Opsætning af et dokument i Pages

Læs mere om, hvordan du opsætter dit Pages-dokument, herunder indstilling af modstående sider, på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

 

Sådan bruger du Pages til iOS

Pages til iOS er et effektivt tekstbehandlingsprogram, der indeholder alt det, du skal bruge til at oprette og redigere dokumenter på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 

Skift mellem tekstbehandling og sidelayout

I tekstbehandlingsdokumenter flyder teksten fra side til side, hvilket gør dem ideelle til dokumenter som rapporter og breve. I sidelayoutdokumenter kan du tilføje objekter som tekstfelter og grafik, som du kan arrangere på den måde, du ønsker, hvilket gør dem ideelle til nyhedsbreve og flyers. Du kan skifte mellem disse to dokumenttyper:

 1. Når dokumentet er åbent i appen Pages, skal du trykke på knappen Mere  > Dokumentlayout > knappen Dokumentlayout .
 2. Hvis du ønsker et tekstbehandlingsdokument, skal du slå Brødtekst i dokument til. Hvis du ønsker et sidelayoutdokument, skal du slå Brødtekst i dokument fra.

Skift margener, sideretning og papirstørrelse

 1. Åbn et dokument i appen Pages, og tryk derefter på knappen Mere  > Dokumentlayout. 
 2. Hvis du vil justere margenerne i et tekstbehandlingsdokument, skal du trække pilene rundt om boksen med brødteksten. Du kan ændre margenerne på alle sider af siden.
 3. Hvis du vil ændre sideretningen, skal du trykke på knappen Dokumentlayout >Dokument og derefter på Portræt eller Liggende.
 4. Hvis du vil skifte papirstørrelsen, skal du trykke på knappen Dokumentlayout  > Dokument og derefter trykke på en mulighed. Hvis du vil udskrive dokumentet i formatet 21,5 cm x 28 cm, skal du vælge 8,5 x 11". Hvis du vil have en tilpasset størrelse, skal du trykke på Speciel størrelse, indtaste målene og derefter trykke på OK.
 5. Tryk på OK, når du er færdig.*

* Hvis japansk, kinesisk eller koreansk er det primære sprog på din enhed eller er tilføjet som foretrukket sprog, kan du også slå lodret tekst til for dit dokument i Dokumentlayout. 

Brug modstående sider

Du kan indstille dit dokument som et dobbeltopslag. Dokumenter, der er indstillet som dobbeltopslag, kan have forskellige sidehoveder, sidefødder og masterobjekter på henholdsvis venstre og højre side. Brug modstående sider til layout til trykte bøger eller til dobbeltsidede dokumenter, du vil udskrive.

 1. Åbn dokumentet i appen Pages, og tryk derefter på knappen Mere  > Dokumentlayout > .
 2. Slå Modstående sider til.
 3. Hvis du vil have andre sidehoveder eller sidefødder til siderne, der vender mod venstre eller højre:
  • I et tekstbehandlingsdokument skal du trykke på knappen Mere> Dokumentlayout > knappen Dokumentlayout  > Afsnit, og derefter skal du slå "Venstre og højre er forskellige" til.
  • I et sidelayoutdokument skal du trykke på knappen Mere> Dokumentlayout > knappen Dokumentlayout , og derefter skal du slå "Venstre og højre er forskellige" til.
 4. Tryk på OK, når du er færdig.

Du kan se modstående sider som dobbeltopslag eller som en enkelt side. Tryk på knappen Vis symbolet Vis, og slå derefter To sider til eller fra.

Sådan arbejder du med sidehoveder og sidefødder

Du kan opdatere sidehoveder og sidefødder. Du kan også slå sidehoved og sidefod til eller fra.

Sådan føjer du indhold til et sidehoved eller en sidefod:

 1. Åbn et dokument i appen Pages, og tryk derefter på knappen Mere  > Dokumentlayout.
 2. Tryk på sidehovedet eller sidefoden for at indtaste tekst.

Sådan sletter du et sidehoved eller en sidefod:

 1. Tryk på knappen Mere > Dokumentlayout.
 2. Tryk på det sidehoved eller den sidefod, du vil slette, og tryk derefter på knappen Slet .

Sådan slår du sidehoveder eller sidefødder fra:

 1. Tryk på knappen Mere > Dokumentlayout > knappen Dokumentlayout  > Dokument.
 2. Slå sidehoveder eller sidefødder fra.

Tryk på OK for at forlade Dokumentlayout.

Hvis du vil redigere et sidehoved eller en sidefod, mens du redigerer et dokument, skal du blot trykke på den eksisterende tekst i sidehovedet eller sidefoden. Dokumentlayout åbnes automatisk, og du kan redigere sidehovedet eller sidefoden.

Sådan tilføjer du sidetal

 1. Tryk på knappen Mere –> Dokumentlayout.
 2. Tryk på området for sidehovedet eller sidefoden, tryk på Sidetal, og vælg derefter det format, du vil bruge.
 3. Tryk på OK, når du er færdig.

Sådan bruger du Pages til Mac

Pages til Mac er et effektivt tekstbehandlingsprogram, der indeholder alt det, du skal bruge til at oprette og redigere dokumenter på din Mac.

Sådan skifter du papirstørrelse, sideretning og margener

 1. Klik på knappen Dokument  på værktøjslinjen, og klik derefter på Dokument.
 2. Hvis du vil ændre på papirstørrelsen, skal du klikke på lokalmenuen Papirstørrelse under Printer og papirstørrelse og derefter vælge en mulighed. Hvis du vil udskrive dokumentet i formatet 21,5 cm x 28 cm, skal du vælge 8,5 x 11". Du kan også indstille en tilpasset papirstørrelse.
 3. Hvis du vil ændre sideretningen, skal du klikke på sideretningen under Sideretning.
 4. Hvis du vil ændre margenerne i et tekstbehandlingsdokument, skal du klikke på pilene eller indtaste værdierne i felterne ud for Top, Bund, Venstre og Højre i afsnittet Dokumentmargener. Alle margener er automatisk indstillet til 2,5 cm for den tomme skabelon. Hvis du bruger en anden skabelon, varierer margenstørrelserne.* 

* Hvis japansk, kinesisk eller koreansk er det primære sprog på din enhed eller er tilføjet som foretrukket sprog, kan du også slå lodret tekst til for dit dokument.

Brug modstående sider

Du kan indstille dit dokument som et dobbeltopslag. Dokumenter, der er indstillet som dobbeltopslag, kan have forskellige sidehoveder, sidefødder og masterobjekter på henholdsvis venstre og højre side. Brug modstående sider til layout til trykte bøger eller til dobbeltsidede dokumenter, du vil udskrive.

 1. I et tekstbehandlingsdokument skal du klikke på knappen Dokument  > Dokument. I et sidelayoutdokument skal du klikke på knappen Dokument Info om dokument.
 2. Vælg Modstående sider.
 3. Hvis du vil have forskellige sidefødder til henholdsvis venstre og højre side:
  • I et tekstbehandlingsdokument skal du klikke på knappen Dokument , klikke på Afsnit og derefter vælge "Venstre og højre er forskellige".
  • I et sidelayoutdokument skal du klikke på knappen Dokument  og derefter vælge "Venstre og højre er forskellige".

Du kan se modstående sider som dobbeltopslag eller som en enkelt side. Klik på Zoom, og vælg To sider eller En side. Hvis du får vist dit dokument som et dobbeltopslag, skal du vælge Tilpas opslag for at tilpasse det tosidede opslag lodret på skærmen.

Sådan arbejder du med sidehoveder og sidefødder

Sådan føjer du indhold til et sidehoved eller en sidefod:

 1. Flyt markøren til toppen eller bunden af en side i dokumentet, indtil det grå tekstfelt kommer frem. 
 2. Klik i tekstfeltet, og start indtastningen.

Sidehovedet og sidefoden matcher det forrige afsnit (tekstbehandlingsdokumenter) eller den forrige side (sidelayoutdokumenter). Hvis du ønsker, at hver enkelt afsnit eller side har separat sidehoved og sidefod:

 • I et tekstbehandlingsdokument skal du klikke på knappen Dokument  og derefter klikke på Afsnit. Under Sidehoved og sidefod skal du fjerne markeringen af "Som i forrige sektion".
 • I et sidelayoutdokument skal du klikke på en tom plads på siden (så intet er valgt), klikke på knappen Format  og derefter fjerne markeringen af "Som forrige side".

Du kan skjule sidehovedet og sidefoden på første side i tekstbehandlingsdokumenter:

 1. Klik på knappen Dokument Info om dokument, klik derefter på Afsnit
 2. Vælg "Skjul på første side i sektion" under Sidehoveder og Sidefødder.

Sådan gør du, hvis du vil ændre placeringen af et sidehoved eller en sidefod eller fjerne sidehovedet eller sidefoden helt:

 1. I et tekstbehandlingsdokument skal du klikke på knappen Dokument  og derefter klikke på Afsnit. I et sidelayoutdokument skal du klikke på knappen Format .
 2. Hvis du vil ændre placeringen af et sidehoved eller en sidefod i et tekstbehandlingsdokument, skal du derefter klikke på pilene eller indtaste værdierne i felterne for sidehoved eller sidefod. I et sidelayoutdokument skal du klikke i felterne i afsnittet med sidehoved- og sidefodsmargener.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfelterne for sidehoved eller sidefod for at fjerne sidehoveder eller sidefødder.

Sådan tilføjer du sidenumre

Hvis du vil have vist sidetal det samme sted på alle sider, skal du placere dem i sidehovedet eller sidefoden. Du kan tilføje sidetal eller sideantal i dokumentets sidehoved eller sidefod ved at klikke i det grå tekstfelt og derefter klikke på Indsæt > Sidetal.

Sådan indstiller du dit sidenummeringsformat:

 1. For tekstbehandlingsdokumenter skal du klikke på knappen Dokument  og derefter klikke på Afsnit.
  Klik på et tomt område på siden i et sidelayoutdokument, og klik derefter på Format for at få vist Info om layout for siden.
 2. Klik på lokalmenuen Format under Sidenummerering for at vælge mellem tal, romertal, store bogstaver og små bogstaver. 
 3. Du kan også vælge, om nummereringen skal fortsætte fra det forrige afsnit eller starte ved et bestemt tal.
 4. Hvis du vil indsætte sideantal i dokumentet, skal du klikke i sidehovedet eller sidefoden og vælge Indsæt > Antal sider.

Sådan tilføjer du dato og tid

Du kan tilføje datoen et hvilket som helst sted i dokumentet ved at klikke på teksten og vælge Indsæt > Dato & tid.

Pages registrerer automatisk datoformatet fra Mac-computerens systemindstillinger. Læs mere om, hvordan du opdaterer dato- og tidsformat.

 

Sådan bruger du Pages til iCloud

Med Pages til iCloud kan du oprette og redigere dine dokumenter online. Pages til iCloud har samme dokumentindstillinger som Pages til Mac. Det er dog lidt anderledes at tilføje sidenumre og slå Modstående sider til i Pages til iCloud.

Sådan tilføjer du sidetal

Du kan tilføje sidetal hvor som helst i dokumentet ved at klikke i sidehovedet, brødteksten eller et tekstfelt og derefter klikke på knappen Afsnit .

Hvis du vil indsætte det aktuelle sidetal, skal du vælge Sidetal.

Hvis du vil indsætte det samlede antal sider, skal du vælge Antal sider.

Hvis du vil formatere dit dokument til at vise begge dele, skal du vælge Sidetal, indtaste "af" i sidehovedet eller sidefoden og derefter indsætte Antal sider.

Sådan bruger du modstående sider i Pages til iCloud

Du kan slå modstående sider til i Pages til iCloud for at indstille dit dokument som et dobbeltopslag, men du kan ikke se siderne side om side. Hvis du vil slå modstående sider til, skal du klikke på knappen Dokumentlayout og derefter vælge Modstående sider.

 

Læs mere

Udgivelsesdato: