om at trække vejret helt ned i maven hver dag. Vælg, hvor længe du vil lave vejrtrækningsøvelser, og lad animationen og blide prik på håndleddet hjælpe dig med at fokusere. 


Vejrtrækningen illustreres med lille og stor animation.

Sådan starter du en session

 1. Tryk på Digital Crown for at gå til hjemmeskærmen, og åbn derefter appen Vejrtrækning.
 2. Drej Digital Crown for at indstille længden på sessionen. 
 3. Tryk på Start, når du er klar. Husk at holde dig i ro, mens du trækker vejret. 
 4. Tag en dyb indånding, og følg den voksende animation og de små prik fra uret på håndleddet. Ånd ud, efterhånden som animationen bliver mindre og de små prik stopper. 
 5. Gentag vejrtrækningsøvelserne, indtil sessionen er slut, og du mærker to små prik fra uret og hører en lyd. Når du er færdig, kan du se din puls.

Når du bruger appen Vejrtrækning, slår uret nogle meddelelser fra, så du kan fokusere. Hvis du besvarer et opkald eller bevæger dig for meget under en session, afsluttes sessionen automatisk, og sessionen bliver ikke registreret.

Hvis dit ur ikke afspiller en lyd, er Lydløs slået til.

Sådan indstiller du længden af din session

Når du åbner appen Vejrtrækning for at starte en ny session, kan du dreje Digital Crown for at indstille varigheden af sessionen.

Når du finder en varighed, du vil have, kan du vælge den som standard via din iPhone:

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Vejrtrækning, og rul derefter ned.
 3. Tryk på Brug forrige varighed. 

Du kan også ændre længden af hvert åndedræt: 

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Vejrtrækning og derefter på Hastighed for vejrtrækning.
 3. Tryk for at ændre antallet af åndedræt pr. minut. 

Juster eller slå påmindelser fra

I løbet af dagen minder dit Apple Watch dig om vejrtrækningsøvelserne. Påmindelserne kan ændres eller slås helt fra: 

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Vejrtrækning. 
 3. Du kan vælge, hvordan du vil modtage meddelelserne ved at trykke på Tillad meddelelser, Send til Meddelelsescenter eller Meddelelser er slået fra. Læs mere om indstillinger for meddelelser
 4. Tryk på Påmindelser for at vælge, hvor ofte du vil påmindes.

Apple Watch tilpasser påmindelserne, hvis du er i bevægelse eller træner, eller hvis du starter en session manuelt. Du får påmindelsen kort efter, at du er stoppet med at bevæge dig.

Få vist og registrer mindfullness i appen Sundhed

 1. Åbn appen Sundhed på din iPhone.
 2. Tryk på fanen Gennemse.
 3. Tryk på Mindfulness. Hvis du vil se mere, skal du trykke på oversigten.

I slutningen af hver session kan du også se, hvor mange gange du har brugt appen Vejrtrækning den dag. Vejrtrækningssessioner vises ikke i appen Aktivitet på dit Apple Watch eller din iPhone. 

Udgivelsesdato: