Brug af Bluetooth-tilbehør med dit Apple TV

Læs mere om, hvordan du parrer Bluetooth-hovedtelefoner, -tastaturer, -controllere og meget mere med Apple TV 4K eller Apple TV HD.

Sådan parres Bluetooth-tilbehør

 1. Indstil Bluetooth-tilbehøret til pardannelse ved at følge de instruktioner, der fulgte med tilbehøret.
 2. På dit Apple TV: Åbn Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder > Bluetooth. Dit Apple TV søger efter Bluetooth-tilbehør i nærheden.

 3. Vælg Bluetooth-tilbehøret. 
 4. Indtast en firecifret kode eller pinkode, hvis du bliver bedt om det. På dit Apple TV vises tilbehøret normalt under Mine enheder. 

Sådan ophæves pardannelse af Bluetooth-tilbehør

På dit Apple TV 4K eller Apple TV HD: Gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder > Bluetooth. Vælg dit tilbehør, og vælg derefter Ophæv pardannelse.

Brug af et Bluetooth-tastatur

Når du har parret et Bluetooth-tastatur, kan du bruge det til at logge ind på apps, indtaste tekst til søgning efter indhold og meget mere.

 • Brug piletasterne til at navigere i menuer eller på hjemmeskærmen.
 • Tryk på Retur for at vælge.
 • Tryk på mellemrumstasten for at afspille indhold eller sætte det på pause.
 • Tryk på Escape for at gå tilbage eller lukke en app.

Brug af mere Bluetooth-tilbehør

Dit Apple TV 4K eller Apple TV HD understøtter forskelligt Bluetooth-tilbehør samtidigt – op til så mange:

 • En Siri Remote eller Apple TV Remote*
 • Et Bluetooth-tastatur
 • Fire MFi (Made for iOS) Bluetooth-controllere (Dog ikke, hvis du også tilslutter Bluetooth-lydtilbehør. Hvis du gør det, kan du kun tilslutte én MFi-controller).

Du kan muligvis parre mere tilbehør, men på et tidspunkt bliver du nødt til at ophæve pardannelsen for at kunne foretage nye pardannelser. I nogle apps kan du bruge en iOS-enhed som ekstra controller, der ikke kræver Bluetooth. Kontakt appudvikleren for at få hjælp til at bruge en iOS-enhed som controller i en app.

Få hjælp

Hvis noget af dit Bluetooth-tilbehør ikke kan oprette forbindelse til dit Apple TV 4K eller Apple TV HD, eller hvis forbindelsen bliver afbrudt, skal du følge disse trin. Kontroller efter hvert trin, om du fortsat mangler hjælp:

 1. Sørg for, at du er inden for rækkevidde af dit Apple TV, og at der ikke er interferens i omgivelserne.
 2. Sørg for, at tilbehøret er ladet helt op og tændt.
 3. Sørg for, at softwaren på Bluetooth-tilbehøret og dit Apple TV er opdateret. Eksempel: Hvis du har trådløse Beats-hovedtelefoner, skal du kontrollere, om der er nye firmwareopdateringer.
 4. Flyt dit Apple TV til en anden placering i nærheden af tv'et.
 5. Se efter tilbehøret under Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder > Bluetooth. Hvis du kan se tilbehøret, men ikke oprette forbindelse til det, skal du udføre følgende trin for at ophæve pardannelsen af tilbehøret. Prøv derefter at parre det igen.
 6. Hvis du har brug for mere hjælp til at oprette forbindelse til eller bruge Bluetooth-tilbehør sammen med dit Apple TV, skal du kontakte producenten af tilbehøret.

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges på begge fjernbetjeninger, så længe dit Apple TV 4K eller Apple TV HD er indstillet til et sprog og et land eller område, der understøtter Siri.

Udgivelsesdato: