Opsætning af et dokument i Pages

Skift mellem dokumenttyper, skift marginer, brug modstående sider og meget mere på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

 

Indstil Pages på iPhone eller iPad

Pages på iPhone eller iPad er et effektivt tekstbehandlingsprogram, der leverer alt, hvad du skal bruge for at oprette og redigere dokumenter.

Skift mellem tekstbehandling og sidelayout

I tekstbehandlingsdokumenter flyder teksten fra side til side, hvilket gør dem ideelle til dokumenter som rapporter og breve. I sidelayoutdokumenter kan du arrangere objekter som f.eks. tekstfelter og grafik på den måde, du ønsker, hvilket gør dem ideelle til nyhedsbreve og flyers. Du kan skifte mellem disse to dokumenttyper:

 1. Når dokumentet er åbent i appen Pages, skal du trykke på knappen Mere , Dokumentlayout og derefter på knappen Dokumentlayout .
 2. Hvis du ønsker et tekstbehandlingsdokument, skal du slå Brødtekst i dokument til. Hvis du ønsker et sidelayoutdokument, skal du slå Brødtekst i dokument fra.

Skift margener, sideretning og papirstørrelse

 1. Åbn et dokument i appen Pages.
 2. Tryk på knappen Mere  og derefter på Dokumentlayout. 
 3. Hvis du vil justere margenerne i et tekstbehandlingsdokument, skal du trække pilene rundt om boksen med brødteksten. Du kan ændre margenerne på alle sider af siden.
 4. Hvis du vil ændre sideretningen, skal du trykke på knappen Dokumentlayout , Dokument og derefter på Stående eller Liggende.
 5. Hvis du vil skifte papirstørrelsen, skal du trykke på knappen Dokumentlayout , Dokument og derefter på en indstilling. Hvis du vil udskrive dokumentet i formatet 21,5 cm x 28 cm, skal du vælge 8,5 x 11". Hvis du vil have en tilpasset størrelse, skal du trykke på Speciel størrelse, indtaste målene og derefter trykke på OK.
 6. Tryk på OK, når du er færdig.*

* Hvis japansk, kinesisk eller koreansk er det primære sprog på din enhed eller er tilføjet som foretrukket sprog, kan du også slå lodret tekst til for dit dokument i Dokumentlayout. 

Brug modstående sider

Du kan indstille dit dokument som et dobbeltopslag. Dokumenter, der er indstillet som dobbeltopslag, kan have forskellige sidehoveder, sidefødder og masterobjekter på henholdsvis venstre og højre side. Brug modstående sider til layout til trykte bøger eller til dobbeltsidede dokumenter, du vil udskrive.

 1. Åbn dokumentet i appen Pages, og tryk på knappen Mere , Dokumentlayout og derefter på knappen Dokumentlayout .
 2. Slå Modstående sider til.
 3. Hvis du vil have andre sidehoveder eller sidefødder til siderne, der vender mod venstre eller højre:
  • I et tekstbehandlingsdokument skal du trykke på knappen Mere , trykke på Dokumentlayout, trykke på knappen Dokumentlayout  og til sidst trykke på Afsnit. Slå "Venstre og højre er forskellige" til.
  • I et sidelayoutdokument skal du trykke på knappen Mere , trykke på Dokumentlayout og derefter trykke på knappen Dokumentlayout . Slå "Venstre og højre er forskellige" til.
 4. Tryk på OK, når du er færdig.

Du kan se modstående sider som dobbeltopslag eller som en enkelt side. Tryk på knappen Vis , og slå derefter To sider til eller fra.

Sådan arbejder du med sidehoveder og sidefødder

Du kan tilføje eller fjerne sidehoveder og sidefødder, vise eller skjule dem, tilføje indhold og meget mere.


Indstillinger i Pages til Mac

Pages til Mac er et effektivt tekstbehandlingsprogram, der indeholder alt det, du skal bruge til at oprette og redigere dokumenter på din Mac.

Skift mellem tekstbehandling og sidelayout

I tekstbehandlingsdokumenter flyder teksten fra side til side, hvilket gør dem ideelle til dokumenter som rapporter og breve. I sidelayoutdokumenter kan du tilføje objekter som tekstfelter og grafik, som du kan arrangere på den måde, du ønsker, hvilket gør dem ideelle til nyhedsbreve og flyers.

Du kan skifte mellem disse to dokumenttyper:

 • Du kan konvertere et tekstbehandlingsdokument til et sidelayoutdokument ved at åbne dokumentet, vælge Arkiv > Konverter til sidelayout.
 • Hvis du vil konvertere et sidelayoutdokument til et tekstbehandlingsdokument, skal du åbne dokumentet, vælge Arkiv > Konverter til tekstbehandling.

Sådan skifter du papirstørrelse, sideretning og margener

 1. Klik på knappen Dokument  på værktøjslinjen, og klik derefter på Dokument.
 2. Hvis du vil ændre på papirstørrelsen, skal du klikke på lokalmenuen Papirstørrelse under Printer og papirstørrelse og derefter vælge en mulighed. Hvis du vil udskrive dokumentet i formatet 21,5 cm x 28 cm, skal du vælge 8,5 x 11". Du kan også indstille en tilpasset papirstørrelse.
 3. Hvis du vil ændre sideretningen, skal du klikke på sideretningen under Sideretning.
 4. Hvis du vil ændre margenerne i et tekstbehandlingsdokument, skal du klikke på pilene eller indtaste værdierne i felterne ud for Top, Bund, Venstre og Højre i afsnittet Dokumentmargener. Alle margener er automatisk indstillet til 2,5 cm for den tomme skabelon. Hvis du bruger en anden skabelon, varierer margenstørrelserne.* 

* Hvis japansk, kinesisk eller koreansk er det primære sprog på din enhed eller er tilføjet som foretrukket sprog, kan du også slå lodret tekst til for dit dokument.

Brug modstående sider

Du kan indstille dit dokument som et dobbeltopslag. Dokumenter, der er indstillet som dobbeltopslag, kan have forskellige sidehoveder, sidefødder og masterobjekter på henholdsvis venstre og højre side. Brug modstående sider til layout til trykte bøger eller til dobbeltsidede dokumenter, du vil udskrive.

 1. I et tekstbehandlingsdokument skal du klikke på knappen Dokument  og derefter klikke på Dokument. I et sidelayoutdokument skal du klikke på knappen Dokument Info om dokument.
 2. Vælg Modstående sider.
 3. Hvis du vil have forskellige sidefødder til henholdsvis venstre og højre side:
  • I et tekstbehandlingsdokument skal du klikke på knappen Dokument , klikke på Afsnit og derefter vælge "Venstre og højre er forskellige".
  • I et sidelayoutdokument skal du klikke på knappen Dokument  og derefter vælge "Venstre og højre er forskellige".

Du kan se modstående sider som dobbeltopslag eller som en enkelt side. Klik på Zoom, og vælg To sider eller En side. Hvis du får vist dit dokument som et dobbeltopslag, skal du vælge Tilpas opslag for at tilpasse det tosidede opslag lodret på skærmen.

Sådan arbejder du med sidehoveder og sidefødder

Du kan tilføje eller fjerne sidehoveder og sidefødder, vise eller skjule dem, tilføje indhold og meget mere. Læs mere om, hvordan du arbejder med sidehoveder og sidefødder på Mac.

Sådan tilføjer du sidetal

Hvis du vil have vist sidetal det samme sted på alle sider, skal du placere dem i sidehovedet eller sidefoden. Du kan tilføje sidetal eller sideantal i dokumentets sidehoved eller sidefod ved at klikke i det grå tekstfelt og derefter på Indsæt > Sidetal.

Sådan indstiller du dit sidenummereringsformat:

 1. For tekstbehandlingsdokumenter skal du klikke på knappen Dokument  og derefter klikke på Afsnit.
  Klik på et tomt område på siden i et sidelayoutdokument, og klik derefter på Format for at få vist Info om layout for siden.
 2. Klik på lokalmenuen Format under Sidenummerering for at vælge mellem tal, romertal, store bogstaver og små bogstaver. 
 3. Du kan også vælge, om nummereringen skal fortsætte fra det forrige afsnit eller starte ved et bestemt tal.
 4. Hvis du vil indsætte sideantal i dokumentet, skal du klikke i sidehovedet eller sidefoden og vælge Indsæt > Antal sider.

Sådan tilføjer du dato og tid

Du kan tilføje datoen et hvilket som helst sted i dokumentet ved at klikke på teksten og vælge Indsæt > Dato og tid.

Pages registrerer automatisk datoformatet fra Mac-computerens systemindstillinger. Læs mere om, hvordan du opdaterer dato- og tidsformat.


Indstillinger i Pages til iCloud

Med Pages til iCloud kan du oprette og redigere dine dokumenter online. Pages til iCloud har samme dokumentindstillinger som Pages til Mac. Det er dog lidt anderledes at tilføje sidenumre og slå Modstående sider til i Pages til iCloud.

Sådan tilføjer du sidetal

Du kan tilføje sidetal hvor som helst i dokumentet ved at klikke i sidehovedet, brødteksten eller et tekstfelt og derefter klikke på knappen Afsnit .

Hvis du vil indsætte det aktuelle sidetal, skal du vælge Sidetal.

Hvis du vil indsætte det samlede antal sider, skal du vælge Antal sider.

Hvis du vil formatere dit dokument til at vise begge dele, skal du vælge Sidetal, indtaste "af" i sidehovedet eller sidefoden og derefter indsætte Antal sider.

Sådan bruger du modstående sider i Pages til iCloud

Du kan slå modstående sider til i Pages til iCloud for at indstille dit dokument som et dobbeltopslag, men du kan ikke se siderne side om side. Hvis du vil slå modstående sider til, skal du klikke på knappen Dokumentlayout og derefter vælge Modstående sider.

 


Læs mere

Udgivelsesdato: