Oversigt over sikkerhed og anonymitet i iTunes U

Apple tager datasikkerhed og beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. iTunes U er baseret på branchestandarderne for sikkerhedsforanstaltninger, og der er anvendt strenge politikker for at beskytte dine data.

I denne artikel kan du læse, hvordan iTunes U beskytter kursusoplysninger og data. Ud over denne artikel kan du også læse Apples anonymitetspolitik.

Datasikkerhed

iTunes U sikrer levering af opgaver, private diskussioner og karakterer. Dataene sendes krypteret over internettet og arkiveres i et krypteret format, når de opbevares på en server. Derudover bruges der sikre koder til godkendelse. Det betyder, at dine brugerdata er beskyttet mod uautoriseret adgang, både når de sendes, og når de opbevares på vores servere. iTunes U bruger som minimum 128-bit AES-kryptering – det samme sikkerhedsniveau, der anvendes af store virksomheder i finanssektoren.

Ejerskab af data, der opbevares i iTunes U

Skolen, underviseren eller eleven ejer alle sine angivne data og bevarer permanent kontrol over dataene. Apples eneste rolle er at databehandle opgaver, karakterer og andre oplysninger, der sendes som led i denne tjeneste.

Perioden for opbevaring af data i iTunes U

iTunes U bevarer dine data, så længe kurset eller samlingen er aktiv. Når et kursus eller en samling slettes, slettes alle tilhørende data også. Brugerne har dog stadig adgang til eventuelle lokale data på deres enheder.

Apples sletning af data

Når en underviser fjerner en elev fra et kursus, sletter Apple alle tilhørende kursusmaterialer, diskussioner og private samtaler mellem eleven og underviseren fra vores systemer.

Godkendelse med sikre koder

Når brugere åbner iTunes U fra appen iTunes U, gør de sikre koder det overflødigt at arkivere adgangskoder på enheder og computere. Når iTunes U åbnes fra en webbrowser, sendes brugernavn og adgangskode via en krypteret TLS-forbindelse.

Stærke adgangskoder

Et Apple-id til iTunes U skal have en adgangskode på mindst otte tegn og bestå af mindst ét tal, ét stort bogstav og ét lille bogstav. En stærk adgangskode er altafgørende for at holde dine data sikre. Her kan du læse mere om, hvordan du opretter en stærk adgangskode.

Anonymitet

Det er vigtigt for Apple at beskytte dine personlige oplysninger. Apples anonymitetspolitik indeholder oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og opbevarer dine oplysninger. Ud over at overholde denne politik indeholder iTunes U følgende anonymitetsfunktioner:

  • iTunes U-data opbevares i en anden database end andre iTunes-data.
  • iTunes U-data bruges kun til denne tjeneste.
  • iTunes U-data bruges aldrig til reklamer.
  • Kontodata, der opbevares i iTunes, er underlagt Apples standardpolitikker for data.
  • Adgangen til bruger- og underviserdata er begrænset til Apple-medarbejdere, som skal have adgang for at yde support til tjenesten.

Øjeblikkelig sletning ved anmodning

Når en bruger anmoder om, at iTunes U-data bliver slettet, slettes de med det samme. Brugerne har dog fortsat adgang til iTunes U-data, der er arkiveret lokalt på deres enheder.

Overholdelse af skolers persondataforpligtelser

iTunes U hjælper også skoler med at overholde deres persondataforpligtelser over for elever under 18 år. Apple bruger aldrig elevoplysninger til marketing eller målrettet annoncering, vi sælger aldrig elevoplysninger, og vi deler aldrig elevoplysninger med tredjeparter.

Elevbeskyttelse

Apple har skrevet under på Student Privacy Pledge (forpligtelse over for elevers privatliv), hvilket yderligere understreger vores indsats for at beskytte de oplysninger, som elever, forældre og lærere deler i skolerne.

Overholdelse af regler

International dataoverførsel

Som en global virksomhed har Apple en række juridiske enheder i forskellige retskredse, der er ansvarlige for personlige oplysninger, som disse indsamler og som arkiveres af Apple Inc. på vegne af disse. Apple bruger godkendte standardkontraktbestemmelser for international overførsel af personlige oplysninger, der indsamles i EØS og Schweiz. Apple følger det gældende Cross Border Privacy Rules-system (CBPR) i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APECs CBPR-system angiver retningslinjer for organisationer, som skal sikre beskyttelsen af personlige oplysninger, der overføres mellem de deltagende APEC-lande.

Retshåndhævelse

Apple udleverer ikke iTunes U-data til juridiske myndigheder, medmindre det er påkrævet ved lov. Hvis juridiske myndigheder kontakter Apple for at få adgang til iTunes U-data, prøver Apple at få myndigheden til at anmode om oplysningerne direkte fra skolen, underviseren eller eleven. Hvis juridiske myndigheder pålægger Apple at udlevere iTunes U-data, underretter Apple øjeblikkeligt den berørte bruger og tilsender en kopi af påbuddet, medmindre dette er forbudt ved lov.

Tredjeparter

Hvis Apple modtager en anmodning om iTunes U-data fra en tredjepart (f.eks. anmodninger om elevfortegnelser), underretter Apple øjeblikkeligt skolen, underviseren eller eleven herom, medmindre dette er forbudt ved lov. Apple afviser anmodningen, hvis Apple ikke er pålagt at udlevere iTunes U-data ved lov.

Hvis anmodningen er retmæssig, og Apple skal levere de pågældende oplysninger, prøver Apple at få den anmodende part til at rekvirere oplysningerne direkte hos skolen, underviseren eller eleven. I sådanne tilfælde kan Apple levere grundlæggende kontaktoplysninger til den anmodende part.     

Anmodninger fra offentlige myndigheder

Her kan du læse mere om, hvordan Apple behandler anmodninger om oplysninger fra de offentlige myndigheder.

Tilgængelighed

Ved skoleårets afslutning

Alle oplysninger og data (f.eks. opgaver og karakterer), der er indsamlet under brugen af iTunes U, kontrolleres af skolen eller underviseren. De kan slette dataene ved skoleårets afslutning eller på et andet tidspunkt.

Når dataene er slettet i vores system, er de ikke længere tilgængelige. Brugerne har dog stadig adgang til eventuelle lokale data på deres enheder.  

Nedetid eller problemer med tjenesten

Vi anerkender vigtigheden af en stabil tjeneste, og vi vil gøre vores bedste for at underrette om eventuel nedetid med rimeligt varsel. Du kan holde øje med systemstatussen for iTunes U på Apples websted for systemstatus.

Support

Du kan finde oplysninger om brugen af iTunes U og få support på iTunes U-supportsiden.

Udgivelsesdato: