Opgrader eller installer hukommelse i din Mac mini

Læs mere om, hvordan du fjerner eller installerer hukommelse i en Mac mini.

Før du begynder

Da computerens komponenter kan tage skade af statisk elektricitet, er det vigtigt at bruge en antistatisk håndledsrem, når du arbejder med computerens hukommelse.


Vælg din model

Mac mini-modeller har forskellige krav til installeret hukommelse (RAM). Vælg din Mac mini-model for at få flere oplysninger. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til din Mac mini-model, kan du finde flere oplysninger i artiklen Identificering af din Mac mini-model.
 

2020

Mac mini (M1, 2020) har en hukommelse, der er integreret i Apple M1-chippen og kan ikke opgraderes. Du kan konfigurere hukommelsen til din Mac mini, når du køber den.

2018

Du kan ikke installere mere RAM på en Mac mini (2018). Du kan konfigurere hukommelsen i din Mac mini (2018), når du køber den. Hvis du vil opgradere hukommelsen i din Mac mini (2018), skal du gå til en Apple Store eller en Apple-autoriseret serviceudbyder.

RAM-tilgængeligheden varierer efter land og område.

2014

Mac mini (ultimo 2014) er udstyret med en hukommelse, som er integreret i bundkortet, og som ikke kan opgraderes.

2012, 2011, 2010

Følg disse trin, hvis du vil fjerne og installere hukommelse i din Mac mini (ultimo 2012)Mac mini (medio 2011) eller Mac mini (medio 2010).

Fjern bunddækslet

 1. Sluk din Mac mini. Gå til Apple-menuen (), og vælg Luk ned.
 2. Fjern strømkablet og alle andre kabler fra din Mac mini.
 3. Placer Mac mini med bunden opad på en blød klud eller et håndklæde, og drej derefter bunddækslet mod uret til åben position.

  To hænder, der drejer bunddækslet på Mac mini
 4. Tryk på dækslet for at frigøre den modsatte side, og fjern derefter dækslet.

  En hånd trykker øverst på bunddækslet for at åbne det

Fjern de oprindelige hukommelsesmoduler

 1. Skub forsigtigt clipsene for enden af det øverste hukommelsesmodul udad, så kanten løsner sig.

  To hænder spreder holdeclipsene for at løsne et hukommelsesmodul
 2. Træk modulet ud af pladsen.

  Hukommelsesmodul vipper opad for at blive fjernet fra Mac mini
 3. Gentag trinnene for at fjerne det andet modul nedenunder.

Installer den nye hukommelse

 1. Tryk forsigtigt siden med indhakket på det nye hukommelsesmodul ind i den nederste plads, mens den modsatte side holdes en smule op.
  Nyt hukommelsesmodul sættes i ram-pladsen
 2. Tryk den anden side ned, indtil clipsene klikker på plads.
  Hukommelsesmodul låst på plads i ram-pladsen
 3. Gentag trinnene for at isætte det øverste hukommelsesmodul.

Sæt bunddækslet på igen

Du må ikke tilslutte strømkablet eller tænde din Mac mini, før bunddækslet er sat på plads. Du må aldrig bruge Mac mini uden dækslet.

 1. Brug justeringsprikkerne, og sæt bunddækslet på igen, så det sidder i åben position.
  Undersiden på Mac mini med bunddækslet i åben position
 2. Drej dækslet med uret for at låse det på plads.
  Undersiden på Mac mini med bunddækslet i låst position
 3. Tilslut strømkablet og alle andre kabler igen.

Når du har installeret hukommelsen, skal du kontrollere, at din Mac mini kan registrere den nye hukommelse.

2009 og ældre

Kontroller, at din Mac registrerer den nye hukommelse

Gør følgende for at kontrollere, at computeren genkender den nye hukommelse:

 1. Start computeren.
 2. Når du får vist dit skrivebord, skal du vælge Apple-menuen () og derefter Om denne Mac.
 3. Kontroller, at den angivne hukommelse stemmer overens med den hukommelse, som du har isat.

Hvis den registrerede hukommelse er forkert, eller hvis du hører tre toner flere gange fra din Mac mini, har den muligvis problemer med at genkende et hukommelsesmodul. Hvis dette sker, skal du slukke din Mac mini, sammenligne modulspecifikationerne med kravene til din Mac mini-model og derefter gentage vejledningen til installation af hukommelse for at sikre, at modulerne er isat korrekt. Hvis du stadig oplever problemer, skal du fjerne hukommelsen og læse i den dokumentation, der fulgte med hukommelsen, eller kontakte den forhandler, som hukommelsen er købt hos.

Udgivelsesdato: