Opgrader eller installer hukommelse i din Mac mini

Her kan du se, hvordan hukommelse isættes og fjernes fra en Mac mini-computer.

Før du begynder

Da computerens komponenter kan tage skade af statisk elektricitet, er det vigtigt at bruge en antistatisk håndledsrem ved arbejde med computerens hukommelse.

Vælg din model

Mac mini-modeller har forskellige krav til installeret hukommelse (RAM). Vælg din Mac mini-model for at få yderligere oplysninger. Hvis du har brug for hjælp til finde frem til din Mac mini, kan finde ud af mere under Sådan identificeres Mac mini-modeller.

2018

Mac mini (2018) kan ikke forsynes med yderligere RAM. Du kan konfigurere hukommelsen i din Mac mini (2018) under selve købsprocessen. Hvis du vil opgradere hukommelsen i din Mac mini (2018), skal du gå til en Apple Store eller en Apple-autoriseret serviceudbyder.

2014

Mac mini (ultimo 2014) er udstyret med hukommelse, som er integreret i bundkortet, og som ikke kan opgraderes.

2012, 2011, 2010

Hvis du vil fjerne og installere hukommelse i din Mac mini (ultimo 2012)Mac mini (medio 2011), eller Mac mini (medio 2010), skal du gøre følgende.

Fjern bunddækslet

 1. Sluk din Mac mini. Vælg Luk ned i Apple-menuen ().
 2. Fjern strømkablet og alle andre kabler fra Mac mini.
 3. Placer Mac mini med bunden opad på en blød klud eller et håndklæde, og drej derefter bunddækslet mod uret til åben position.

  To hænder, der drejer bunddækslet på Mac mini
 4. Tryk på dækslet for at frigøre den modsatte side, og fjern derefter dækslet.

  1 hånd trykker øverst på bunddækslet for at åbne det

Fjern de oprindelige hukommelsesmoduler

 1. Skub forsigtigt clipsene for enden af det øverste hukommelsesmodul udad, så kanten kommer fri.

  To hænder spreder holdeklipsene for at løsne et hukommelsesmodul
 2. Træk modulet ud af pladsen.

  Hukommelsesmodul vippet opad for at blive fjernet fra Mac mini
 3. Gentag fremgangsmåden for at fjerne det andet modul nedenunder.

Installer den nye hukommelse

 1. Tryk forsigtigt siden med indhakket på det nye hukommelsesmodul ind i den nederste plads, mens den modsatte side holdes lidt opad.
  Nyt hukommelsesmodul skubbes ned i RAM-pladsen
 2. Tryk den anden side ned, indtil clipsene klikker på plads.
  Hukommelsesmodul låst på plads i RAM-pladsen
 3. Gentag fremgangsmåden for at sætte det øverste hukommelsesmodul i.

Monter bunddækslet igen

Du må ikke tilslutte strømkablet eller tænde din Mac mini, før bunddækslet er sat på plads. Du må aldrig bruge Mac mini med dækslet fjernet.

 1. Monter bunddækslet igen ved hjælp af justeringsprikkerne, så dækslet sidder i åben position.
  Undersiden på Mac mini med bunddækslet i oplåst position
 2. Drej dækslet med uret for at låse det igen.
  Undersiden på Mac mini med bunddækslet i låst position
 3. Tilslut strømkablet og alle andre kabler igen.

Når du har installeret hukommelsen, skal du bekræfte, at din Mac mini kan se den nye hukommelse.

2009 og ældre

Hvis du vil fjerne eller installere hukommelse i de nedenstående Mac mini-modeller, skal du kontakte en Apple-autoriseret serviceudbyder.

Sådan bekræfter du, at din Mac kan registrere den nye hukommelse

Gør følgende for at kontrollere, om computeren genkender den nye hukommelse:

 1. Start computeren.
 2. Når du får vist dit skrivebord, skal du vælge Apple-menuen () og derefter Om denne Mac.
 3. Bekræft, at den anførte hukommelse stemmer overens med den hukommelse, du har installeret.

Hvis den registrerede hukommelsesmængde ikke er korrekt, eller hvis Mac mini afgiver tre toner gentagne gange, kan den have problemer med at genkende et nyt hukommelsesmodul. Hvis det sker, skal du slukke Mac mini, sammenligne modulspecifikationerne med kraverne for din Mac mini-model, og derefter følge vejledningen i hukommelsesinstallationen igen for at kontrollere, om modulerne er isat korrekt. Hvis du stadig har problemer, skal du fjerne hukommelsen og se i den dokumentation, der fulgte med hukommelsen, eller kontakte den forhandler, som hukommelsen er købt hos.

Udgivelsesdato: