Sådan bruges Tilpasning af berøring på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruge tilgængelighedsfunktionen Tilpasning af berøring på iOS-enheden til at ændre, hvordan skærmen skal reagere på berøring.

Tilpasning af berøring omfatter flere funktioner. Hvis du vil bruge dem, skal du først åbne Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af berøring og slå Tilpasning af berøring til.

Se derefter mulighederne nedenfor.

Du vil kun have enheden til at reagere på tryk med en bestemt varighed

Du kan indstille enheden til kun at reagere på tryk, når du har holdt fingeren mod skærmen i et bestemt tidsrum. Denne funktion kaldes Varighed af tryk.

Sådan kommer du i gang med at bruge Varighed af tryk:

  1. Åbn Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af berøring. 
  2. Slå Varighed af tryk til.
  3. Tryk på knapperne - og + for at ændre tidsrummet.

Du vil have enheden til at ignorere flere tryk

Hvis du har problemer med at trykke på skærmen en enkelt gang (hvis du kommer til at trykke på skærmen hurtigt et par gange), skal du slå Ignorer gentagelse til. Hvis du derefter trykker på skærmen hurtigt flere gange, registrerer enheden dette som et enkelt tryk. Du kan ændre det tidsrum, hvor enheden registrerer flere tryk som et enkelt tryk.

Sådan bruges Ignorer gentagelse:

  1. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af berøring. 
  2. Slå Ignorer gentagelse til.
  3. Tryk på knapperne - og + for at ændre tidsrummet.

Du vil have enheden til at reagere på den første eller sidste berøring

Hvis du rører ved skærmen det ønskede sted, men fingeren bevæger sig mod et andet sted, inden du kan foretage et valg, skal du slå "Brug placering af første berøring" til under Hjælp til tryk. 

Hvis du har problemer med at røre ved skærmen det ønskede sted, men du kan flytte fingeren til stedet ved at trække den fra et andet sted, skal du slå "Brug placering af sidste berøring" til under Hjælp til tryk.

Sådan kommer du i gang med at bruge Hjælp til tryk:

  1. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af berøring. 
  2. Tryk på "Brug placering af første berøring" eller "Brug placering af sidste berøring". 

Med Hjælp til tryk reagerer enheden på et tryk, når du løfter fingeren inden for et bestemt tidsrum. Dette kaldes bevægelsesforsinkelsen. Enheden kan reagere på andre bevægelser, f.eks. træk med fingeren, hvis du venter længere end det tidsrum, der er indstillet for bevægelsesforsinkelsen.

Tryk på knapperne - og + for at ændre bevægelsesforsinkelsen.

Hjælp til tryk virker sammen med 3D Touch på iPhone 6s og iPhone 6s Plus. Enheden reagerer på den første eller sidste berøring, uanset om den er let eller hård.

Udgivelsesdato: