Mulige kilder til Wi-Fi- og Bluetooth-interferens

Lær, hvordan du minimerer trådløs interferens, der kan forårsage langsommere ydeevne eller afbrudt forbindelse fra dit Wi-Fi-netværk og dine Bluetooth-enheder.

Kig efter eventuelle kilder til trådløs interferens, hvis du oplever én eller flere af følgende situationer:

 • Lav signalstyrke i Wi-Fi-menuen
 • En langsommere internetforbindelse, når du bruger dit Wi-Fi-netværk
 • Langsommere filoverførsler mellem computere via Wi-Fi
 • Manglende mulighed for at parre en Bluetooth-enhed som f.eks. Magic Mouse, Magic Trackpad eller Apple Wireless Keyboard
 • Uregelmæssig eller "hoppende" markørbevægelse ved brug af Magic Mouse eller Magic Trackpad
 • Sporadiske "forbindelse tabt"-beskeder, når du bruger Bluetooth-enheder

Kilder til interferens

Disse ting kan skabe interferens for Wi-Fi-netværk og Bluetooth-enheder, hvis de er tæt på.

Mikrobølgeovne

Det kan forårsage interferens, hvis du bruger din mikrobølgeovn i nærheden af en computer, Bluetooth-enhed eller Wi-Fi-base.

Direct Satellite Service (DSS)

Det koaksialkabel og de stik, som bruges til visse parabolantenner, kan forårsage interferens. Tjek kablerne for skade, der kan forårsage radiofrekvensinterferens (RF-stråling). Prøv at udskifte dine kabler, hvis du har mistanke om interferens.

Strømkilder

Visse udefrakommende elektriske enheder som stærkstrømsledninger, elektriske jernbaner og elværker kan forårsage interferens. Undgå at placere din AirPort-base, AirPort Time Capsule eller Wi-Fi-router i nærheden af elkabler i en væg eller en afbryder.

2,4 GHz- eller 5 GHz-telefoner

En trådløs telefon, der bruger områderne 2,4 GHz eller 5 GHz, kan forårsage interferens for trådløse enheder eller netværk i forbindelse med opkald.

Trådløs RF-video 

Trådløse videosendere, der bruger 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndbredden, kan forårsage interferens hos andre trådløse enheder eller netværk.

Trådløse højttalere

Trådløse lydafspillere, der bruger 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndbredden, kan forårsage interferens hos andre trådløse enheder eller netværk.

Visse eksterne skærme og LCD-skærme

Visse skærme udsender harmonisk interferens, især på 2,4 GHz-båndet mellem kanalerne 11 og 14. Interferensen kan være værre, hvis du bruger en bærbar computer med skærmen lukket i og en ekstern skærm forbundet til den. Prøv at ændre adgangspunktet, så det bruger 5 GHz eller en lavere 2,4 GHz-kanal.

Dårligt skærmede kabler

Eksterne harddiske eller andre enheder med dårligt skærmede kabler kan forårsage interferens for dine trådløse enheder. Hvis det virker til at hjælpe at frakoble eller slukke enheden, kan du prøve at udskifte kablet, der forbinder enheden til din computer.

Andre trådløse enheder

Andre trådløse enheder, der bruger 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndbredde (mikrobølgesendere, trådløse kameraer, babyalarmer, en nabos Wi-Fi-enhed), kan forårsage interferens med Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelser.

 

På nogle enheder fremgår det ikke klart, om de anvender 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet. Dokumentationen til produktet indeholder normalt oplysninger om de frekvenser, enheden benytter. Disse kaldes ofte "Dual Band", "Wi-Fi" eller "trådløse" enheder.

Trådløse barrierer

Enhedens placering og de anvendte byggematerialer kan påvirke Wi-Fi- og Bluetooth-ydeevne. Undgå – om muligt – trådløse barrierer, eller flyt dine Wi-Fi- eller Bluetooth-enheder for at opnå en klar signalvej. 

Eksempler:

 • Din computer står under et skrivebord af metal, og du forsøger at bruge en trådløs (Bluetooth)-mus oven på skrivebordet. Metallet i skrivebordet fungerer muligvis som et skjold mellem musen og din computer. Du kan risikere ikke at være i stand til at parre enheden med din computer, eller at markøren bevæger sig uregelmæssigt.
 • Din AirPort-base står nedenunder, og din computer befinder sig ovenpå. Materialet mellem de to etager er metalforstærket beton. Gulvet kan svække eller blokere Wi-Fi-signalet fra basen til computeren. Du kan opleve langsommere netværkshastigheder, svagere signalstyrke eller slet ikke at kunne oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

Forhindringer for refleksion og absorbering af radiofrekvenser (RF) inkluderer:

Barrieretype Interferenspotentiale
Træ Lavt
Syntetisk materiale Lavt
Glas Lavt
Vand Mellem
Mursten Mellem
Marmor Mellem
Gips Højt
Beton Højt
Panserglas Højt
Metal Meget højt

Mindsk interferens fra andre trådløse enheder

Hvis der er mange trådløse enheder forbundet til din computer eller i nærheden, kan du være nødt til at ændre, hvilke kanaler dine Wi-Fi-enheder anvender. 

Prøv følgende for at minimere interferens mellem Wi-Fi- og Bluetooth-enheder:

 1. Skift kanal på det trådløse netværk. På en AirPort-base eller AirPort Time Capsule kan du nulstille basen, så den forsøger at bruge de 2,4- og 5 GHz-kanaler, der har mindst interferens, når den starter.
 2. Opret om muligt forbindelse til et trådløst 5 GHz-netværk.
 3. Flyt din computer og Wi-Fi-router (f.eks. din AirPort-base) tættere på hinanden.
 4. Reducer antallet af trådløse Bluetooth-enheder, du har sluttet til computeren, eller som er aktive i området.

Trådløs diagnosticering kan også bruges til at gennemgå dit Wi-Fi-miljø. 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: